Sijais­synnytys­kysymys jää harkintaan

Kysymys sijaissynnytyksen käyttämisestä yhtenä lapsettomuushoitojen muotona vaatii monitahoisuudessaan vielä huolellista tarkastelua, eikä oikeusministeriö tule siksi valmistelemaan asias­ta lakimuutosta tällä hallituskaudella.

Hedelmöityshoitoihin perustuvat sijaissynnytykset ovat tällä hetkellä kiellettyjä kaikissa Pohjoismaissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) arvioi kuitenkin vuonna 2011, että lapsettomuuden hoito sijaissynnytyksen avulla voisi olla joissakin tapauksissa eettisesti hyväksyttävää.

Oikeusministeriö laati viime vuonna asiasta arvomuistion, jossa esitti joko sijaissynnytyksen täyskiellon jatkamista, rajoitettua sallimista tai rajoituksetonta sallimista. Suurin osa muistiota kommentoineista lausunnonantajista ei asettunut selkeästi millekään kannalle, mutta sijaissynnyttämisen rajoitettuun sallimiseen suhtauduttiin yleisesti myönteisesti. Asiasta kaivattiin kuitenkin vielä lisää tutkimustietoa sekä kansainvälisen kehityksen seuraamista ennen varsinaista päätöksentekoa.

Sijaissynnytystä koskevia selvityksiä on parhaillaan käynnissä myös Ruotsissa ja Islannissa.