Suomen lakimiesliiton kuudes vuosikymmen: Edunvalvontaa ja jäsenetuja

Teksti: Rauno Selenius

Tuomarien palkkaliike

Lakimiesliiton valtuuskunta hylkäsi 9.12.1997 tulopoliittisen ratkaisun ja päätti erota Akavan julkista sektoria edustavasta Akava-JS:stä sekä asettaa omat palkkatavoitteensa. Lakimiesliiton valtuuskunta antoi täyden tukensa tuomarien palkkaliikkeelle. Neuvottelukierros oli historiallinen. Liiton aseman vahvistamiseksi työmarkkinajärjestönä oli toimittava itsenäisesti. Toimenpiteellä saatiin työnantajan sitova lupaus tuomioistuimessa toimivien lakimiesten palkan parantamisesta. Tuomioistuinten lakimiesten uudistettu palkkausjärjestelmä toteutui 1.2.2000. Tuomarit saivat oman T-palkkataulukon, joka oli ollut tavoitteena pari vuosikymmentä ja vaatinut useamman lakonuhan ja suunnattomasti työtä oikeushallinnon jäsenyhdistyksissä.

Pörssitoiminta osaksi taloutta

Lakimiesliiton omistama Kauppakaari listautui kesäkuussa 1996 Helsingin arvopaperipörssiin. Lakimiesliitto kavensi omistustaan yhtiössä 68 prosenttiin yhtiön osakekannasta, ja osakemyynnissä liitto sai 24 miljoonaa markkaa. Lakimiesliiton valtuuskunta hyväksyi 29.2.2000 Kauppakaari Oyj:n ja Talentum Oyj:n osakkeiden vaihdon ja Lakimiesliiton sijoituspolitiikan muutoksen. Kauppakaaren ja Talentumin hallitukset olivat allekirjoittaneet sopimuksen, jossa sovittiin yhtiöiden yhdistämisestä tasavertaisina osapuolina.

Henkilöjäseniä

Lakimiesliiton valtuuskunta valittiin vuonna 1994 ensi kerran suoralla postivaalilla. Liiton piirissä oli käyty perustamisesta lähtien keskustelua siitä, tulisiko liiton perustua yhdistys- vai henkilöjäsenyyteen. Lakimiesliiton ylimääräisessä liittokokouksessa maaliskuussa 1999 hyväksyttiin sääntömuutos, jonka tuloksena lakimiehet siirtyivät henkilöjäseniksi vuosituhannen alusta lukien.

Rakenteellisia muutoksia

Lakien ja organisaatioiden uudistukset aloittivat myös lakimiesten ammattien muutokset 1990-luvulla. Alioikeus uudistettiin 1993 yhtenäistämällä maan alioikeudet ja uudistamalla menettelyä oikeudenkäynnissä. Kihlakuntauudistuksella oli vaikutuksensa paikallishallinnon lakimiesammatteihin ja liiton perinteisiin ammattipohjaisiin jäsenyhdistyksiin. Perustettiin poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontaa hoitava PUSH ry, ja tuomarit koottiin Suomen Tuomariliittoon.

Mökkejä ja muita etuja

Lakimiesliiton kuudennella vuosikymmenellä jäsenetuja kehitettiin monella saralla. Osakemyynnistä saatujen varojen avulla liiton työmarkkina- ja stipendirahastot saatiin perustettua. Liiton toimistoon rakennettiin uudet kokoustilat eli ”Ylähuone”. Liiton kesätapahtumat aloitettiin ja senioritoiminta käynnistettiin. Jäsenyhdistysten palveluja kehitettiin tarjoamalla toimistonhoitopaketteja. Lakimiesliiton tasa-arvojaosto perusti keskustelukerho Justitian salongin keskustelemaan oikeudenmukaisuuden toteuttamisesta. Lisäksi liitto osti jäsenkunnan käyttöön lomamökkejä Rukalta, Leviltä ja Vierumäeltä. Kaikki jäsenet alkoivat myös saada Oikeuskehitys-lehden Lakimiesuutisten liitteenä.

  • 1995: Suomi liittyi Euroopan unioniin
  • 1997: Lakimiesliitto erosi Akava-JS:stä
  • 2000: Juristina toiminut Tarja Halonen valittiin presidentiksi
  • 2000: Tuomareille T-palkkataulukko

Lue lisää Lakimiesliiton historiasta