Pienen ihmisen asialla

Pienen ihmisen asialla

Euroopan ihmisoikeus-tuomioistuimen tuomari Matti Pellonpää on viihtynyt Strasbourgissa jo viidentoista vuoden ajan. Millaisin miettein hän valmistautuu luopumaan viitastaan?

Teksti Ari Rytsy Kuvat Sanna Liimatainen

Moneen muuhun tuomariin verrattuna Matti Pellonpää on saanut viettää sangen värikästä elämää. Unohtamattomia kokemuksia ovat tarjonneet niin 70-luvulla Kanadaan sijoittuneet opiskeluajat kuin työ kansainvälisten lakiasioiden parissa. Vastoin yleistä olettamusta, pieniltä käsirysyiltäkään ei ole vältytty. Toimiessaan Haagissa Iranin ja Yhdysvaltojen välisiä suhteita käsittelevässä välitystuomioistuimessa, Pellonpää joutui puolustamaan ruotsalaista esimiestään kahta vihastunutta iranilaistuomaria vastaan.

– Tilanne kärjistyi siinä määrin, että hänen oli paettava puhelinvälittäjän huoneeseen. Loppujen lopuksi poistuimme rakennuksesta poliisisaattueessa, Pellonpää muistelee.

Toisenlaisia elämyksiä on tarttunut mukaan kansainvälisen siirtolaisjärjestön toisen maailmansodan aikana suoritettua orja- ja pakkotyötä koskevan korvausohjelman puitteissa.

– Siinä tehtävässä näkee ihmiskohtaloita, jotka asettavat arkiset murheet oikeaan mittasuhteeseen. Vaikka kaikki korvauksia hakeneet eivät niitä ole saaneet, on monelle olennaisinta tosiasioiden tunnustaminen. Eräs Buchenwaldin keskitysleiriltä selvinnyt vanki kirjoitti minulle ja kiitti valituslautakuntaa ihmisarvonsa palauttamisesta. Kirjeen mukana tuli hänestä pian vapauttamisen jälkeen otettu valokuva.

Vaikka Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomareilla on harvoin mahdollisuus tehdä ”kakkostöitä”, kertoo Pellonpää organisaation presidentin nähneen tässä tapauksessa riittävästi aihetta poikkeuksen tekemiseen.

– Pesti kyseisen hankkeen valituslautakunnan puheenjohtajana liittyi aika olennaisesti historian suurimman ihmisoikeusloukkauksen jälkipyykin loppuunsaattamiseen. Näillä näkymin projekti saadaan kokonaisuudessaan päätökseen ensi vuoden aikana.

Sivutoimensa ohella Pellonpäällä riittää tekemistä myös nykyaikaa koskettavissa ihmisoikeusasioissa.

– Ihmisoikeustuomarin työhön liittyy aika paljon samantyyppistä rutiinia kuin esimerkiksi ylimpien tuomioistuinten tuomareilla kotimaassa. Painopiste on enemmän kirjallisessa käsittelyssä kuin vaikkapa alioikeustuomarin arkeen kuuluvissa suullisissa kuulemisissa.

Haasteena uudet demokratiat

Vaikka Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen menettely ei muistuta alioikeuskäsittelyä, eivät todistajien kuulemiset ja niin sanotut fact-finding-missions ole täysin poissuljettuja. Pellonpää on vuosien varrella ollut kuulemassa todistajia muun muassa Turkissa. Tutuksi ovat tulleet myös ukrainalaisten vankiloiden karut olot sekä Pohjois-Kyproksen pienen kreikkalaisyhteisön ongelmat. Vannoessaan ihmisoikeustuomarinvalan vuonna 1998 Pellonpää uskoi tuomioistuimen työn painopisteen siirtyvän vakiintuneiden länsimaisten demokratioiden oikeusturva-asioiden yksityiskohtien hiomisesta perustavaa laatua olevien rikkomusten selvittämiseen. Vaikka ihmisoikeusrikkomuksia ei aseteta tärkeysjärjestykseen, ovat niin sanotut uudet demokratiat absoluuttisten valitusmäärien perusteella listan kärkipäässä. Joukkoa johtavat Venäjä, Turkki, Romania, Puola ja Ukraina. Vasta niiden perästä löytyvät ensimmäiset perinteiset oikeusvaltiot, Ranska ja Saksa.

