Lakimiesliiton 15-vuotias senioritoimikunta Viron Korkeimman oikeuden vieraana

Suomen Lakimiesliiton senioritoiminta on jatkunut aktiivisesti jo 15 vuotta. Merkkivuotta juhlistettiin "työn merkeissä" eli perinteisellä kevätretkellä.

Toiminnan vakiintumista osoittaa se, että retkelle osallistui 45 henkilöä eivätkä edes kaikki halukkaat päässeet mukaan tilan puutteen vuoksi. Toiminnan suosiosta kertoo sekin, että kevään lounaskokouksessa oli ennätysyleisö, noin 60 henkilöä. Tosin luennoitsijankin, professori Martti Koskenniemen esitelmä "Luonnon oikeus ja kansainvälinen oikeus – eilen tänään ja huomenna" herätti vilkkaan keskustelun.

Viron oma oikeuslaitos toiminut itsenäisyyden aikoina

Kevätretki suuntautui tällä kertaa Tarttoon ja erityisesti Viron Korkeimpaan oikeuteen (Riigikohus). Meille esitelty virolaisen oikeuslaitoksen historia kattaa Viron kahden itsenäisyyden aikaisen (1918–1940 välisen sekä vuoden 1990 jälkeisen ajan) oikeuslaitoksen. Venäjän ja Neuvostoliiton aikaiset oikeusjärjestelmät eivät siis tämän käsityksen mukaan ole osa virolaista oikeuslaitosta.

Viron itsenäistyttyä ensimmäisen kerran 24.2.1918 perustettiin Viron oikeuslaitos. Viron väliaikainen hallitus julkaisi 18.11.1918 säännöksen alueoikeuksista, jota on pidetty ensimmäisenä virolaisena oikeuslaitosta koskevana lakina. Vähitellen oikeuslaitos saatiin toimimaan täysissä voimissaan vuonna 1920. Viron Korkeimman oikeuden ensimmäinen istunto pidettiin 14.1.1920 Tarton kaupungintalolla.

Kaksikymmentä vuotta myöhemmin, toisen maailmansodan melskeissä 29.12.1940 julkaistiin määräys, jolla Viron Korkein oikeus lakkautettiin. Kaksi päivää myöhemmin se piti viimeisen kokouksensa. Sitä ennen, 16.11.1940, Viron sosialistinen neuvostotasavallan alueneuvosto sääti oikeusjärjestelmän uudelleen organisoimisesta. Tuolloin Viro sai myös oman alueellisen Korkeimman oikeuden. Siitä todetaan virallisessa historian kirjoituksessa ytimekkäästi: "Viron korkeimman oikeuden lakkauttamisen jälkeen kesti 52 vuotta ennen kuin uusi ylituomari nimitettiin ja 53 vuotta kunnes Korkein oikeus avasi uudelleen ovensa Tartossa."

Euroopan nykyaikaisin oikeuslaitos

Virolaisen nykyisen oikeuslaitosjärjestelmän onneksi lienee pitkän päälle koitunut, että sitä saatiin ryhtyä rakentamaan puhtaalta pöydältä Viron itsenäistyttyä vuonna 1990. Uusi Perustuslaki vahvistettiin kansanäänestyksen jälkeen 1992.

Eräs suurista haasteista oli löytää uudistetun oikeuslaitoksen palvelukseen uusia henkilöitä. Vapaita virkoja oli 130, mutta ne saatiin täytetyksi.

Järjestelmää korjattiin, kun uusi tuomioistuinlaki säädettiin 19.6.2002. Uuden itsenäisyyden aikaisten uudistusten myötä syntyi Viroon Euroopan nykyaikaisin ja rakenteeltaan "kevyt" oikeusjärjestelmä. Vuonna 2002 saatiin voimaan tärkeä uudistus, kun perustettiin oikeuslaitokselle oma hallintojärjestelmä.

Lisätietoja Viron oikeusjärjestelmästä: http://www.nc.ee/?id=188