Kutsumuksena laki ja evankeliumi

Paavo Olavi Järvisen elämäkertatietoja leimaa kaksi pääsuuntausta. Ensinnäkin hänellä oli pitkä työsarka Helsingin hovioikeudessa. Toisaalta hän omistautui eri tavoin hengelliselle työlle.

Oikeudellinen näkökulma tärkeä 

Järvisen aloitteesta Suomen Lakimiesliittoon perustettiin 1959 hengellisen työn toimikunta. Ajatuksen taustalla olivat pastori Ensio Kuulan pitämät lakimiesten raamattupiirit. Alkuaikoina toimikunnan tilaisuudet pidettiin Lakimiespäivien yhtey­dessä. Olavi Järvinen oli aktiivisesti mukana hengellisen työn toimi­kunnassa liki 40 vuotta. Toimi­kunnan puheenjohtajana hän toimi vuosina 1978–1995. 

 Järvinen määritteli hengellisen työn toimikunnan tavoitteeksi sen, että ajankohtaisia sosiaalisia ja uskonnollisia kysymyksiä pohditaan myös oikeudellisesta näkökulmasta. Käytännön ekumeniaa edustivat vierailut ortodoksisessa, katolisessa ja anglikaanisessa seurakunnassa. Yhteyksiä oli muuallekin: käytiin synagogassa, moskeijassa ja mormonikirkossa. Järvisen johdolla tehtiin Israelin sekä Prahan ja Budapestin matkat ja oltiin myös Inkerin ja Viron kirkon vieraina. Hengellisen työn toimikunnan tehtävät siiirrettiin vuonna 2014 Lakimiesliiton järjestövaliokunnalle. 

 Järviseltä riitti aikaa ja tarmoa myös muihin luottamustehtäviin, jotka liittyivät hengelliseen toimintaan. Vuosina 1961–2000 Olavi Järvinen oli Helsingin NMKY:ssä johto­tehtävissä. Puheenjohtajana hän valvoi niin urheilua kuin muutakin toimintaa, lauloi kuorossa ja kokosi eri-ikäisiä miehiä raamattupiirehin. Järvinen oli yhteyksien rakentaja. Hänen viikoittaiset lounaskokouksensa Arthurissa tulivat laajalti tunnetuiksi. Hän toimi myös Kansan Raamattuseuran säätiön hallituksessa ja johtokunnassa sekä Kirkon perheasiain keskuksen johtokunnassa.

 

Palkittu tuomari

Olavi Järvinen syntyi 13.4.1929 Bromarvissa. Hän valmistui lain­opin kandidaatiksi vuonna 1954 ja sai varatuomarin arvon vuonna 1957. Toimittuaan ensin muun muassa nimismiehenä Järvinen tuli Helsingin hovioikeuden palvelukseen 1958 ylimääräiseksi virkamieheksi. Hän jäi eläkkeelle vuonna 1993 ylemmän palkkaluokan hovioikeudenneuvoksen virasta. Järvinen toimi vuonna 1961 Koivulahden ja vuonna 1963 Maarianhaminan lento-onnettomuuksien tarkastuslautakuntien sihteerinä.

 Monet eri tahot palkitsivat Järvisen hänen ansioistaan. Hän sai yhteensä 11 erilaista ansiomerkkiä ja mitalia. Näistä mainittakoon Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki 1985, Pro Justitia -hovioikeusmitali 1986, Suomen Leijonan komentajamerkki 1992 sekä Suomen Lakimiesliiton hopeinen mitali 1996.  

 Olavi Järvinen kuoli 25.9.2014 Helsingissä. Hänen muistojuhlassaan NMKY:n juhlasalissa koettiin voimakkaasti, että oltiin saattamassa lain ja evankeliumin miestä, jonka johto­tähtenä oli kristillinen
lähimmäisenrakkaus.

**

Teksti: Hannu Kiuru

Kuva: Lakimiesliiton arkisto