YKLAn koulutusmatka Tukholmaan

Yksityisalojen Lakimiehet ry. – YKLA – on jo pitkään valmistellut kysyttyä koulutusmatkaa New Yorkiin, mutta koronapandemian rajoitukset ja sen jälkeen tullut yllättävä maailmanpoliittisen tilanteen muutos on lykännyt suunnitelmaa. Mennään siis verestämään muistoja Tukholmaan!

Ajatus tuntui aluksi kauniisti sanoen absurdilta, mutta osoittautuikin todelliseksi menestykseksi.  Valmistelut ovat mutkattomia, asiantuntevia alustajia on helppo löytää ja kiireisten ihmisten aika on käytettävissä tehokkaasti.  Siis YKLA järjesti koulutusmatkansa 11.–13.5.2023 Tukholmaan.

Jo matkan alkuvaiheessa Katajanokan terminaalissa tuntui mukava vanhan tutun seminaarinmeiningin odottava tunnelma. Sen aistivat koko ryhmä. Ja heti päästiin vauhtiin.

Veropolitiikan näkymiä alkaneella vaalikaudella

Veronmaksajain Keskusliiton tj. Teemu Lehtinen esitteli meille julkisen talouden suhdannekehitystä viimeisten vuosikymmenten aikana ja realiteetteja, joiden vuoksi julkisen velan kasvu on saatava taittumaan.

Lisäksi veroaste suhteessa bruttokansantuotteeseen on Suomessa pelottavan korkealla tasolla, ja Suomi on jäänyt huolestuttavasti jälkeen vertailussa EU-maihin, jopa Ruotsiin. Myös suhdanteet ovat muuttumassa huonompaan suuntaan. Muutos on siis välttämätön, mutta minkälainen?

Teemu Lehtinen kävi läpi tuolloin vielä valmisteluasteella olleita hallitusohjelmalinjauksia ja Veronmaksajain keskusliiton näkemyksiä niihin liittyvistä muutospaineista tai muutosten realiteeteista.  Nyt kesän jälkeen syksyllä olemme jo saaneet ensimakua siitä, kuina hallitusohjelman toteuttaminen on edistynyt.

Työyhteisösovittelu tutuksi

Valmennuspäällikkö, TySo-sovittelija, OTM Leena Löppösellä oli TySo Valmennuksesta paljon kerrottavaa. TySo Valmennuksen tarjoama työyhteisösovittelu toteuttaa selkeää tutkimukseen pohjautuvaa prosessia, joka on osoittanut tehokkuutensa myös käytännössä.

Sovitteluprosessi koostuu toimeksiantokeskustelusta, prosessiin osallistujille suunnatusta infotilaisuudesta, yksilötapaamisista, yhteistapaamisesta ja seurantajaksosta. Sovittelu voi johtaa osapuolten väliseen sovintosopimukseen, mutta se ei ole välttämätöntä. Työyhteisön sisäiset jännitetilanteet voivat ratketa niin, että erillistä sovintosopimusta ei edes tarvita.

TySo-sovittelu soveltuu hyvin monenlaisiin työyhteisön ongelmatilanteisiin.

On tärkeää huomata, että TySo-sovittelu soveltuu hyvin monenlaisiin työyhteisön ongelmatilanteisiin. Prosessin läpikäyminen myös jo sinällään valmentaa osallistujia ratkaisukeskeiseen toimintatapaan, jossa osapuolet pyrkivät löytämään toisiaan kuunnellen kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun.  Voidaankin sanoa, että sovitteluprosessi tuottaa oppimiskokemuksen, jonka kokenut ei enää palaa vanhoihin käyttäytymismalleihinsa.

Vaikka kaikki TySo-sovitteluprosessit eivät voikaan johtaa kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, on TySo-sovittelun tulokset olleet uskomattoman hyviä. Säästyy aikaa, rahaa, ja ennen kaikkea vältetään inhimillistä kärsimystä.

Tuotevastuudirektiivin uudistamishanke

Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Riitta Haapasaari avasi meille nykyisen tuotevastuudirektiivin (85/374/ETY) sisältöä ja komission ehdotusta uudeksi tuotevastuudirektiiviksi (COM(2022) 495 final).  Ajan kuluessa tuotantomuodot, tuoteteknologiat ja markkinointikanavat ovat muuttuneet radikaalisti.  Siksi myös tuotevastuudirektiiviä on uskallettava arvioida uudesta näkökulmasta.

Uudistuksista mainittakoon tuotteen määritelmä, joka nykyisessä direktiivissä on rajattu lähinnä irtaimeen esineeseen, raaka-aineisiin ja sähköön. Esityksessä tuotteiksi katsottaisiin lisäksi myös muun muassa digitaaliset valmistustiedostot ja ohjelmistot.

Tuotevastuudirektiiviä on uskallettava arvioida uudesta näkökulmasta.

