Yritykset uskovat selviytyvänsä lamasta

Suurin osa yrityksistä uskoo selviytyvänsä lamasta, vaikka se pitkittyisi. Myös julkisen sektorin organisaatiot uskovat selviytyvänsä. Tosin puolet taantumasta eniten kärsineistä yrityksistä ja organisaatioista uskoo loppuvuoden 2010 olevan taloudellisesti heikko. Vain neljä prosenttia kaikista organisaatioista ei usko selviytyvänsä talouskriisin pitkittyessä.

Tulokset ilmenevät työmarkkinakeskusjärjestöjen Tuottavuuden pyöreän pöydän selvityksestä. Taantuman vaikutuksia selvittäneeseen kyselyyn vastanneet yritykset ja julkiset organisaatiot työllistivät yhteensä 677 000 henkilöä. Vastausprosentti tiedusteluun oli henkilömäärällä mitaten 52. Tiedot kysyttiin yritysten tai organisaatioiden johdolta helmi–maaliskuun vaihteessa 2010.

Talouskriisi kohtelee eri alojen yrityksiä ja julkisia organisaatioita eri tavoin ja erilaisella aikataululla. Myös selviytymiskeinojen kirjo on suuri ja koostuu sekä säästöistä että panostuksista. Kolme neljäsosaa yrityksistä on pyrkinyt toimimaan talouskriisin aikana yhteisymmärryksessä henkilöstönsä kanssa ja ottamaan heidät mukaan suunnittelemaan mahdollisia muutoksia. Samaa ilmoittavat julkisen sektorin vastaajat.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen muodostama Tuottavuuden pyöreä pöytä haastaa kaikki työpaikat, henkilöstön ja työnantajan edustajat, poliittiset päättäjät sekä palkansaaja- ja työnantajajärjestöt mukaan tuottavuusyhteistyöhön, edistämään tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikaista kehittämistä.

Lue lisää www.akava.fi