Avoimessa ilmapiirissä parempiin suorituksiin

Kokeneet konkarit:

1. Oma työnkuva ja tausta
2. Kuinka kauan olet ollut esimiesasemassa? Alaisten määrä
3. Onko suhtautuminen työkavereihin muuttunut esimiesaseman myötä, ja toisinpäin?
4. Kuinka hoidat esimies–alaissuhdetta?
5. Mitä haasteita ja huomioitavaa esimiesasema tuo?
6. Hyvä esimies
7. Hyvä alainen
8. Mentorointi työssä kehittymisessä

Katriina Jaakkola, Kirjakauppaliiton sekä Kirjamedia Oy:n toimitusjohtaja

1. Tehtäväni koostuu erilaisten hankkeiden ja projektien johtamisesta. Vastaan myös Kirjakauppasäätiön sekä Kirjakauppakoulun kannatusyhdistyksen toiminnasta. Aloitin nykyisessä tehtävässäni vuonna 2008. Valmistuin Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2000. Muutama vuosi sitten suoritin työn ohella henkilöstöpäällikön tutkinnon. Olen työskennellyt sosiaalialalla, työsuhdejuristina, myyntitehtävissä ja kirja-alalla. Jokainen tehtävä on eronnut edellisestä, mutta jokaisessa olen viihtynyt ja oppinut uutta.

2. Vuodesta 2002. Työsuhdelain mukaisia alaisia minulla on muutama.

3. Edellisessä tehtävässäni Talentumilla etenin kustannustoimittajan tehtävistä yksikön johtoon. Minusta tuli entisten työkavereideni esimies. Asiantuntijayhteisössä esimiesasema on tehtävä muiden joukossa, eikä kyse ole niinkään hierarkkisesta asemasta. Esimiehen tehtävänä on vastata kokonaisuudesta ja luoda puitteet työntekijöiden onnistumiselle. Keskinäinen kunnioitus ja luottamus ovat yhdessä työskentelemisen perusta.

4. Selkeät tavoitteet ja onnistumisen mittaaminen. Kehityskeskustelut kahdesti vuodessa, osaamisen kehittäminen, kannustaminen oma-aloitteiseen ongelmanratkaisuun, palautteen antaminen ja avoin keskusteluyhteys.

5. Esimiehen työssä korostuu kokonaisuuden hallinta ja tehtävien priorisointi. Yksikköönsä kannattaa hankkia osaavia ja fiksuja ihmisiä, niin saa itsekin oppia ja kehittyä.

6. Luottamus, avoimuus ja suora palaute.

7. Huolehtii omasta tontistaan, mutta kantaa vastuuta myös kokonaisuudesta.

8. Mentorointi mahdollistaa paitsi tiedon ja osaamisen, myös ymmärryksen välittymisen.

✳ ✳ ✳

Esa Schön, Tradenomiliitto TRAL ry:n johtava lakimies

1. Liiton oikeudellisten palvelujen johtaminen ja oikeudellisista linjauksista päättäminen, lakimiesten esimiehenä toimiminen, jäsenten neuvonta ja auttaminen palvelussuhteisiin liittyvissä ongelmatilanteissa, oikeudenkäyntien hoitaminen, kouluttaminen sekä ylempien toimihenkilöiden kollektiiviedunvalvontaan osallistuminen.

Olen hankkinut työkokemusta monipuolisesti, mistä on hyötyä nykyisissä tehtävissäni. Joukkoon mahtuu erilaisia työyhteisöjä muutaman hengen organisaatiosta useamman sadan hengen organisaatioihin eri sektoreilta.

2. Olen työskennellyt Tradenomiliitossa kesäkuusta 2009 alkaen, mistä lähtien olen myös toiminut esimiehenä. Alaisia kolme.

3. Esimiesasema tuo mukanaan velvollisuuksia ja asioita, jotka on otettava huomioon. Oma suhtautumiseni työkavereihin tai näiden suhtautuminen minuun ei ole muuttunut.

4. Käyn vuosittaisessa kehityskeskustelussa läpi henkilön työnkuvan, ammatilliset tavoitteet sekä toiveet työnkuvan kehittämiseksi samoin kuin liiton arvot sekä liiton ja yksikön tavoitteet. Kehityskeskustelussa on mahdollisuus antaa puolin ja toisin palautetta. Vastaisuudessa aion pitää kehityskeskustelujen välissä seurantapalaverit, joissa käydään läpi sovittujen asioiden toteutumista. Lisäksi säännöllisissä yksikköpalavereissa käymme läpi ajankohtaiset asiat, mahdolliset kehittämisehdotukset ja niin edelleen. Keskustelen johdettavieni kanssa epävirallisemmin päivittäin.

