Kiva Koulu -hankkeelle menestystä

Koulukiusaamisen vastainen KiVa Koulu -hanke on voittanut Euroopan Rikoksentorjuntaneuvoston järjestämän rikoksentorjuntakilpailun.

Turun yliopistossa opetusministeriön rahoituksella kehitetyn KiVa Koulu -ohjelman piirissä on 300 000 oppilasta suomalaisissa kouluissa. Alustavan arvion mukaan ohjelma on onnistunut tavoitteessaan, kiusaamisen vähentämisessä, kaikilla perusopetuksen vuosiluokilla.

Vuoden kestäneen KiVa-ohjelman on jo todettu vähentävän koulukiusaamista ja lisäävän kouluturvallisuutta ja -hyvinvointia. Kiusaamista vähentävistä toimista on tarkoitus tehdä koulujen pysyviä toimintatapoja.

Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa palkitaan vuosittain hankkeita, jotka todistetusti vähentävät rikollisuutta. Hankkeiden tulee kohdistua arkirikollisuuteen ja niiden toiminnan tulee olla yhteisöpohjaista. Kilpailun hankkeilta edellytetään, että ne ovat toistettavissa muualla.

Rikoksentorjuntaneuvosto on valtioneuvoston nimeämä asiantuntija- ja yhteistyöelin, joka suunnittelee ja toteuttaa toimia

rikollisuuden ehkäisemiseksi. Sen tavoitteena on rikoksista aiheutuvien haittojen vähentäminen ja turvallisuuden edistäminen.