– Vuoden 1998 tilanteeseen verrattuna ilmassa on myönteisiä merkkejä. Muun muassa Romaniassa ja Bulgariassa kehitys on mennyt hyvään suuntaan. Näillä asioilla on varmasti tietty yhteys siihen, että kyseisiä maita ollaan johtamassa Euroopan Unioniin. Samoin on Turkin kohdalla.

Pellonpään mukaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen prosessit ja uusien demokratioiden EU-pyrkimykset liittyvät olennaisesti toisiinsa.

– Ihmisoikeussopimuksen ja ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden noudattamista pidetään EU-prosessissa yhtenä mittapuuna. Toisaalta EU-jäsenyys jo itsessään toimii hyvänä kannustimena. Täysin ongelmaton tilanne ei kuitenkaan ole.

Esimerkkinä Pellonpää mainitsee Pohjois-Kyproksen Loizidou-tapauksen, joka koski Turkin miehittämälle alueelle jäänyttä maaomaisuutta. Ihmisoikeustuomioistuin totesi loukkauksen tapahtuneen ja määräsi merkittävän korvauksen maksettavaksi valituksen tehneelle henkilölle.

– Alun perin Turkki kieltäytyi maksamasta, mutta suoritti korvauksen lopulta säilyttääkseen hyvät välit ihmisoikeustuomioistuimeen ja kansainväliseen yhteisöön. Siitä huolimatta korvauksen maksaminen viivästyi seitsemän vuotta.

Menestys ei kuitenkaan ole tehnyt Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta monimutkaisten ongelmavyyhtien ratkaisijaa. Organisaation rooli on pikemminkin toimia aktiivisena myötävaikuttajana usein varsin pahasti tulehtuneissa tilanteissa.

– Nykyaikana näissä kysymyksissä on paljon monisyisiä, poliittisia jännitteitä. Ne eivät koske vain Turkkia, vaan esimerkiksi Venäjää ja sen toimia Tshetsheniassa ja Moldovan Transnistrian separatistisella alueella.

Vaikka maailman poliittista pelikenttää tarkasteltaessa ihmisoikeustuomioistuimen työ saattaa vaikuttaa puun ja kuoren välissä ahertamiselta, pitää Pellonpää valitusten juridista käsittelyä objektiivisena.

– Tuomioistuin lähtee aina liikkeelle siitä, että asiat ratkotaan faktojen mukaan ihmisoikeussopimusta tulkiten. Täytyy tosin muistaa, että ihmisoikeussopimus on asiakirja, jossa on hyvin laveita mää-räyksiä.

Julkisuudessa toisinaan esitetyssä arvostelussa ihmisoikeustuomioistuimen on sanottu jakavan poliittisia tuomioita. Pellonpää kuitenkin muistuttaa, että kyse on useimmiten päätöksiä protestoivista soraäänistä. Tuomioistuinta ei hänen mukaansa voida kritisoida suuren vallan suuntaan kumartelusta.

– Muun muassa Transnistrian tilanteessa on annettu tuomio, jonka vain lähinnä Venäjän duuma on ymmärrettävistä syistä julistanut poliittiseksi.

Kun Euroopan Neuvoston ja ihmisoikeustuomioistuimen toimivallan piiriin kuuluvien maiden laajeneminen sai alkunsa, pelättiin yleisesti ihmisoikeustuomioistuimen standardien laskemista. Tulkinnassa kun oli mittapuuna käytetty hyvää keskivertovaltiota.

– Sanoisin, että taso ei ole olennaisesti laskenut. Yksi koetinkivi oli, kun saimme valituksia venäläisten vankiloiden olosuhteista. Meidän oli tuolloin selvitettävä, olivatko ne ihmisoikeussopimuksen tarkoittamalla tavalla epäinhimillisiä tai halventavia. Tuomioistuin antoi pari vuotta sitten asiassa tärkeän ennakkopäätöksen. Tapaus tunnetaan nimellä Kalashnikov ja siinä vankia pidettiin hyvin viheliäisissä vankilaoloissa. Venäjän hallitus argumentoi, että hänen olosuhteensa eivät kuitenkaan olleet sen huonommat kuin maassa keskimäärin. Ihmisoikeustuomioistuin kuitenkin katsoi, etteivät ne täyttäneet minimivaatimuksia.

Tuomioistuinta ei huoleta päätöksiä seuraava, joskus äänekäskin kritiikki. Pellonpää kertoo, että suurempi uhkakuva on tilanne, jossa jokin merkittävä tekijä päättäisi olla noudattamatta ihmisoikeustuomioistuimen langettamia tuomioita.

