Yhtenäinen patenttijärjestelmä Eurooppaan

 

Euroopan parlamentti hyväksyi joulukuussa yhtenäisen patenttisuojan niin kutsutulle eurooppapatentille, kerrotaan Keskuskauppakamarin tiedotteessa. Eurooppaan luodaan yhtenäinen patenttijärjestelmä, joka tarjoaa yhdenmukaisen suojan keksinnöille yhteistyöhön osallistuvien 25 jäsenvaltion alueella.

– Eurooppapatentin ansiosta eurooppalaisten yritysten keksintöjen patentointi helpottuu, kilpailukyky kasvaa ja patentoinnin kustannukset laskevat, Keskuskauppakamarin lakimies Minna Aalto-Setälä iloitsee.

Järjestelmään kuuluu myös keskitetty patentti­tuomioistuin, joka perustetaan kansainvälisellä sopimuksella.

Yhtenäisen patenttisuojan ja yhdistetyn patenttituomioistuimen luomisen tavoitteena on edistää tieteellistä ja teknistä kehitystä sekä vauhdittaa sisämarkkinoiden toimintaa. Jo 1950-luvulla yritettiin yhtenäisen patenttisuojan saamista Eurooppaan. Alun perin tavoitteena oli luoda uusi ja itsenäinen yhteisö­patentti, mutta sittemmin tästä on luovuttu.

 

Uusi patenttisuoja astuu voimaan aikaisintaan 1.1.2014. Voimaantulo edellyttää, että yhtenäistä patenttituomioistuinta koskeva kansainvälinen sopimus on ratifioitu Ranskassa, Saksassa ja Iso-Britannias­sa sekä kymmenessä muussa sopimukseen liittyvässä jäsenvaltiossa. Järjestelmän kieliksi tulevat englanti, ranska ja saksa.

Uusi järjestelmä perustuu olemassa olevaan Euroopan Patenttisopimukseen. Sen sääntöjen mukaisesti patenttihakemus käsitellään normaaliin tapaan, ja kun patentti  myönnetään, patentinhaltija päättää, saattaako hän sen voimaan haluamissaan sopimusvaltioissa kuten ennenkin vai rekisteröikö hän sille yhteisen suojan 25 jäsenvaltiossa. Jos patentinhaltija päättää valita yhtenäisen eurooppapatentin, on hänellä mahdollisuus saattaa se voimaan myös muissa sopimusvaltioissa, kuten esimerkisi Espanjassa ja Italiassa.

Uudella patenttituomioistuimella tulee olemaan yksinomainen toimivalta käsitellä yhtenäisiin eurooppa­patentteihin liittyviä riita-asioita.

– On ehdottoman tärkeää, että osana uutta yhtenäistä patenttisuojaa saatiin perustettua eurooppalainen patenttituomioistuin, Aalto-Setälä toteaa.

 

Patenttituomioistuimen ensimmäinen oikeusaste on hajautettu paikallis-, alue- sekä keskusjaostoihin ja muutoksenhaku on keskitetty. Keskitetyssä patentti­järjestelmässä tarkoituksena on, että kantaja ja vastaaja käyvät oikeutta yhdessä toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

– Jatkovalmistelussa on nyt taattava pienten ja keski­suurten yritysten mahdollisuus käyttää uutta yhtenäistä patenttijärjestelmää. Tähän liittyy keskeisesti tuomioistuinmaksujen suuruus, eli jatkovalmisteluissa tulee pitää huolta siitä, että ne ovat kohtuullisia, Aalto-Setälä sanoo.

– Uuden järjestelmän kautta Suomelle avautuu erinomainen mahdollisuus saada patenttituomioistuimen paikallis- tai aluejaosto myös Suomeen.