Ympäristörikosten rangaistusvastuu laajenee

EU:n ympäristörikosdirektiivin täytäntöönpano kasvattaa oikeushenkilön rangaistusvastuuta. Eduskunnalle annetun esityksen mukaan esimerkiksi yrityksen tai yhteisön rangaistusvastuu laajenee vuoden loppuun mennessä koskemaan myös ydinenergian käyttörikosta, räjähderikosta tai vaarallisten aineiden varomatonta käsittelyä.

Oikeushenkilön rangaistusvastuun piiriin tulisi esityksen mukaan myös tietyt EU:n pesuaineasetuksen vastaiset ympäristön turmelemisena rangaistavat teot. Samasta syystä vakavimpia luonnonvaraisten kasvien ja eläinten kauppaa koskevia luonnonsuojelurikkomuksia muutetaan luonnonsuojelurikoksiksi.

Monet ympäristölle ja terveydelle haitalliset rikokset tehdään taloudellisista vaikuttimista esimerkiksi yritystoiminnassa. Vähimmäisvaatimukset asettavan ympäristörikosdirektiivin tavoitteena on, että jäsenmaiden ympäristörikoksia koskevat säännökset olisivat riittävän yhdenmukaisia. Muussa tapauksessa ympäristöä saastuttava toiminta saattaa siirtyä maihin, joissa lainsäädäntö on kehittymättömämpää. Seuraukset voivat kuitenkin näkyä useammassa jäsenvaltiossa.