– Silloin vaarassa olisi koko järjestelmän uskottavuus.

Valitusmäärät kasvussa

Toistaiseksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen arvovalta on säilynyt horjumattomana, sillä protesteista huolimatta niin Venäjä kuin Turkki ovat maksaneet niille määrätyt korvaukset.

– Silloin kun järjestelmä koski vain kehittyneitä oikeuskulttuureita, syntyi eräänlainen tuomioiden hyväksymisen automatiikka. Joskus olen ilmaissut huoleni käänteisen ilmiön synnystä, joka johtaisi tuomioistuimen päätösten laajaan noudattamatta jättämiseen. Sitä ei kuitenkaan ole onneksi tapahtunut.

Vaikka tuomioistuimesta ei ehkä ole koko maailman parantajaksi, luottaa Pellonpää jatkossakin sen periaatteelliseen ja dokumentoivaan arvoon.

– Kansainvälisillä tuomioistuinmenettelyillä tapahtumia voidaan tallentaa verraten objektiivisesti samaan tapaan kuin Nurnbergin oikeudenkäynnissä. Päätöksillä on siinä mielessä myös historiallista merkitystä.

Vuoden 2006 lopussa ihmisoikeustuomarin viran jättävän Pellonpään seuraajalta työ ei tule näillä näkymin loppumaan. Tällä hetkellä Euroopan ihmis-oikeustuomioistuimessa on vireillä yli 80 000 juttua.

– Viime vuonna tuomioistuin teki noin 21 000 päätöstä, joista alle 800 oli lopullisia tuomioita. Se kertoo, että valtaosa Strasbourgiin tulvivista valituksista ei syystä tai toisesta täytä niille asetettuja ehtoja.

Yksilön valitusoikeusperiaatteita kunnioittaen kaikki valitukset on kuitenkin käsiteltävä niiden valitusedellytyksien osalta. Se tuo mukanaan sangen suuren logistisen haasteen. Kuilu saapuvien ja käsiteltyjen asioiden välillä onkin kaiken aikaa kasvamassa.

– Tilannetta on pyritty parantamaan muuttamalla tuomioistuimen työmenetelmiä entistä produktiivisemmiksi. Viime vuonna sopimusvaltiot hyväksyivät 14. lisäpöytäkirjan, jolla järjestelmää uudistetaan. Tällä hetkellä tuomioistuimella on kolme ratkaisukokoonpanoa, kolmen hengen komitea, seitsemän hengen jaosto ja seitsemäntoista hengen suurjaosto. Täydennykseksi on tulossa yhden tuomarin käsittely kaikkein selvimpiä tapauksia varten. Keväällä järjestetyssä Euroopan neuvoston huippukokouksessa nimitettiin myös niin sanottu viisaiden komitea pohtimaan ihmisoikeustuomioistuimen toiminnan kehittämistä keskipitkällä tähtäimellä.

Kuka?

Matti Paavo Pellonpää

Syntynyt 4.4.1950 Kankaanpäässä

Koulutus
• Ylioppilas 1970, Kankaanpään yhteislyseo
• Oikeustieteen kandidaatti 1974, Helsingin yliopisto
• Oikeustieteen lisensiaatti 1976, Helsingin yliopisto
• Master of Laws 1979, University of Toronto
• Oikeustieteen tohtori 1984, Helsingin yliopisto

Työuran merkkipaalut
• Vaasan lääninhallitus, esittelijä 1974–75
• Loviisan raastuvanoikeus, vt. oikeusneuvosmies 1975–76
• Iran – United States Claims Tribunal, legal assistant 1984–86
• Oikeusministeriö, lainsäädäntöneuvos, 1987–88
• Helsingin yliopisto, kansainvälisen oikeuden apulaisprofessori 1989–1998, professori 1998–2004
• Euroopan ihmisoikeustoimikunta, jäsen 1990–98
• Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, tuomari 1998–2006
• Korkein hallinto-oikeus, ylim. hallintoneuvos 1997 ja 98, hallintoneuvos 1.10.2005 alkaen (virkavapaalla vuoden 2006 loppuun)

Merkittävät luottamustoimet
• Kuwaitin miehityksen seurauksia käsittelevän YK:n korvauskomission paneelin jäsen 1993–1996
• Kansainvälisen siirtolaisjärjestön (IOM) 2. maailmansodan aikana suoritettua orja- ja pakkotyötä koskevan korvausohjelman valituslautakunnan puheenjohtaja 2002–2006

