Varatuomari Pentti Ajo 1970-luvun alun järjestötaistoista: Demla pyrki olemaan oikeuspolitiikan tietäjä, ei työma

Varatuomari Pentti Ajo 1970-luvun alun järjestötaistoista:
DEMLA PYRKI OLEMAAN OIKEUSPOLITIIKAN TIETÄJÄ, EI TYÖMARKKINAPOLIITTINEN TERIJOEN HALLITUS

Presidentti pani yhden ammattikunnan, juristit, matalaksi ennenkuulumattomalla tavalla. Oikeuspoliittinen keskustelu kiehui – jopa niin, että kilpaileva juristijärjestö sieppasi ulkomaisen alustajan tilaisuuteensa. Lakimiesliiton toimistosta löydettiin salakuuntelulaitteet.

Kun Pentti Ajo, Lakimiesliiton taannoinen (1966–76) toiminnanjohtaja, väläytteli menneitä tapahtumia kiintoisassa esityksessään viime Lakimiespäivillä, monelta nuoremmalta lienee jäänyt suu auki: Miten Lakimiesliiton historian ehkä jännittävimmät vaiheet taas menivätkään?

Blomin väitöskirja: torjuntavoitto?

Monet pitivät kolmikymppistä toiminnanjohtajaa liian nuorena suuriin saappaisiin. Ajo pisti kuitenkin töpinäksi. Tyystin uusi vaihde kytkeytyi, kun alkoi suuren oikeuspoliittisen keskustelun aika. Toiminnanjohtaja Ajonkin oli käännettävä katse yhä enemmän liiton ulkopuolelle.

1960-luvun ja 1970-luvun taitteessa tapahtuma seurasi toistaan. Yksi laveamman oikeuslaitoskeskustelun lähtömerkkejä oli professori Antero Jyrängin muistelmien mukaan Tammen Huutomerkki-sarjassa 1969 ilmestynyt kirja ”Kantajana kansalainen” (toimittaja: Jyrki Tala). Siihen oli kerätty Jyväskylän ylioppilaskunnan alkuvuodesta 1969 järjestämän kong-ressin puheenvuoroja.

Sitten tuli Raimo Blomin Tampereen yliopistossa alkuvuodesta 1970 julkistettu väitöskirja ”Luottamus oikeuslaitokseen”, jonka Ajo muistaa hyvin. Blomin tutkimustyö askarrutti Lakimiesliiton vaikuttajia, kun siitä tihkui ennakkotietoja. Liitto halusi vaikuttaa työhön, sillä se ”oli menossa härskiin suuntaan”, kuten Ajo muistelee. Oli pelättävissä, että tutkijalta tulee ”kansantuomioistuin-tyyppinen tuomio”. Liitto kykenikin vaikuttamaan asiassa, sillä Blom hyötyi tutkijana Lakimiesliiton kädenojennuksesta. Vastapainoksi Lakimiesliitto sai pystyyn tutkimusprojektin seurantaryhmän.

Kekkosen haastattelu – ja Jyrängin panos

Sitten tuli presidentti Urho Kekkosen kuuluisa haastattelu, Lakimies-lehdessä hänen 70-vuotispäivänsä kunniaksi syyskuussa 1970 julkaistu.

– Blomin tutkimus näkyi Kekkosen haastattelussakin, Ajo muistelee.

Kekkosen haastattelu saattaa vilahdella yhä kuusikymppisten lakimiesten kahvipöytäkeskusteluissa. Moni muistaa Kekkosen esimerkiksi ihmetelleen, miten ”henkilö, joka varastaa 20 markkaa, voi saada ankaramman rangaistuksen kuin se, joka syyllistyy 200 000 markan veronkavallukseen”.

Kyse ei ollut haastattelusta sellaisena kuin haastattelu nykymediassa käsitetään. Eteneminen oli verkkaista, valmistelu perusteellista. Täsmentäviin kysymyksiin ei ollut mahdollisuutta. Antero Jyrängin muistelmien mukaan presidentti Kekkoselle esitetty haastattelukirje oli päivätty 25.5.1970. Kysymysten laatijat olivat Aulis Aarnio, Matti Savolainen ja Ilmari Ojanen. Tuolloin nuorehkoja miehiä: kaikki Jyrängin mukaan ”siviilioikeuteen erikoistuneita” ja ”yhteiskunnalliselta katsomukseltaan lähinnä sosialidemokraatteja”.

