Yksi väylä ei riitä

Lehtibrändi kaikkine osa-alueineen on merkittävä osa Lakimiesliiton jäsentiedotusta. Viime vuonna toteutetun jäsenkyselyn mukaan tiedotus on jäsenistön mielestä liiton toiseksi tärkein tehtävä työmarkkinaedunvalvonnan jälkeen. Kysely osoitti, että se on myös onnistunut Lakimiesliitossa ylivoimaisesti parhaiten.

– Lehden tehtävä on kertoa liiton ajankohtaisista asioista. Lehden viestintä on kuitenkin pehmeämpää ja neutraalimpaa kuin liiton muu tiedottaminen, joka on kovaa edunvalvonta-asiaa, viestintäpäällikkö Juhana Harju kuvailee.

Harjun tehtävä on valvoa sitä, että lehdessä julkaistut artikkelit tukevat liiton sanomaa.

– Lehdessä haluamme herättää enemmän yhteiskunnallista keskustelua ja käsitellä asioita nimenomaan journalistisista lähtökohdista. Lehti voi esimerkiksi kertoa edunvalvonta-asioiden taustoja ja ajankohtainen uutisointi tämän hetken tilanteista tiedotetaan sitten jäsenistölle toista kautta, Harju selittää ja ottaa esimerkiksi järjestövalmiuden.

– Lehdessä oli ennakoiva juttu järjestövalmiuden merkityksestä ja taustoista. Myöhemmin tilanteesta lähetettiin jäsenistölle lyhyitä tiedotteita.

Sisäinen tarve sähköistyä

Vuonna 2004 lehden pitkäaikaisen päätoimittajan jäädessä eläkkeelle lehden teko ulkoistettiin. Samalla lehdelle rakennettiin omat verkkosivut.

– Tarve verkkolehdelle ei niinkään tullut ulkoa, vaan meillä oli sisäinen tarve järkevöittää toimintaa, Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jorma Tilander perustelee.

Tämä tarve tarkoitti ennen kaikkea sähköisen arkiston luomista. Tämä mahdollistaa sen, että jäsenet pääsevät itse lukemaan vanhoja artikkeleja verkosta.

Verkossa julkaistaan lehden artikkelit painetun lehden julkaisurytmin mukaan. Mediatietoja ja joitakin yksittäisiä artikkeleita lukuun ottamatta sivujen sisältö on avoin vain liiton jäsenille. Jotta lukijat löytävät verkkoon tehdyt jutut, tarvitaan omia uutiskirjeitä myös painetun lehden numeroiden välissä ilmestyville jutuille. Uutiskirje Extra on juuri lanseerattu lehtiperheen uusin jäsen.

Nyt verkolle halutaan kehittää oma, painetusta lehdestä poikkeava elämä. Verkossa tullaan yhä enemmän julkaisemaan painetussa lehdessä olleiden juttujen taustatietoja. Toinen verkon elävyyttä lisäävä tekijä on tapahtumat, jotka eivät uutisoinnin kannalta sovi painetun lehden ilmestymisrytmiin.

Uutiskirje tuo lisää huomioarvoa

Vaikka verkkolehti syntyi lähinnä arkistointitarpeesta, lukijat on haluttu aktivoida hyödyntämään verkkoa entistä tehokkaammin. Viime syksystä lähtien lukijoita on ohjattu verkkoon myös uutiskirjeen avulla.

– Uutiskirje julkaistaan runsas viikko ennen lehden ilmestymistä. Siinä vinkataan pariin lehden merkittävimpään juttuun, joihin pääsee verkossa tutustumaan jo etukäteen, toimituspäällikkö Juha Mikkonen selittää.

Uutiskirje on tilattava lisäetu jäsenille. Tilauslinkki löytyy lehden verkkosivuilta. Sähköpostiosoitteensa antanut tilaaja saa postilaatikkoonsa varmistusviestin, jolla hän vahvistaa tilauksen. Tilaajan osoite rekisteröityy suoraan uutiskirjejärjestelmään. Kun kirjeen sisältö on lähetysvalmis, kirjeet lähtevät jälleen yhdellä napinpainalluksella tilaajien sähköpostilaatikoihin.

Sosiaalista mediaa pohdittu

Kuten muutkin organisaatiot, myös Lakimiesliitto painii kysymyksen kanssa: mennäkö sosiaaliseen mediaan? Jos, niin mihin ja millä tavoin?

Juhana Harju suhtautuu varauksellisesti ryntäykseen sosiaaliseen mediaan.

– Esimerkiksi Facebookiin ei kannata mennä vain siksi, että nyt mekin olemme siellä. Pitää löytyä resursseja toimia sosiaalisessa mediassa. Olen nähnyt onnistuneita esimerkkejä, mutta silloin sosiaalisen kanavan ylläpitoon on valjastettu ainakin puolipäiväisesti yksi viestinnän ihminen.