Työpaikat vaihtoon

Seinäjokelainen käräjätuomari Topi Kilpeläinen ei ollut tehnyt työurallaan asianajajan tai oikeusavustajan töitä ennen viime kevään työpaikkavaihtoa. Silloin hän kulki viiden kuukauden ajan avustajan töissä Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimistossa Vaasassa.

– Avustajana pääsi paljon lähemmäksi ihmisiä kuin mitä tuomari­ sieltä pöydän takaa korkealta, ­Kilpeläinen toteaa jälkeenpäin.

Kilpeläinen teki avustajana noin 150 asiakastapaamista, joista 23 oli oikeudenkäyntiä tai sovittelua.

– Avustajan päätehtävä on asiak­kaan kanssa työskentelyssä, ei istunnossa kertomassa asioista, Kilpeläinen kertoo ymmärtäneensä kokeilun aikana.

Käräjätuomari näkee istunnossa siloitellun version asiakkaan kokonaistilanteesta ja ongelmista. Tätä ennen oikeusavustaja on tehnyt joskus tuntikaupalla töitä karsiakseen ongelman olennaisiin­ seikkoihin ja ymmärret­täviin muotoihin.

– Nyt ymmärtää paremmin, mitä avustajalta voi odottaa ja vaatia, Kilpeläinen myöntää.

Ilman avustajan roolia asiakkaan­ kuuntelijana ja rauhoittajana oikeudenkäynnit salissa olisivat monesti käytännössä ­mahdottomia, kun tuomarit eivät pystyisi nykyisillä aikatauluilla käsittelemään niitä määriä juttuja, mitä nyt käsitellään.

Hyödyllinen kokemus

Vaasalainen oikeusavustaja Ismo Kankaanpää toimi sen sijaan kevään ajan käräjätuomarina Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa Seinäjoella. Tuomarin paikalla työskentely toi työkaluja myös omaan työhön.

Yksi olennaisimmista opeista oli Kankaanpään mukaan se, että kokeilussa oppi näkemään tuomarin maailmaa eri ­silmin: omassa työssä osaa nyt valmistella ja esitellä asiat hieman eri tavalla.

– Asianajajana keskittyy aina enemmän siihen näyttöön: mitä on tapahtunut, mitä edullisia ja epäedullisia asioita on päämiehen kannalta. Tuomarin työssä keskitytään siihen, mitä laki sanoo näyttöön ja oikeustosiseikkoihin.

Kankaanpää kertoo sanoneensa useasti kollegoilleen, että heidän pitäisi enemmän ajatella kokonaisuutta myös tuomarin näkökulmasta.

– Jos asian kanssa aikoo pärjätä oikeudessa, valmistelutyö pitää tehdä niin hyvin, että tuomarin työ on helpompaa.   

Ensimmäisenä Suomessa

Käräjätuomarin ja oikeusavustajan tekemää pitkäaikaista työpaikkojen vaihtoa ei ole aikaisemmin tehty Suomessa. Kilpeläinen ja Kankaanpää ovat molemmat tyytyväisiä siihen, että omat esimiehet suhtautuivat vaihtokokeiluun myönteisesti. Idea vaihdosta syntyi Topi Kilpeläisen mielessä.

– Halusin nähdä uusia asioita. Olin ollut tuomioistuinlaitoksessa työssä yhtäjaksoisesti ­viidentoista vuoden ajan, Kilpeläinen­ kertoo.

Vaihdon aikana Kilpeläinen kulki junalla töihin Seinäjoelta Vaasaan ja Kankaanpää Vaasasta Seinä­joelle. Myös teknisesti asiat onnistuivat yllättävän joustavasti.

– Tietokoneet, ohjelmat ja yhtey­det sopivat hyvin yhteen, ­Kankaanpää kertoo tyytyväisenä.

Yksi seikka kiinnitti Topi Kilpeläisen huomion. Kiire. Kilpeläisen mukaan käräjätuomarilla kiirettä ei ole läheskään niin paljon kuin oikeusavustajan työssä, joka keskeytyy koko ajan.

– Ihmisillä on hirveä kiire asioidensa kanssa, ja se tuntuu tarttuvan aika herkästi. Myös työmäärä on aika paljon suurempi, Kilpeläinen vertaa.

