Tuulensuojaa – Lakimiesliiton jäsenyyden tuoma vakuutusturva

Oikeusturvavakuutus

Useisiin kotivakuutuksiin sisältyy jonkinlainen oikeusturvavakuutus. Käytännössä kotivakuutukseen sisältyvissä oikeusturvavakuutuksissa on usein rajoitteita, jotka sulkevat ulkopuolelle elinkeino- tai ansiotoimintaan, työhön tai virkaan tai pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi liittyvät asiat. Oikeusturvan ollessa juristeillekin tarpeen usein juuri työelämän ristiriidoissa, pelkkä kotivakuutuksen oikeusturva jättää meidät helposti heikoille jäille.

Toinen yleinen puute oikeusturvavakuutuksissa on se, että ne eivät pääsääntöisesti korvaa maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Vastapuolelle maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen muodostaessa mahdollisesti suuren osan oikeudenkäynnistä aiheutuvista kokonaiskustannuksista jättävät ihmiset riskiä välttääkseen nostamasta sellaisiakaan juttuja, joissa oikeus on ilmiselvästi heidän puolellaan.

Täydentääkseen jäsenistönsä oikeusturvaa edullisesti ja tehokkaasti Lakimiesliitto on ottanut jäsenilleen ryhmäoikeusturvavakuutuksen vakuutusyhtiö Pohjolasta. Vakuutus korvaa vakuutetun työsuhdetta taikka virka- tai siihen rinnastettavaa palvelussuhdetta koskevat asiat. Lisäksi vakuutus korvaa myös vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut. Vakuutusmaksun Pohjolalle maksaa kokonaisuudessaan Lakimiesliitto.

Ryhmävakuutuksen avulla liitto on onnistunut tarjoamaan jäsenistölle kattavan oikeusturvavakuutuksen hyvin edullisesti suhteessa vastaavan vakuutuksen kustannuksiin, jos sellaisen hankkisi yksittäishenkilönä. Varsinkin kun vastaavan turvan tuovan yksilövakuutuksen saaminen markkinoilta voi olla paitsi kallista, myös lähes mahdotonta.

Lakimiesliiton ja Pohjolan välillä solmitun ryhmäoikeusturvavakuutuksen piiriin kuuluvat liiton varsinaiset jäsenet toimiessaan lakimiehinä työsuhteessa tai virka- tahi muussa tähän rinnastettavassa palvelussuhteessa. Vakuutus kattaa myös liiton opiskelijajäsenet näiden toimiessa lakimiestehtäviin rinnastettavissa tehtävissä.

Oikeusturvavakuutus koskee kaikkia työ-, toimi- tai virkasuhteesta johtuvien rikos- ja riita-asioiden oikeudenkäyntikulut sekä asianajajapalkkion. Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtuman aiheuttamat vakuutetun kohtuulliset ja välttämättömät asianajo- ja oikeudenkäyntikulut sekä vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut 13 500 euroon saakka. Omavastuu vakuutuksessa on 15 %, kuitenkin vähintään 170 euroa.

– Liiton oikeusturvavakuutusta käytetään varsin aktiivisesti, toteaa Lakimiesliiton asiamies Esa Eriksson. – Jäsenemme ovat keskimääräistä kansalaista huomattavasti tietoisempia oikeuksistaan ja valmiita vaatimaan ja puolustamaan niitä myös tuomioistuimessa.

Eriksson toivoo, että jos jäsenellä on epäselvyyttä siitä, kuuluuko hänen kohdalleen osunut asia ryhmävakuutuksen piiriin, liittoon otettaisiin rohkeasti yhteyttä. – Vakuutuksemme on hyvin kattava, ja monesti jäsenelle saattaa olla vaikeaa tietää kattaako se hänen tilanteensa. Meidän tietoamme kannattaa käyttää hyväksi, Eriksson lopettaa.

Ryhmävastuuvakuutus

Elämän sattumusten varalle Lakimiesliiton oikeusturvavakuutukseen sisältyy rajattu ryhmävastuuvakuutus. Vakuutus on voimassa koko ETA-alueella ja korvaa sen määrän toiselle aiheutettuja henkilö- tai esinevahinkoja, joista vakuutettu on vahingonkorvaus ja työsopimuslakien tai muun voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa, kun vastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin.

Vakuutus ei korvaa taloudellista vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoihin, eli varallisuusvahinkoa, eikä sakkoja tai muita vastaavia seuraamuksia. Lisäksi sopimuksen ulkopuolelle on suljettu mm. vakuutetulle itselleen tai hänen perheenjäsenilleen aiheutetut vahingot, sellaiseen omaisuuteen, joka vahingon sattuessa on ollut vakuutetun hallussa, lainassa tai hänen käytettävänään, käsiteltävänään tai huolehdittavanaan sekä liikennevakuutuslaissa tarkoitetusta vahingosta aiheutuvat vahingot.

Järjestövakuutus

Jäsentensä suojelemiseksi liiton ja sen jäsenjärjestöjen järjestötehtävien tai -tilaisuuksien yhteydessä aiheutuvilta vahingoilta liitolla on myös järjestövakuutus. Vakuutus kattaa sellaiset mahdolliset vahingot, jotka sattuvat liiton tai sen jäsenjärjestön järjestötehtävissä tai -tilaisuuksissa.

Vakuutusalennukset

Liiton jäsenillä on myös mahdollisuus liittyä liiton vakuutusyhtiö Pohjolassa oleviin edullisiin ryhmäetuvakuutuksiin. Jäsenten käytettävissä olevat ryhmäetuvakuutukset sisältävät henki-, tapaturma-, matka-, auto- ja kotivakuutukset. Vakuutusmaksut ovat edullisempia kuin ilman jäsenyyttä otettavissa vakuutuksissa. Vakuutuksiin sisältyy myös ilman jäsenyyttä otettuihin vakuutuksiin verrattuna korotettuja korvaussummia sekä aloitusbonuksia.

Lisäksi liitto on yhteistyössä Pohjolan kanssa kehittänyt liiton jäsenten yrityksille ns. täysarvovakuutuksen. Yrityksen liikevaihtoon perustuva vakuutus sisältää all risk -tyyppisen esinevakuutuksen, keskeytysvakuutuksen ja oikeusturvavakuutuksen. Liiton jäsenenä Lakimiehen yritysvakuutuspaketti tulee vakuutetulle 30 % tavallista edullisemmaksi.