Jyränki muistelee, että 1960-luvulla jatko-opintoihin halukkaat nuoret oikeustieteilijät olivat paljolti ”vasemmistolaisia, lähinnä sosialidemokraatteja tai sitten heistä aikaa myöten tuli sellaisia”. Täten ”konservatiivinen ammattikunta sai kylkeensä radikaalin pahkan”. Kekkonen pyysi, että hänen oikeakätensä Jyränki kokoaisi työryhmän, joka ennen vastausten antamista keskustelisi hänen kanssaan.

Kun yhteiskuntatieteellisen asiantuntemuksen mukaansaaminen oli tärkeää, ryhmän jäseneksi suositeltiin tri Raimo Blomia. Jyränki kutsui työryhmään Blomin lisäksi Lars D. Erikssonin, Antti Kivivuoren ja Olavi Heinosen, kaikki samaa ikäpolvea kuin kysymysten asettajatkin.

”Pidimme kesäkuun ensi päivinä kotonani Otaniemessä neuvottelun, jossa keskustelimme kysymyksistä ja sovimme, mitä asioita korostettaisiin UK:lle. Työryhmä ei kokouksessaan oikeastaan antanut juuri lainkaan valmiita vastauksia”, kuuluu Jyrängin moninaisesti tulkittavissa oleva teksti.

Jyrängin mukaan Kekkonen sanoi olevansa valmis radikaaleihinkin kannanottoihin. Kekkosen ns. haastattelu oli todella hyvin valmisteltu, sillä presidentti päiväsi hyväksymänsä lopullisen luonnoksen 14.7.1970.

Jyrängin kertoman valossa on kaikkiaan pakko päätellä, että hänen vaikutuspanoksensa haastatteluprojektissa on ollut vähintään huomattava.

Toisaalta: moniko epäilisi, etteivät Lakimies-lehden haastattelun oikeuslaitosnäkemykset vastaisi Kekkosen omia näkemyksiä vuosilta, joita yleisesti pidetään hänen presidenttikautensa radikaaleimpina?

Syksyn 1970 julkisen keskustelun lehtiotsikot kertovat, että Lakimiesliiton nuorehko toiminnanjohtaja on ollut aika tulessa. Eikä hän lymyillyt jäsenkuntaa puolustaessaan, kuten käy lehtien otsikoista ilmi:

”Lakit. tri Urho Kekkosen väite lakimiesten tietämättömyydestä on harhaluuloa, sanoo Pentti Ajo” (Hämeen Sanomat 3.10.)

”Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Pentti Ajo: Keskustelu oikeuslaitoksesta suunnattava asiallisille linjoille” (Riihimäen Sanomat 5.11.)

”Toiminnanjohtaja Ajo: Presidentti lukkiutti oikeuslaitoskeskustelun” (Etelä-Suomen Sanomat 5.11.)

Liiton puheenjohtaja Sakari Sohlberg sai presidentti Kekkoselta ns. myllykirjeen. Keskustelun jatkuessa Ajo muistelee hänkin vastaanottaneensa kansliapäällikkö Jyrängiltä kirjallisia moitteita:

– Sain siis apulaismyllykirjeen, Ajo myhäilee 35 vuotta myöhemmin. Mutta liiton jäsenet antoivat myönteistä palautetta siitä, että liitto otti haasteen vastaan ja osallistui aktiivisesti keskusteluun.

Jyväskylän kesä – annos oikeuspolitiikkaa

Syksy 1970 oli erinomaista henkistä maastoa vuonna 1954 perustetun Demokraattisten Lakimiehet ry:n uudelleen henkiin herättämiselle.

– Demla aktivoi itsensä Urkin haastattelun jälkeen, Ajo toteaa.

Demla ryhtyi haastamaan Lakimiesliittoa. Työmarkkinapoliittisen toiminnan se tuntui suosiolla jättävän Lakimiesliitolle.

– Tässä suhteessa Demla ei pyrkinyt olemaan mikään Terijoen hallitus meille, Ajo muistelee.

