Työ ja oikeus tapetilla

Työmarkkinapoliittisen keskustelun­ ykkösaiheisiin kuuluu työelämän murros. Erityisesti korkeasti koulutettujen työn tekemisen tavat, ajat ja paikat ovat muuttuneet viime vuosikymmenten aikana. Yksimielisyys vallitsee siitä, että tämän pitäisi näkyä myös työn tekemistä ja teettämistä sääntelevässä lainsäädännössä.

Työelämän lainsäädäntöä valmistelevat yhteistyössä valtiovalta ja työmarkkinakeskusjärjestöt. Tehtävä ei ole helppo, sillä osapuolilla on usein vaikeuksia löytää yksimielisyyttä lakiuudistusten vaikutuksista ja tarpeellisuudesta.  

Lakimiesliitto on Akavan jäsenjärjestönä jatkuvasti vaikuttamassa siihen, miten työelämän lainsäädäntöä Suomessa kehitetään. Jotta kehitystyö on tuloksellista myös käytännössä, täytyy työoikeusosaamisen olla kunnossa sekä juristeilla että riittävällä tasolla myös muilla työoikeuden kanssa tekemisissä olevilla.

 Me Lakimiesliitossa olemme sitä mieltä, että työoikeuden tuntemus opetettavana, tutkittavana sekä politiikassa ja julkisuudessa keskusteltavana oikeudenalana kaipaa erityishuomiota. Olemmekin ryhtyneet toimiin.

Elokuun lopulla järjestämme valtamedioiden työmarkkinatoimittajille Hyvä – paha yleissitovuus -tilaisuuden, jossa asiantuntijat valottavat median edustajille muun muassa yleissitovuuden yhteiskunnallista merkitystä, hyödyllisyyttä yrittäjänäkökulmasta ja kehittämistarpeita. Syyskuussa Helsingin Grand Marinassa näkee päivänvalon Lakimiesliiton ensimmäinen Työ ja oikeus -forum. Tapahtuma kokoaa lavalle alan huiput keskustelemaan asiantuntevan yleisön edessä työelämän lainsäädännön ja työoikeuden nykytilasta. Tavoitteena on myös saada juristiporukalla aikaan avauksia siitä, miten lainsäädäntöä sekä työoikeuden opetusta ja tutkimusta tulisi kehittää.

Lakimiesliiton velvollisuus kaikkien juristien järjestönä on luoda ja ylläpitää faktapohjaista, kehityshakuista ja riittävän laaja-alaista keskustelua eri oikeudenaloista. Nyt teemme sen työn ja oikeuden osalta. Tervetuloa mukaan keskusteluun!