Perhe
Naimisissa, yksi poika

Harrastukset
kuntoliikunta, vaeltaminen, penkkiurheilu, lukeminen, kielet

Suomi 15 vuotta Euroopan ihmisoikeussopimuksen osapuolena

Teksti Miia Vatka

Euroopan neuvoston perussääntö allekirjoitettiin vuonna 1949. Neuvoston tavoitteena on turvata yksilön demokratiaa ja estää ihmisoikeusloukkaukset. Perustajajäseniä oli 10, nyt Euroopan neuvostoon kuuluu 46 jäsenmaata. Suomi liittyi Euroopan neuvostoon vuonna 1989 ja Euroopan ihmis-oikeussopimuksen se ratifioi vuotta myöhemmin.

Ulkoasiainministeriön ihmisoikeustuomioistuin- ja sopimusasioiden yksikkö järjesti marraskuussa ”Suomi 15 vuotta Euroopan ihmisoikeussopimuksen osapuolena” -juhlaseminaarin, jonka alustajina kuultiin ihmisoikeustuomioistuin-asioiden johtaja Arto Kososta, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari Matti Pellonpäätä ja oikeuskansleri Paavo Nikulaa.

Ihmisoikeustuomioistuimessa annetaan noin tuhat tuomiota vuodessa. Suomessakin ihmisoikeustuomioistuin on hyvin tunnettu.

– Ennen vedottiin Hannu Karpoon, nyt suoraan ihmisoikeustuomioistuimeen, Arto Kosonen vertasi.

Suomea vastaan tehdään vuosittain n. 250 valitusta. Valitusten määrä näyttäisi olevan laskussa. Yhtenä syynä tähän Kosonen piti käsittelyaikojen venymistä. Tuomioita meillä on annettu viidentoista vuoden aikana n. 50.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari Matti Pellonpää totesi ihmisoikeussopimuksen syntyneen aikoinaan ”hälytyskelloksi” ja ”hienosäätäjäksi”:

– Aluksi puututtiin lähinnä yksittäisiin ylilyönteihin. Maailman muuttuessa myös ihmisoikeustuomioistuimessa käsiteltävät asiat kuitenkin monipuolistuvat. Uusi tekniikka on tuonut muassaan esimerkiksi netin yksityisyyden suojaa koskevat tapaukset.

Pellonpää ei usko EY-tuomioistuimen millään tavalla uhkaavan Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta. Tuomioistuimet tulevat toimimaan rinnakkain vailla suuria konflikteja – kuten tähänkin asti.

– Ihmisoikeustuomioistuin on saavuttanut legitiimin asemansa omalla toiminnallaan. Tuomioita noudatetaan ja jäsenvaltiot kokevat ne hyväksytyiksi. Toisaalta ihmisoikeustuomioistuimen jäsenvaltioiden heterogeenisuus tuo uusia haasteita. Uudet post-kommunistiset jäsenvaltiot vasta kehittävät demokraattista järjestelmäänsä ja niissä riittää tehtävää ihmisoikeuksien saralla, Pellonpää totesi.

Käsiteltävien asioiden suuri määrä tuottaa tuomioistuimelle ongelmia.

– Viime vuonna ratkaistiin 21 000 valitusta, mutta samaan aikaan vireille tuli 40 000 uutta tapausta. Tällä hetkellä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on vireillä noin 80 000 valitusta. Tuomioistuin ei pysty enää jokaista henkilökohtaisesti neuvomaan. Valituksen laatiminen tulee koko ajan vaativammaksi ja tulevaisuudessa siihen tarvitaan entistä enemmän juridista apua, mikä tulee heittämään haastetta asianajajakunnalle, Pellonpää ennusti.

Oikeuskansleri Paavo Nikula kävi seminaaripuheenvuorossaan läpi sitä hallinnollista ja yleistä ilmapiiriä, mikä Suomessa ihmisoikeussopimusta allekirjoitettaessa viisitoista vuotta sitten vallitsi. Edellisten puhujien tapaan Nikula korosti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tärkeyttä myös kansallisella tasolla:

– Monessakaan maassa ei olisi saatu aikaan kansallista ihmisoikeussysteemiä ilman eurooppalaista, yleistä ihmisoikeustuomioistuinta, oikeuskansleri kiteytti.