5. Siirryttäessä asiantuntijatyöstä sen johtamiseen ja varsinkin, jos itse edelleen tekee työtä, jota ryhtyy johtamaan, haasteen muodostaa oman muuttuneen roolin tiedostaminen. Tämä tarkoittaa tietyistä asioista luopumista ja niiden vastuuttamista johdettaville, jotta esimiestyölle jää aikaa. Esimiesasemaan kuuluu toiminnan kehittäminen, mikä tuo uuden elementin ja mielenkiintoisen haasteen työhön. Esimiestyön tärkein periaate on työntekijöiden tasapuolinen ja -arvoinen kohtelu.

6. Hyvä esimies luottaa alaiseensa ja osoittaa sen antamalla vastuuta ja vapautta. Toivon, että esimieheni tukee minua asettamalla toiminnalle yleisluontoiset suuntaviivat ja tukemalla niiden puitteissa tekemiäni ratkaisuja.

7. Oma-aloitteinen, vastuuntuntoinen ja avoin.

8. Minulla ei ole henkilökohtaista kokemusta mentoroinnista, mutta uskon, että siitä on hyötyä niin osaamisen välittämisessä kuin työntekijän ja organisaation kehittämisessä.

✳ ✳ ✳

Heikki Ilvessalo, development director, Castrén & Snellman

1. Aloitin Castrén & Snellmanilla jo opiskeluaikoina vuonna 1997. Kehitysjohtajana olen toiminut vuodesta 2005. Roolini on monipuolinen: olen mukana strategiaprosessimme kaikissa vaiheissa, toimin hallituksen sihteerinä ja johtoryhmässä vastaan toimistomme ICT:stä. Cassu on ensimmäinen vakituinen työpaikkani. Pidin perinteisestä juristin työstä, mutta olen tyytyväinen, että uskalsin lähteä tälle polulle alaiseksi ja esimieheksi. Asianajotoimisto on niin elävä ja eteenpäin menevä työyhteisö, että aika ei käy koskaan pitkäksi.

2. Noin kahdeksan vuotta. Alaisia tällä hetkellä kaksi.

3. Työkavereiden suhtautuminen muuttui, muistan sen hyvin. Muutos näkyi muun muassa suoritusarvioissa, joiden tulokset laskivat aluksi. Esimiesasemaan pääseminen on kasvun ja näytön paikka.

4. Meillä on kehittyneet toimintamallit, joita käytän esimiestyön rytmittämiseen. Henkilötasolla pyrin parhaani mukaan auttamaan tiimiläisiäni olemaan parhaimmillaan nyt ja tulevaisuudessa. Tutuksi tuleminen on tärkeätä.

5. Keskinäinen luottamus on kaiken perusta. Luottamussuhde voi syntyä, jos esimies onnistuu aidosti kuulemaan tiimiinsä kuuluvia ihmisiä ja luomaan edellytyksiä onnistumisiin. Se voi viedä aikaa ja edellyttää pitkäjänteisyyttä. Onnistumisten esiin tuominen on tärkeätä. On tärkeätä osata ylläpitää positiivista tekemisen meininkiä tarpeeksi kovilla tavoitteilla ja sopivalla tuella.

6. Hyvä esimies saa minut olemaan parhaimmillani ja tuntemaan itseni ja työpanokseni merkittäväksi. Esimiehen on osattava antaa innostava suunta yhteiselle tekemiselle ja kehittymiselle. Esimiehen oma menestys on tärkeä lähtökohta sille, että alainen menestyy. Esimiehellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin pyrkiä jatkuvasti kehittämään itseään monipuolisesti.

7. Hän on oikeassa työssä. Esimiehen on vaikeata korjata tilannetta, jos ihmiseltä puuttuu innostus ja kipinä omaan ammattiinsa. Hyvin tehty työ helpottaa koko tiimin ja esimiehen työtä. Hyvä tiimiläinen osaa asettua asiakkaidensa asemaan.

8. Meillä nimetään tutor kaikille aloittajille. Oma tutorini on muuttunut mentoriksi vuosien varrella. Pidän tärkeänä, että jonkun kanssa voi aika ajoin tuulettaa ajatuksiaan. Mentoroinnissa välittyy parhaimmillaan osaamista kumpaankin suuntaan.

✳ ✳ ✳

Nuoret sankarit:

1. Oma työnkuva ja tausta
2. Työ valmistumisen jälkeen
3. Koulutuksen ja työ
4. Millainen on hyvä esimies?
5. Omat tavoitteet työelämässä
6. Millainen esimies itse olisit?

