38. Pohjoismainen Lakimieskokous Tietoa ja sosiaalista yhdessäoloa

Pohjoismainen Lakimieskokous avattiin loisteliaasti torstaina 21. elokuuta Tanskan pääkaupungissa Kööpenhaminassa, Tivolin konserttisalissa. Avajaisiin osallistui myös prinssi Joachim. Monet vieraat olivat ottaneet varaslähdön jo edellisen illan Pohjoismaisessa kulttuuri-illassa. Tämän illan ohjelmaan kuului lähinnä syvä perehtyminen tanskalaiseen olutkulttuuriin. Avajaisten yhteydessä jaettiin arvostettu Pohjoismainen Lakimiespalkinto. Palkinto ojennettiin tänä vuonna tanskalaiselle professorille Ole Landolle, joka on tehnyt valtavasti työtä eurooppalaisen sopimusoikeuden yhtenäistämiseksi, muun muassa yhteisiä eurooppalaisia sopimusperiaatteita (Principles of European Contract Law) laatimalla.

Varsinaiset kokousistunnot käytiin paikallisen yliopiston tiloissa. Kokousten ja niissä käytyjen keskustelujen muoto seurasi lakimieskokouksen perinteitä. Menettely on hyvin systemaattinen: Jokaiselle aiheelle on valittu alustaja, joka valmistelee kirjallisen esityksen. Se on ennalta jaettu kokouksen osanottajille jo viikkoja ennen kokousta ja julkaistu myös lakimieskokouksen kotisivuilla. Myös vasta-alustaja on valittu toisesta Pohjoismaasta. Heidän esityksensä ja käytetyt puheenvuorot julkaistaan sittemmin kokouksen pöytäkirjassa, joka toimitetaan osanottajille. Kaikki pohjoismaiset kielet ovat hyväksyttyjä kokouskieliä, mutta käytännössä käytetään lähinnä ruotsia, tanskaa, norjaa ja ”skandinaviskaa”, sillä suomea ja islantia jouduttaisiin tulkkaamaan.

Pohjoismainen Lakimieskokous toimii muodollisesti yhdistyksenä, jonka jäseneksi pääsee jokainen kokouksen osanottaja. Kokousten tarkoituksena on järjestää keskustelua pohjoismaisten lakimiesten kesken ja saada aikaan asiantuntevia ja mahdollisimman yksimielisiä kannanottoja Pohjoismaiden kannalta tärkeisiin oikeus- ja lainsäädäntöasioihin. Kokousaineisto onkin usein ollut hyödyllisenä lähtökohtana lainsäädännölle. Samoin esitykset ja pöytäkirjat ovat olleet hyvä ja käytetty lähde monille tieteellisille artikkeleille.

Oikeustieteen kaikilta aloilta

Kokoukset ovat ainutlaatuinen yhteispohjoismainen keskustelufoorumi eri tehtävissä toimiville lakimiehille. Osanottajien moninainen tausta heijastuu kokouksessa käsiteltäviin aiheisiin. Osaksi käsitellään teoreettisesti mielenkiintoisia asioita ja osaksi käytännön juridiikkaan lähemmin liittyviä kysymyksiä. Pyrkimyksenä on tarjota mahdollisimman monia kiinnostavia aiheita. Kööpenhaminassa ehdittiinkin tänä vuonna kahden päivän aikana käsitellä yhteensä melkein 30 aihetta oikeustieteen kaikilta aloilta. Jokaisen istunnon aikana oli samanaikaisesti käynnissä jopa kuusi eri kokousta. Yhdessä salissa saatettiin keskustella työntekijöiden sananvapaudesta ja toisessa mietittiin samanaikaisesti, ollaanko menossa kohti EU-oikeudellista rikosoikeutta. Kolmannessa väiteltiin yritysten sosiaalisesta vastuusta.

Tämä moninaisuus on ehkä tärkein syy Pohjoismaisen Lakimieskokouksen suureen suosioon. Alasta ja koulutustasosta riippumatta ohjelmasta löytyy varmasti jokaiselle osanottajalle mielenkiintoisia ja opettavaisia aiheita. Punaisena lankana on kuitenkin pohjoismainen yhteistyö ja yhteiset näkemykset esimerkiksi lainsäädännön alalla.

EU:n myötä lainsäädännön harmonisointi pohjoismaisella tasolla on toki jäänyt jonkin verran taka-alalle, mutta kuten moni puhuja totesi tämänkin vuoden kokouksessa, pohjoismainen yhteistyö on erittäin tärkeää myös EU:ssa. Näin voidaan edistää yhteisiä pohjoismaisia intressejä ja – mikäli mahdollista – viedä hyvän oikeuskäsityksemme Eurooppaan vientituotteena.

Myös kokouksen sosiaalinen ohjelma on lähes yhtä tärkeä. Kokous antaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua pohjoismaisiin kollegoihin ja tavata heitä niin varsinaisissa istunnoissa kuin kokouksen yhteydessä järjestettävän vapaamman ohjelman puitteissakin. Kööpenhaminassa järjestettiin aiemmin mainitun kulttuuri-illan lisäksi vastaanottoja kansallismuseossa ja raatihuoneella, koti-illallisia tanskalaisisäntien luona ja nuorille juristeille illallisjuhlat tansseineen sekä lauantaina suuri juhlallinen päättäjäisbanketti valtion taidemuseossa. Hauskanpidon lisäksi luotiin paljon uusia suhteita ja jatkettiin keskusteluja maan rajojen yli.

Pohjoismainen Lakimieskokous on perinteikäs instituutio, joka elää ja voi mainiosti. Sen puitteissa on jo 136 vuoden ajan vaihdettu ideoita, luotu aloitteita tutkimukseen ja lainsäädäntöön sekä rakennettu verkostoja pohjoismaalaisten lakimiesten kesken. 39. Pohjoismainen Lakimieskokous järjestetään Tukholmassa 2011 – nähdään siellä!