Lakimiesliiton sijoittumistutkimuksen väliraportti: palkkataso nousussa, työttömyyttä vähän

Lakimiesliiton vastavalmistuneiden juristien sijoittumistutkimus on aikaisemmin tehty kolmen vuoden välein. Ensimmäinen tutkimus toteutettiin vuonna 2004, jolloin tutkimusjoukkona olivat vuosina 2001–2003 valmistuneet oikeustieteilijät. Seuraavat tutkimukset tehtiin vuosista 2004–2006 (vuonna 2007) ja 2007–2009 (vuonna 2010). Tahtia on nyt haluttu tiivistää, jotta liiton edunvalvonnan tukena olisi aina tuorein mahdollinen tieto. Jatkossa kysely lähetetään vastavalmistuneille joka vuosi, ja itse tutkimus toteutetaan kahden vuoden välein. Kyselystä laaditaan kuitenkin tiivis yhteenveto heti vastausten saavuttua. Esitetyt tilastot ja arviot perustuvat kyseiseen yhteenvetoon.

Vastavalmistuneiden palkkataso on nousussa. Edellisessä tutkimuksessa ensimmäisen kokoaikaisen työpaikan keskiarvopalkka oli vastavalmistuneilla 2 890 euroa ja mediaanipalkka 2 900 euroa. Tuoreimmassa kyselyssä keskiarvopalkka oli noussut 3 081 euroon ja mediaanipalkka 3 200 euroon. Myös palkkasuositusten mukaista palkkaa saavien osuus oli noussut. Edellisessä tutkimuksessa 24 prosenttia sai palkkaa liiton vähimmäispalkkasuosituksen verran tai enemmän, nyt osuus oli 26 prosenttia. Suunta on oikea, vaikka tahti voisi olla nopeampi. Suurin ilmoitettu palkka oli 6 700 euroa.

Vastaajista nykyisessä työpaikassaan jatkoi valmistumisen jälkeen 60 prosenttia. Valmistumisen jälkeiset työttömyysjaksot olivat keskimäärin varsin lyhyitä. Alle kahdessa kuukaudessa työttömistä vastaajista työllistyi 37 prosenttia. Edellisessä tutkimuksessa alle kahden kuukauden kuluessa työllistyneiden osuus oli 14 prosenttia. Neljän kuukauden kuluessa oli valmistuneista, jotka eivät jatkaneet nykyisessä työpaikassaan, työllistynyt jo 79 prosenttia. Myös työllistymisen laatu oli hyvää. Vastaajista 96 prosenttia ilmoitti, että nykyinen työtehtävä vastaa koulutusalaa ainakin osittain. Oikeustiede ei kuulu niiden yliopistotutkintojen joukkoon, joista työllistytään usein koulutusta vastaamattomiin tehtäviin.

Avovastaukset lähettivät vahvan viestin oikeustieteellisille tiedekunnille. Koulutukseen toivottiin harjoittelua alan töissä ja käytännön työelämään valmentavia kursseja. Huippulaadukas oikeustieteen koulutus olisi vieläkin vaikuttavampaa, jos työmarkkinanäkökulma huomioitaisiin nykyistä paremmin.

Lakimiesuutiset raportoi 2010–2011 sijoittumistutkimuksen tuloksista keväällä 2012. Vuoden 2010 tulosten yhteenvedon perusteella suunta on oikea.

Juhana Harju