Lomaosakkeiden hallintaan uusia sääntelyjä

Lomaosakkeiden eli niin sanottujen
aikaosuusasuntojen markkinointia ja kauppaa koskevat kuluttajansuojasäännökset laajenevat. 15.6. voimaan tulevilla lainmuutoksilla täytäntöön pannaan niin sanottu aikaosuusdirektiivi. Sääntely koskee sekä uudentyyppisiä pitkäkestoisia lomatuotteita, kuten alennuslomaklubeja, että aikaosuuksien ja pitkäkestoisten lomatuotteiden välityssopimuksia ja aikaosuuksien vaihtosopimuksia.

Samalla kumotaan niin sanottuja vastikkeellisia markkinointiarpajaisia koskevat kiellot. Arpajaisiin osallistuminen voidaan jatkossa rajoittaa hyödykkeen ostajiin tai ostotarjouksen tehneisiin. Osallistumismahdollisuuden järjestäminen niille, jotka eivät halua hankkia itse hyödykettä, ei ole enää välttämätöntä.