Kankaanpää teki oman mielenrauhansa vuoksi aluksi töitä myös  kotona iltaisin ja viikonloppuisin. 

– Vaihdossa oli enemmän aikaa ajatella. On hyvä, että oikeasti ehtii tekemään työtä hyvin, hän toteaa. 

– Ylipäätään uusi työympäristö piristää ketä tahansa, Kilpeläinen lisää.

– Tuomareille tekisi hyvää olla vähän aikaa oikeusavustajana isommassa­ mittakaavassa. Joskus tuomarit esittävät meille aika isoja vaatimuksia ymmärtämättä, mitä työmme on. Ehkä tuomari­ olisi siten vähän kärsivällisempi, Kankaan­pää pohtii.

– Ehdottomasti, Kilpeläinen ­myöntää.

Tavoitteet toteutuivat

Ismo Kankaanpään mukaan vaihdon hyvä puoli oli siinä, että nyt hän näki sen, miten käräjäoikeus toimii­ käytännössä myös sovittelujen suhteen.­ Olennaista oli nähdä myös käräjäsihteerin ja tuomarin yhteistyötä käytännön asioissa.

– Tuli päivitettyä tieto, että missä asioissa kannattaa milloinkin olla yhteydessä sihteeriin tai ­tuomariin, Kankaanpää sanoo.

Topi Kilpeläisen suurin odotus oli päästä asiakkaiden lähelle, ja tämä odotus toteutui. 

– Halusin testata, että miten pärjään kahdestaan asiakkaan kanssa, joka tulee avustajan luokse täynnä vihaa ja katkeruutta vasta­puolta kohtaan. Tosi haastavia tilanteita, mutta varmasti sain sitä kokemusta, jota lähdin hakemaan, Kilpeläinen kertoo.

– Jos luottamus asiakkaan ja lakimiehen välillä syntyy, niin se näkyy hyvänä asiana prosessissa. Jos luottamusta ei synny, niin se heijastuu joka puolella käsittelyssä.

Kiertoa kannattaa hyödyntää

Topi Kilpeläinen työskenteli vaihdon aikana Vaasassa Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimistossa. Käräjätuomarin liittyminen työyhteisöön herätti kiinnostusta uudessa työpaikassa.

– Moni kyseli, että mitä tuomari tekisi tässä ja tuossa asiassa, he ha­lu­sivat tietoa, jota myös pystyin heille antamaan, Kilpeläinen kertoo.

Haasteita Kilpeläiselle toi hieman ruotsinkielen käyttö, mutta pienellä ruotsin kielen kertauksella asiat hoituivat kunnialla.

– Vaihto kannatti, en kadu hetkeäkään, Topi Kilpeläinen toteaa tyytyväisenä.

– Oli hyvä käydä oman mukavuusalueen ulkopuolella, viisi kuukautta meni todella nopeasti, Ismo Kankaanpää jatkaa.

Kankaanpään mukaan työpaikkojen kiertoa olisi hyvä toteuttaa enemmänkin syyttäjien, tuomareiden ja lakimiesten kohdalla. 

– Ja mukaan voisivat tulla vielä hovi­oikeustuomaritkin, Kilpeläinen­ lisää.

Siviilielämässäkin miesten työpaikan vaihtoon suhtauduttiin myötämielisesti, vaikka arjen sujumista työpaikkojen sijainti eri paikkakunnilla hieman vaikeutti. Työtoverit ja työyhteisöt suhtautuivat vaihtoon myönteisesti ja mielenkiinnolla.

Ismo Kankaanpää

  • Koulutus: oikeustieteen ­kandidaatti
  • Urapolku: hallinto-oikeus, ­käräjäoikeus, asianajaja
  • Nykyinen työ: Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimisto
  • Perhe: vaimo ja kaksi lasta
  • Harrastukset: liikunta ja ­kädentyöt

Topi Kilpeläinen

  • Koulutus: oikeustieteen ­lisensiaatti
  • Urapolku: Hovioikeus, ­käräjäoikeus
  • Nykyinen työ: käräjätuomari Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus.
  • Perhe: naisystävä ja tytär
  • Harrastukset: liikunta

Teksti: Jussi Mustikkamaa, kuvat: Juha Harju