Yhdyskuntaseuraamukset ajan tasalle

Oikeusministeriö on asettanut toimikunnan selvittämään yhdyskuntaseuraamusten kehittämisen edellytyksiä ja valmistelemaan lainsäädännön kokonaisuudistusta. Tavoitteena on kehittää yhdyskuntaseuraamuksista selkeä ja johdonmukainen kokonaisuus, joka täyttää perustuslain vaatimukset. Yhdyskuntaseuraamuksia ovat muun muassa yhdyskuntapalvelu ja ehdollinen vankeusrangaistus. Nykyinen lainsäädäntö on hajanaista ja vaikeasti ymmärrettävää, koska säännöksiä on uudistettu useassa otteessa monen vuosikymmenen ajan.

Seuraamusjärjestelmän painopistettä halutaan siirtää yhdyskuntaseuraamuksiin. Lähtökohtana on luoda järjestelmä, joka vähentää uusintarikollisuutta ja nykyistä paremmin integroisi rikoksentekijän osaksi yhteiskuntaa.

Toimikunnan puheenjohtajana on professori Pekka Koskinen ja varapuheenjohtajana osastopäällikkö Jarmo Littunen oikeusministeriöstä.

Toimikunnan on määrä laatia ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi 31.12.2011 mennessä.