Yksityisalojen lakimiehet tuo yksityissektorin äänen kuuluviin

Miksi yhdistys on olemassa?

Lakimiehiä toimii huomattavan paljon yksityisalojen työpaikoissa, ja heillä on myös paljon omaa yritystoimintaa. Julkisella sektorilla edunvalvonta on voimakasta ja lähtee pitkälti kunnallisista ja valtiollisista virkaehtosopimuksista.

Koska yksityispuolella ei ole niin laajaa ja yhtenäistä työehtosopimuskäytäntöä – tai sovellettavia työehtosopimuksia ei välttämättä edes ole – on helposti ajateltavissa, että sen edunvalvonta jää pienemmälle roolille.

Yksityisalat onkin sektori, jonka on syytä olla edustettuna Lakimiesliiton sisällä.

Yksityisalat onkin sektori, jonka on syytä olla edustettuna Lakimiesliiton sisällä. Jo yhdistyksen ikä osoittaa, että se on paikkansa ansainnut.

Millaista yhdistyksen toiminta on?

Liitossa tapahtuvan edunvalvonnan lisäksi pyrimme vaikuttamaan myös muihin toimijoihin: esimerkiksi oikeusministeriöön, joka valmistelee lakimieskunnan työskentelyä ja yritystoimintaa sääntelevää lainsäädäntöä.

Järjestämme myös vierailuja jäsenkuntaa kiinnostaviin paikkoihin, kuten yrityksiin ja tuomioistuinlaitokseen, ja järjestämme omia jäsentilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Teemme myös opintomatkoja, viimeksi Edinburghiin vuonna 2019.

Meillä on myös monenlaista kulttuuri- ja urheilutoimintaa, mutta tietenkin nyt poikkeusvuonna olemme joutuneet vetämään kokonaisuutta aika alas.

Mitä yhdistys antaa jäsenelle?

Etujen valvontaa olennaisimpana asiana, mutta myös sosiaalista toimintaa ja verkottumista. Meidän tilaisuuksissamme yksityissektorin erilaisissa tehtävissä toimivat lakimiehet pääsevät tapaamaan toisiaan. Ja kiinnostavat, ajankohtaiset teematilaisuudet ovat merkittävä anti.

Viime aikoina keskeinen teemamme on ollut nuorten lakimiesten rooli ja asema.

Viime aikoina keskeinen teemamme on ollut nuorten lakimiesten rooli ja asema.

Miten toimintaan pääsee mukaan?

Mukaan tuleminen on ihan omasta innosta kiinni – riittää, kun on yksityisellä sektorilla toimiva lakimies ja ilmoittaa haluavansa jäseneksi sekä maksaa jäsenmaksun. Ilmoittautumislomake löytyy sivustoltamme ykla.fi, ja jäseneksi pääsee myös olemalla yhteydessä yhteyshenkilöihimme.

Terveiset jäsenyydestä kiinnostuneelle

Meiltä löytyy normaalivuosina aktiivista toimintaa ja mahdollisuus tavata toisia yksityissektorin lakimiehiä. Tapahtumat ovat kiinnostavia ja hauskoja, ja toiminta suht rentoa ja vapaata. Monet tapahtumista ovat pääkaupunkiseudulla, mutta tervetuloa mukaan vain joka puolelta Suomea!

Kysymyksiin vastasi yhdistyksen puheenjohtaja Juha Viertola.