Uusissa passeissa sormenjäljet mukana

Kesäkuun lopun jälkeen myönnetyissä passeissa on nyt myös sormenjälkitunnisteet mukana. EU:n passiasetus velvoitti kaikkia jäsenvaltioita lisäämään sormenjäljet kansallisiin passeihin ja matkustusasiakirjoihin viimeistään tämän vuoden kesäkuussa. Sormenjäljet ovat toinen biometrinen tunniste passeissa. Digitaalinen kasvokuva sisällytettiin passin siruun vuonna 2006. Passinhakijalta ei oteta sormenjälkiä, jos niitä ei saada iän, vamman, fyysisen esteen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Myöskään alle 12-vuotiaiden passeissa ei ole sormenjälkiä. Passin siruun talletettavilla sormenjäljillä parannetaan passin turvallisuutta. Lisäksi sormenjäljet rekisteröidään kansalliseen rekisteriin. Tämän avulla on tarkoitus suojata henkilön henkilöllisyyttä, henkilökohtaista turvallisuutta ja estää yksityiselämän suojaa loukkaava henkilöllisyyden väärinkäyttö.