Pikaopas oikeudellisen tiedon lähteisiin, osa 8. Euroopan unionin oikeuslähteet verkossa

EU:n perussopimukset muodostavat yhdessä EU:n kirjoittamattomien yleisten oikeusperiaateiden kanssa niin sanotun primäärioikeuden, joka luo perustan EU:n toiminnalle. EU:n perussopimukset ovat EU:n jäsenmaiden välisiä sitovia sopimuksia. Niissä vahvistetaan EU:n tavoitteet, EU:n toimielimiä koskevat säännöt, päätöksentekomenettelyt sekä suhteet EU:n ja sen jäsenmaiden välillä. Kaikki, mitä EU tekee, perustuu perussopimuksiin.

Perussopimuksia muutetaan, kun EU:n toiminnasta halutaan tehdä tehokkaampaa ja avoimempaa, siihen on liittymässä uusia jäsenmaita ja kun EU:n yhteistyöalueita lisätään.

EUR-Lex sisältää perustamissopimukset, niitä muuttavat sopimukset ja liittymissopimukset, samoin kuin eräitä pöytäkirjoja. Siinä olevat konsolioidut sopimukset tarkoittavat sopimuksia, joissa muutokset on tallennettu sopimustekstiin.

Eur-Lexin suomenkilienen aloitussivu, jossa aktiiviset linkit  perussopimuksiin, löytyy täältä.

Voimassa olevat perussopimukset EUR-Lexissä

 

Voimassa olevia sopimuksia suomenkielisissä lähteissä

 

Lakimiesuutisissa vuonna 2014 ilmestynyt sarja “Pikaopas oikeudellisen tiedon lähteisiin” ilmestyy vuoden 2015 alusta pelkästään Lakimiesuutisten nettilehdessä. Seuraavissa osissa käsitellään lisää EU:n lainsäädännön verkkolähteitä sekä muita kansainvälisiä oikeudellisia tiedonlähteitä.

Teksti: Ritva Juntunen