Yritykset uhreina

Ensimmäinen kansallisesti kattava yritysuhritutkimus paljastaa, että kaupan ja teollisuuden toimipaikkoihin kohdistuu monenlaista rikollisuutta. Esimerkiksi kaupan toimipaikat joutuvat usein varkauden uhriksi. Teollisuustoimipaikoissa vahinkoa aiheuttavat tietojärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset.

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen toteuttaman tutkimuksen mukaan puolet kaupan toimipaikoista oli joutunut asiakkaan tekemän varkauden kohteeksi. Työntekijöihin kohdistuvaa väkivaltaa ja uhkailua oli koettu viidesosassa. Teollisuustoimipaikoista kahdeksan prosenttia oli joutunut tietojärjestelmiin kohdistuneen hyökkäyksen kohteeksi ja toiset kahdeksan prosenttia ryöstön kohteeksi. Kaupan toimipaikat ovat tutkimuksen mukaan selkeästi teollisuustoimipaikkoja alttiimpia rikoksille.

Venla Salmi: Kauppa ja teollisuus rikosten kohteina.
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 15/2010.