Myös viallisesta tuotteessa vastuussa olevien tahojen määrää on laajennettu perinteisten vastuussa olevien lisäksi muun muassa valmistajan valtuutettu edustaja, jakelupalvelujen tarjoaja, kiertotalouden toimija ja verkkoalustan tarjoaja.

Vahinkoa kärsineen osapuolen näyttötaakkaa on myös osittain helpotettu, ja tuomioistuin voi määrätä vastaajan esittämään tietyissä rajoissa käytettävissä olevat olennaiset todisteet. Vastaajan tuotteeseen voidaan myös kohdistaa ns. viallisuusolettama, mikäli vastaaja ei ole muun muassa noudattanut todisteiden esittämisvelvollisuutta.

Tuotevastuudirektiivin uudistamishanke teki mietteliääksi, ja osin olo tuli avuttomaksikin.  Tavaratuotanto on muuttunut yllättävän lyhyessä ajassa todella monimuotoiseksi ja vaikeasti hahmotettavaksi. Uudet markkinointi- ja kaupankäyntiväylät ovat mutkistaneet tilannetta entisestään.

Itse jäin miettimään, kuinka ylipäätänsä tälle nopeasti muuttuvalle ja kehittyvälle alalle on mahdollista luoda tarkasti määriteltyä positiivista lainsäädäntöä, josta aika ei heti jonkin yllättävän muutoksen jälkeen ajaisi ohi.

Ajankohtaista työmarkkinoista ja työoikeudellisten riitojen hoitamisesta Ruotsissa

Tällä kerralla emme käyneetkään palkansaajajärjestö LO:ssa kuin vain ovella. Vierailukohteenamme olikin LO:n oma työoikeuteen erikoistunut lakiasiaintoimisto LO-TCO Rättsskydd Ab. Kysymyksessä on jo vuonna 1971 perustettu Ruotsin suurin työoikeuteen keskittynyt lakiasiaintoimisto. LO omistaa toimistosta 90 prosenttia, ja Rättsskydd Ab:n palveluksessa toimii yhteensä noin 40 juristia.

Saimme kattavan esityksen suuren työmarkkinajärjestön omistaman lakiasiaintoimiston toiminnasta Ruotsissa. Rättsskydd Ab on todellakin näköalapaikalla, kun tarkasteltavana on työlainsäädäntöön ja työelämään liittyvien toimeksiantojen hoitaminen.  Suomessa ei vastaavassa laajuudessa toimivaa työmarkkinajärjestön omistamaa lakiasiaintoimistoa ole.

Juristi, osakeyhtiö ja verosuunnittelu

VT Vesa Korpela (Verokonsultointi Vesa Korpela Oy) esitteli meille juristeille soveltuvia verosuunnittelumalleja osakeyhtiössä ja vähän muissakin toimintamuodoissa.

Alussa siis Veronmaksajain Keskusliiton tj. Teemu Lehtinen esitteli meille madonluvut Suomen taloustilanteesta ja hallitusohjelman neuvottelutilanteesta. Nyt Vesa Korpela jakeli meille tiedon jyväsiä siitä verotuksen paljon kaivatusta konkretiasta. Voiko niitä veroja tavallinen juristi minimoida ja kuinka paljon? Kannattaa tulla koulutusmatkoille mukaan, niin saatatte tekin päästä näistä tiedon jyvistä osallisiksi.

Työkyvyn ylläpitäminen – mitä tarkoittaa käytännössä

VT, tietokirjailija, jooganopettaja Jorma Rusanen latasi meille melkoisen paketin oman henkilökohtaisen työkyvyn ylläpitämiseksi. Perjantain viimeisenä alustuksena se oli myös osallistujillekin tarpeen.

Jorma Rusanen keskittyi esityksessään yksinkertaisiin ja helposti toteutettaviin hengitysharjoituksiin, joilla jokainen voi tehokkaasti parantaa omaa työtehoaan ja keskittymiskykyään. Lisämausteen antoivat toimivat rentoutusharjoitukset. Aivot tarvitsevat happea, mutta happi sitoutuu verenkiertoon tehokkaasti vain, mikäli happi on sitoutunut oikeassa suhteessa typen kanssa. Tämä hapen ja typen sopiva suhde on toteutettavissa oikein toteutetuilla hengitysharjoituksilla, joista voi rakentaa itselleen sopivan rutiinin.

Jorma kertoi meille myös tekniikan kuorsauksen lopettamiseksi: Laita pieni teippi suun eteen, jolloin suu pysyy sopivasti kiinni nukkuessa ja hengität luontevasti nenän kautta. Ei kuorsausta enää.  Jännityssarjojen suun tai koko pään kattavaa teippausta hän ei kuitenkaan suositellut.

Seuraa YKLAn tiedotteita ja osallistu koulutus- ja muihinkin tapahtumiin! Jäseneksi liittyminen on edullista, ja YKLA on Juristiliiton suurin vain yksityissektorin edunvalvontaan keskittynyt jäsenjärjestö.

Kirjoittaja on AA, VT ja YKLAn hallituksen jäsen