Yhteistoiminnallisella kehittämisellä parempi tulevaisuus

Suomalaiset työpaikat ovat suurien haasteiden edessä. Talouskriisistä ollaan vasta toipumassa samalla kun suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen koskettaa monia työpaikkoja. Tuottavuuden parantaminen on edellytys kansainvälisessä kilpailussa pärjäämiselle ja hyvinvointiyhteiskunnan säilymiselle.

Tuottavuuden ja työelämän laadun parantamisesta on tullut entistä tärkeämpää. Ratkaisut löytyvät työpaikoilta, joissa henkilöstö edustajineen voi yhdessä kehittää toimintamalleja ja -tapoja tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseksi. Toimialat ja liitot voivat osaltaan toimia tiedon levittäjinä ja työpaikkojen tukena.

Tuottavuuden pyöreä pöytä selvitti syksyllä 2010 liitoilta, millaisilla toimenpiteillä ne ovat pyrkineet edistämään tuottavuutta ja työelämän laatua alansa yrityksissä ja työpaikoilla. Selvityksen tulokset julkaistiin Tuottavuusyhteistyöseminaarissa 28.3.

Selvityksen mukaan työmarkkinajärjestöillä on keskeinen rooli omalla toimialallaan. Ne ovat verkostoituneet laajasti ja tavoittavat hyvin alansa yritykset, työpaikat sekä työnantajan ja henkilöstön edustajat. Oman toimialan hyvä tuntemus edisti myös uusien toimintatapojen levittämistä, aina palkkausjärjestelmien uudistamisesta työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Selvityksen tulokset tukevat näkemystä, että tuottavuus ja työelämän laatu vahvistavat toisiaan.