Kansallisen ihmisoikeustoiminta­ohjelman valmistelu alkaa

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotusta Suomen ensimmäiseksi kansalliseksi ihmis­oikeustoimintaohjelmaksi. Ohjelman tulee kattaa hallituksen painopisteet perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi tällä hallituskaudella, kartoittaa eri ihmisoikeustoimijoiden roolia sekä sisältää konkreettisia toimenpiteitä perus- ja ihmis­oikeuksien toteutumisen edistämiseksi eri hallinnonaloilla.

Toimintaohjelma laaditaan vuosiksi 2012–2013. Hankkeiden seuranta järjestetään siten, että niiden toteuttamisesta voidaan raportoida eduskunnalle annettavan laajemman selonteon yhteydessä. Ohjelman tulee sisältää ehdotus sen toteutumisen seurannasta ja arvioinnista.

Valmistelutyöryhmän puheenjohtajana toimii oikeusministeriön demokratia- ja kieliasioiden yksikön johtaja Johanna Suurpää. Työryhmän ehdotuksen on määrä valmistua tammikuun 2012 loppuun mennessä.