Risto Sandvik, Bird & Bird

1. Työskentelen lakimiehenä kansainvälisessä asianajotoimistossa. Sopivan monipuolinen työnkuvani sisältää muun muassa rahoitus-, rakennus-, IPR- ja IT-aiheisten riitojen ratkaisua. Olen ollut nykyisen työnantajani palveluksessa opiskeluajoista. Tiemme kohtasivat, kun vastasin työpaikkailmoitukseen. Kaikilla työtehtävillä on omat hyvät ja huonot puolensa, enkä ole vielä ollut sellaisessa työyhteisössä, jossa en olisi viihtynyt.

2. Päätoiminen työnteko poikkeaa opiskelujen ohessa työskentelystä. Opiskelijalla on usein ristiriitaisia opiskeluun, harrastuksiin ja työntekoon liittyviä velvollisuuksia, joiden yhteensovittamisessa on omat haasteensa. On ollut vapauttavaa saada valmistumisen jälkeen keskittyä päätoimen huolelliseen hoitamiseen.

3. Olen vuosien varrella ollut monenlaisessa koulutuksessa, eikä niistä ole ainakaan haittaa ollut. Mielestäni oikeustieteellisessä yliopistokoulutuksessamme olisi kuitenkin kehitettävää. Tutkitusti osaaminen kehittyy parhaiten tekemisen kautta, mutta tekemistä yliopistolla oli tarjota varsin rajallisesti.

4. Asiantuntijoiden johtaminen vaatii usein asiantuntijuutta esimieheltäkin. Aloitteleva juristi hyötyy esimiehen tuesta ja näkemyksistä melkein asiassa kuin asiassa. Erilaiset tilanteet, työyhteisöt ja alaiset edellyttävät erilaista johtamista ja hyvältä esimieheltä vaadittavia ominaisuuksia onkin vaikea määritellä. Mielestäni esimiehen halu ja pyrkimys kehittyä esimiehenä on tärkeää.

5. Minulla on tapana asettaa itselleni lähinnä laadullisia tavoitteita; haluan olla ylpeä työni tuloksista. Elän ennemmin tässä hetkessä kuin laadin suuria suunnitelmia tulevaisuudelle.

6. Olen toiminutkin esimiehenä erilaisissa tilanteissa ja organisaatioissa. Ymmärtääkseni minulla olisi parannettavaa erityisesti siinä, että en osaa olla tarpeeksi vaativa. Kuvittelisin olevani esimiehenä "mukava".

✳ ✳ ✳

Kiti Karvinen, Procopé & Hornborg

1. Olen toiminut asianajotoimistossa avustavana lakimiehenä kilpailuoikeuden parissa joulukuusta 2010. Opintojen alkuvaiheessa olin pienemmässä toimistossa, jossa toimenkuvaan kuului kaikki mahdollinen toimiston yleisistä rutiineista lakimiesten avustamiseen. Opintojen loppuvaiheessa pääsin näkemään ison toimiston arkea ja tiivistä työskentelyä eri asiantuntijaryhmien kanssa. Opintojen aikana toimin myös oikeudellisen henkilöstövuokrausyhtiön toimitusjohtajana, jossa kertyi kokemusta päivittäisen toiminnan organisoinnista ja toteuttamisesta sekä esimiehenä olostakin.

Haluan määrätietoisesti pyrkiä johonkin suuntaan, mutta on myönnettävä, että aika usein asioilla on taipumus tapahtua ja sattumallakin on usein osuutensa. Aktiivinen yhdistystoiminta on edesauttanut omaa ajautumistani eri työtehtäviin. Itselläni kokemusta on lähinnä asianajokentän hyvin erilaisista ympäristöistä, joissa jokaisessa on ollut oma viehätyksensä ja joissa olen viihtynyt todella hyvin.

2. Toistaiseksi työnteko on maistunut äärimmäisen hyvin. Töitä on tullut tehtyä aiemminkin, mutta nyt ei tarvitse käyttää iltoja ja viikonloppuja lukemiseen tai ainakaan tuntea huonoa omatuntoa. Lukeminen ja uuden oppiminen ei loppune koskaan, mutta se on paljon mielekkäämpää, kun sitä tekee itsensä kehittämiseksi, ei päästäkseen tentistä läpi. Työelämän ensimmäisinä kuukausina on saanut huomata, kuinka vähän tentteihin lukiessa onkaan oppinut ja kuinka paljon paremmin asiat hahmottuvat käytännön työssä.

3. Koulutus antaa hyvät peruslähtökohdat osaamiseen ja eväät uran rakentamiselle, mutta ainakin itse hahmotan asiat paremmin konkretian kautta. Todellinen asiantuntemus kehittyy vasta, kun oppimaansa pääsee soveltamaan käytäntöön.

