Jäsenille tuntuva vakuutusetu tarjolla

Henkilöstömäärän mukaan

Lakimiesliiton asianajaja- ja oikeudenkäynti­avustajajäsenten on jatkossa mahdollisuus saada pakollinen varallisuusvastuuvakuutus edulliseen jäsenhintaan. Yhteistyökumppanina vakuutusedussa toimii Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia. 

Etuus koskee lähinnä pieniä, 1–5 juristia työllistäviä asianajo- ja lakiasiaintoimistoja. Merkittävin ero vakuutusmaksussa onkin se, että hinnoittelu tehdään nyt henkilöstömäärän mukaan, kun se aiemmin on määritelty palkkasumman perusteella. Näin ollen vakuutuslasku ei nouse, vaikka palkkakustannukset kasvaisivatkin.

Isommille, yli viisi ihmistä työllistäville ­toimistoille vakuutus lasketaan räätälöidysti. Tarvittaessa isojen toimijoiden vakuutussopimuksissa voidaan hyödyntää myös Fennian yhteistyökumppanin AIG:n tuotteita sopivan vakuutusratkaisun löytämiseksi.

 

Vähintään 200 000 euroa

Asianajajilla ja luvan saaneilla oikeudenkäyntiavustajilla tulle olla vakuutus toiselle aiheutetun talou­dellisen vahingon varalta. Kyse on toiminnassa aiheutuneiden puhtaiden taloudellisten vahinkojen vakuutusturvasta. Asianajotoiminnassa se korvaa sopimuskumppanille tai kolmannelle osapuolelle tuottamuksellisesti aiheutetun varallisuusvahingon, josta asianajaja tai oikeudenkäyntiavustaja on oikeuden mukaan vahingonkorvausvelvollinen. 

Vuoden 2016 alusta lähtien vastuuvakuutusta koskevat ohjeet ovat edellyttäneet, että varallisuusvastuuvakuutuksen tulee olla vähintään 200 000 euroa (aiemmin 170 000 euroa).

 

Puolet liiton jäseniä

Jäsenille tarjottu vakuutusetu koskee Suomessa voimassa olevia vakuutuksia. Edun voi hyödyntää toimisto tai yritys, jonka henkilöstöstä yli puolet ovat Lakimiesliiton jäseniä. Jäsenyyden voi osoittaa esimerkiksi Lakimiesliiton jäsenkortilla. Jäsennumeron ilmoittaminen Fenniassa nopeuttaa prosessia. Vakuutusyhtiöstä voidaan myös olla yhteydessä Lakimiesliittoon ja tarkistaa jäsenyyden voimassaolo.

Lisäksi vähintään yhden henkilöstön jäsenen tulee toimia asianajajana tai luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana.

 

Lisäetuna turvakartoitus

Nykyinen riskimaailma niin yksityis­henkilöiden kuin yritystenkin osalta muuttuu koko ajan. Siksi on tärkeää, ­että molemmat osa-alueet käydään säännöllisesti läpi asiantuntijan kanssa.

Fennia tarjoaa Lakimiesliiton jäsenille lisäetuna henkilökohtaisen turva­kartoituksen. Kokonaisvaltainen turva­tason kartoittaminen antaa parhaan kuvan nykyisen turvatason riittävyydestä yllättävissä tilanteissa.

Turvakartoituksessa Fennian asian­tuntija tapaa jäsenen henkilökohtaisesti­ ja käy läpi hänen oman elämäntilanteensa. Jos kyse on yrittäjästä, myös ­yrityksen riskit ja niiden turvataso kartoitetaan. Myös jäsenen perhe kuuluu kartoituksen piiriin.

Mikäli tarvetta täydentäviin vakuutuksiin, jäsen saa saman tien ehdotuksen optimoidusta turvaratkaisusta. 

**

Teksti: Tiina Parikka