Lakimiehet huumorin kohteena ja kertojina

L akimiesvitsejä on tainnut olla yhtä kauan kuin vitsejä on kerrottu. Ainakin  vanhin säilynyt vitsikokoelma sisältää myös pari lakimiesvitsiä. Kokoelma on nimeltään Filogelos (Naurun ystävä). Sen on arveltu olevan noin 300-luvulta. Itse vitsit ovat kuitenkin peräisin satojen vuosien ajalta ennen niiden ylöskirjaamista. Filogelosin vitsi numero 261 on seuraavanlainen: ”Ahne tuomari  antaa määräyksen, jonka mukaan tuomioistuimen on pidettävä istuntonsa leipomon vieressä. ”

Samanlaisia kielteisiä käsityksiä lakimiehistä löytyy myös muista vanhoista kirjoituksista. Lutherin Pöytäpuheet-teos, joka ilmestyi 1566,  sisältää myös mielipiteitä lakimiehistä. Lutherin mukaan ”rehellinen lakimies on harvinainen otus”.  1590-luvun ilmestynyt Shakespearen näytelmä Henrik IV sisältää aika yksiselitteisen kehotuksen: ”Ja ensi töiksi tapetaan kaikki lakimiehet”. (The first things we do, let´s kill all the lawyers.)

Sananlaskuissa kansa on myös nähnyt lakimiehet usein vain ahneina. Esimerkiksi suomalaisen sananlaskun mukaan “tuomar tahtoo tilie, muurmestar tiilie”. 

Suomalaista lakimieshuumoria

Suomessa on ilmestynyt useita lakimieshuumoria ja -perinnettä sisältäviä kirjoja, jotka eivät niinkään ole vitsikirjoja, vaan pitkälti todellisiin henkilöihin perustuvia kaskuja ja anekdootteja. 

Ensimmäisen lakimiehiin liittyvän huumorikirjan kokosi varatuomari Kaapo Murros vuonna 1952. Kirjan nimi on Lainlukijoita ja käräjäkansaa.  Hallintotutkinnon suorittanut Jalmari Kalha julkaisi kaksi kirjaa:  Lakimieshuumoria I vuonna 1963 sekä Juristijuttuja, Lakimieshuumoria II vuonna 1965. 

Toimittaja Heimo Äijänaho on julkaissut 2013 kolme kirjaa, jotka sisältävät kaskuja oikeuslaitoksesta. Pari niistä on julkaistu aikaisemmin. Raastuvan penkiltä – Kaskuja oikeuslaitokselta 1 ilmestyi 1990 nimellä Kaskuja raastuvan penkiltä. Raastuvan penkiltä käräjäoikeuteen – Kaskuja oikeuslaitokselta 2 ilmestyi 1998 nimellä Raastuvan penkiltä käräjäoikeuteen.

Kolmas Äijänahon kaskukirja on  Oikeussalissa sanottua – Kaskuja oikeuslaitokselta 3.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) on järjestänyt kolme keruukilpailua koskien tuomioistuinperinnettä. Ensimmäisestä julkaistiin kirja vuonna 1990 nimellä Puolesta ja vastaan: kansa käräjillä. Vuonna 2000 ilmestyi kirja Oikeutta maalla ja kaupungissa.  

Vuonna 2015 järjestettiin keruukilpailu nimeltä  ”…vaikka korkeimman oikeuden peräseinään saakka”, josta ei vielä ole koottu kirjaa. 

Näistä lähteistä sekä Lakimiesuutisten toimitukseen kertyneestä aikaisemmin julkaisemattomasta aineistosta koostuu hieno kokoelma erilaisia tarinoita, joista Lakimiesuutiset jatkossa ammentaa aineistoa uuteen palstaansa nimeltä Lakimiesperinnettä ja huumoria. Toimitukseen voi myös lähettää lukijoiden omia tarinoita liittyen lakimiehiin.

**

Teksti: Ritva Juntunen