4. Hyvä esimies on osaava ja oikeudenmukainen ja osaa antaa palautetta tehdystä työstä, niin rakentavaa kuin positiivistakin. Rakentavan palautteen antaminen on usein hankalaa mutta tarpeellista. Itse koen sen äärimmäisen tärkeäksi oman kehityksen kannalta. Jos kaikki on aina "ihan hyvin", harvemmin tulee pistettyä itseään likoon ja pyrittyä parempiin suorituksiin. Hyvä esimies on myös rehellinen eikä pelkää puhua vaikeistakaan asioista, vaan osaa kannustaa eri tilanteissa.

5. Olen melko kunnianhimoinen ja tavoitteenani työelämässä on pyrkiä kehittymään jatkuvasti paremmaksi ja tehdä työtä, josta nautin. Uran alkuvaiheissa haluan kerätä monipuolista kokemusta, jotta voin jossain vaiheessa rehellisesti sanoa olevani jonkin alan asiantuntija. Pidemmällä tähtäimellä aion pyrkiä siihen, että olen tyytyväinen siihen mitä teen ja voin sanoa nauttivani työnteosta. Haluan katsoa työuraani tyytyväisenä niin taakse- kuin eteenpäinkin.

6. Tähänastisen esimieskokemukseni perusteella voin myöntää olevani aika vaativa – itselleni ja muille. Toisaalta osaan ottaa ihmiset huomioon sekä kuunnella mahdollisia ongelmia ja pyrkiä parantamaan asioita saamani palautteen mukaan. Annan mielelläni ideoita kehittymisen kannalta ja toisinaan unohdan positiivisen palautteen merkityksen suorituskyvylle. Olisin varmasti melko tiukka pomo, mutta kuitenkin sellainen, jonka kanssa voi keskustella asioista rehellisesti ja positiivisessa hengessä.

✳ ✳ ✳

Vielä opiskelumaailmassa

Jussi J. Salo, oikeustieteiden ylioppilas, Helsingin yliopisto

Olen 26-vuotias oikeustieteen opiskelija Helsingistä. Valmistuminen ja pysyvämmin työelämään siirtyminen ovat edessä gradun ja kahden kurssin jälkeen. Olen ollut erilaisissa opiskelualaan liittyvissä töissä käytännössä koko opiskeluaikani. Tehtävät ovat vaihdelleet osa-aikaisen "oikkarilähetin" tehtävistä kokoaikaiseen lakimiesharjoittelijaan. Lähempänä valmistumistani haen todennäköisesti töitä asianajotoimistoista: pidän niitä tällä hetkellä kiinnostavimpana ja itselleni sopivimpana vaihtoehtona.

Olen kiinnostunut työympäristöstä, joka tarjoaisi mahdollisimman paljon oppimismahdollisuuksia ja olisi oppimiseen kannustava sekä tietysti ilmapiiriltään ja johtamiseltaan yleisesti hyvä. Oppimista ja usein myös ilmapiiriä tukee parhaiten suora ja runsas palaute. Esimiehen ja kollegoiden merkitys tälle kaikelle on suuri.

Esimiehet ovat olleet kulloisiinkin tehtäviini nähden hyvin tilanteen ja esimiestehtäviensä tasalla.

Hyvä esimies on tasapuolinen suhteessa alaisiinsa, sopivan vaativa, luo hyvää henkeä työyhteisöön ja hoitaa osuutensa töiden organisoinnista järkevästi. Joidenkin suosiminen tai sorsiminen perusteettomasti ei kuulu hyvään esimiestyöhön. Asiantuntijaorganisaatiossa hyvä esimies on etevä työssään ja voi siten toimia esimerkkinä ja esikuvana muille. Kaiken kaikkiaan sellainen ihminen, jonka kuuluukin olla porukan johdossa.

Jos olisin itse esimies, yrittäisin toimia oman ja alaisteni hyvää esimiestä koskevan käsityksen mukaisesti. Haluaisin olla tasapuolinen, sopivan vaativa, suhteellisuudentajuinen ja rationaalinen johtaja. Lisäksi pitäisi huomioida asianomainen organisaatio ja sen tavoitteet.

Uskoisin, että esimiehenä voi oppia ja kasvaa paljonkin liittyen johtamiseen ja yleisesti ihmiselämään. Siinä auttaa osaltaan myös alaisten välillinen palaute ja reaktiot. Jos keskusteluyhteys on avoin ja toimiva, palaute voi olla välittömämpää ja siten opettavaisempaa esimiehelle.