Lakimiehenä työmarkkinakeskusjärjestössä

Keskivertokansalaiselle lakimiesammatti tuo usein mieleen tuomarin tai asianajajan.  Me lakimiehet työskentelemme kuitenkin mitä erilaisimmissa tehtävissä. Tilastojen mukaan Lakimiesliiton jäsenistä 52 prosenttia työskentelee yksityisellä sektorilla ja 48 prosenttia julkisella sektorilla.  Yksityissektori puolestaan jakautuu toimialoittain moneen osaan. Selvästi suurin on asianajo­toiminta 40 prosentin osuudella, sitten tulee pankki- ja rahoitus 15 prosentilla ja kolmantena järjestötoiminta 12 prosentin osuudella. Muita aloja ovat vakuutus, teollisuus, kauppa, palvelu ja muut. Yksityisellä sektorilla lakimiehet toimivat yleensä esimies- ja asiantuntijatehtävissä tai ammatinharjoittajina ja yrittäjinä.

Tilastojen ulkopuolelta löytyy esimerkiksi järjestötoiminnan sisältä yhtenä tyypillisenä työpaikkana työmarkkinajärjestöt, joissa työskentelee merkittävä määrä lakimiehiä sekä asian­tuntijoina, esimiehinä että johtajina. Valotan tässä, millaista työtä lakimies tekee työmarkkinajärjestössä, sillä toimin itse vastaavana lakimiehenä työmarkkinakeskusjärjestö Akavassa. 

 

Yhteiskunnallista vaikuttamista

Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa. Lakimiesliitto on yksi Akavan jäsenliitoista. Lakimiesliittolaiset voivat vaikuttaa oman liittonsa kautta Akavan toimintaan ja linjauksiin sekä laajemmin koko yhteis­kuntaan. 

Päädyin Akavaan osittain Lakimiesliiton ansiosta. Valmistumisestani lähtien olen ollut jollain tavalla mukana Lakimiesliiton toiminnassa – tällä hetkellä yksityissektorin valiokunnan varapuheenjohtajana. Vuosien varrella olen ollut tasa-arvojaoston puheen­johtaja, hallituksen varajäsen sekä valtuus­kunnan jäsen. Lakimiesliiton luottamustehtävien innoittamana päätin hakeutua myös töihin työmarkkinakysymysten pariin. Aloitin Akavassa vuonna 2002.

Akavan ja sen jäsenliittojen välisen työnjaon mukaan keskusjärjestön lakimiehet eivät osallistu henkilö­jäsenille annettavaan neuvontaan, vaan jäsenliittojen lakimiehet hoitavat jäsenneuvonnan. Akava osallistuu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja edunvalvontaan, johon myös omat työtehtäväni liittyvät. 

Viime aikoina julkisuudessa on esitetty paljon kritiikkiä ay-liikettä kohtaan. Ay-liikettä on väitetty jäykäksi EI-liikkeeksi. On sanottu, että ay-järjestöt ovat jämähtäneet menneisyyteen eivätkä ymmärrä työelämän muuttuneen. Osa kritiikistä on aivan perusteltua ja on hyvä, että olemassa olevista rakenteista ja muutostarpeista keskustellaan. 

Akavassa muuttuvan työelämän tarpeisiin vastaaminen ja uusien ratkaisujen kehittäminen ja ideointi on jo pitkään ollut luonnollinen ja oleellinen osa kaikkien työsarkaa – niin myös minun työssäni. Tehtäviini kuuluu nostaa julkiseen keskusteluun työlainsäädännön uudistamistarpeita ja ideoida toteuttamistapoja. Esimerkkinä voidaan mainita Akavan monivuotinen tavoite työaikalainsäädännön uudistamisesta vastaamaan tätä päivää ja uusia työn tekemisen tapoja. Nyt hallituskin on ottanut asian agendalleen. 

Tyypillinen työtehtäväni on myös työlainsäädännön valmisteluun osallistuminen työ- ja elinkeinoministeriössä. Lainsäädäntövalmistelu tehdään yleensä kolmikantaisissa työryhmissä, joissa on kaikkien palkansaajakeskusjärjestöjen ja työnantajajärjestöjen edustajat sekä ministeriön edustus. 

Kolmikantaisen valmistelun lisäksi työmarkkinajärjestöillä on paljon kaksi­kantaista toimintaa eli työnantajajärjestöt ja palkansaajajärjestöt tekevät yhdessä työtä työelämän ja työmarkkinoiden kehittämiseksi. Yksi esimerkki tästä on paljon julkisuudessakin puhuttanut kilpailukyky­sopimus, jonka työmarkkinaosapuolet neuvottelivat. Neuvotteluiden taustalla tehdään töitä monien asiantuntijoiden (esimerkiksi keskusjärjestöjen lakimiesten) voimin, vaikka julkisuudessa usein näkyy vain keskusjärjestöjen puheenjohtajat kommentoimassa neuvotteluja medialle.  

Työhöni kuuluu luonnollisesti edunvalvontaa monessa muodossa, esiintymistä erilaisissa tilaisuuksissa, lausuntojen ja muiden asiakirjojen kirjoittamista sekä erilaisissa toimi­elimissä (esimerkiksi työneuvostossa) toimiminen. Olen myös Akavan hallituksen ja työvaliokunnan sihteeri. Pääsen seuraamaan kaikkea sitä, mitä Akavassa ja yhteiskunnassa tapahtuu. Työssäni haastavinta, mutta myös parasta on juuri se, että koko ajan tapahtuu jotain uutta ja ajankohtaiset yhteiskunnalliset asiat ovat läsnä jokaisena työpäivänä.

 

Kirjoittaja Jaana Meklin on Lakimiesliiton yksityissektorin valiokunnan varapuheenjohtaja.