– Sen sijaan Demla pyrki olemaan oikeuspolitiikan tietäjä, hamuten oikeuspolitiikan kenttää itselleen. Tässä ei Lakimiesliittokaan voinut antaa periksi, sillä oikeuspoliittinen vaikuttaminen on liitolle osa edunvalvontapolitiikkaa, Ajo tähdentää.

Demlan vahva rooli näkyi muun muassa, kun sosialististen maiden korkeat edustajat vierailivat Suomessa. Lakimiesliiton oli joskus tehtävä töitä olan takaa, jotta myös sen edustajat voisivat olla mukana tilaisuuksissa.

Vuoden 1970 melskeissä Lakimiesliitto muun muassa laati oikeuspoliittisen tavoiteohjelman. Myös se halusi avata uuden keskustelufoorumin.

– Huolellisen valinnan jälkeen päädyttiin Jyväskylän kesään, jolla oli takanaan jo pitkät traditiot. Valintaa edesauttoi onnellinen henkilökytkentä: Jarmo Virmavirta, liiton oma mies, tunsi hyvin kokoomuslaisen puoluetoverinsa Pentti Sillantauksen, joka taas käytti Jyväskylän kesässä tuohon aikaan ylintä luottamusmiesääntä.

Yhdeksi kongressin valmistelujen ”tulisieluksi” Ajo muistaa Per Lindholmin.

Jyväskylän kesä tarjosikin jo 1971 oikeuspolitiikan kongressin, johon liittyi jännittävää dramatiikkaa. Yhden keskeisen alustajan, DDR:n korkeimman oikeuden presidentin Heinrich Toeplitzin, Demokraattiset Lakimiehet kaappasi päiväkävelyltä varjotilaisuuteensa, joka järjestettiin lähellä yliopistokampusta.

Ajo tähdentää, että Jyväskylän kesän oikeuspolitiikan kongressissa esiintyi toki yhtä lailla – tai enemmänkin – länsimaisen oikeusajattelun edustajia.

Vuoden 1972 oikeuspolitiikan kong-ressiin Lakimiesliitto varustautui paremmin. Jottei Demla nappaisi omaan tapahtumaansa Ruotsin sosiaalidemokraattista oikeusministeriä Lennart Geijeriä, tälle järjestettiin tiivis oheisohjelma. Maatalousnäyttelyssä Geijer saikin muun muassa katsella Ajon rinnalla isoa sikaa nimeltä Urho.

Jyväskylän oikeuspolitiikan kongressit Lakimiesliitto jätti kahteen.

– Katsoimme, että ne olivat tehneet tehtävänsä, moniarvoisuus oli saavutettu, Ajo sanoo.

Salakuuntelu: juonne järjestötaistossa?

Lakimiesliiton 50-vuotishistoriikkiin on sisällytetty kokonainen alaluku liiton toimistossa ilmeisesti jo keväällä 1971 harjoitetusta salakuuntelusta. Tunteekohan suomalainen ammattijärjestöhistoria kovinkaan monta muuta salakuuntelutapausta – vaikka peli on joskus ollut kovaakin?

Pajuojan ja Ervastin teoksesta ilmenee, että kuuntelulaitteiden asentajiksi epäiltiin neuvostoliittolaisia. Ajolle salakuuntelu paljastui sitä kautta, että naapuritalossa asuneet nuoret miehet olivat havainneet – musiikkilähetyksiä radiosta kuunnellessaan – Ajon äänen kaikuvan oudolla tavalla eetterissä. Ajo suoritti ensin poikien kanssa omia testejä, joiden pohjalta kutsuttiin Lakimiesliiton Runeberginkadun toimistoon Suopon mies. Salakuunteluviritys paljastui.

Tänä päivänä Ajo pitää yhä ilmeisempänä, että salakuuntelulla oli yhteys Lakimiesliiton Jyväskylän-kongresseihin.

– Todennäköisesti haluttiin kuulla yksityiskohtia meidän kongressivalmisteluistamme, Ajo toteaa.

Salakuuntelulaitteiden tekniikka oli yksinkertaista. Ajo pitääkin ”James Bond -juttuna” sitä, että neuvostoliittolaiset olisivat aikanaan laitteet asentaneet. Supervallan ekspertit olisivat luultavasti toteuttaneet viritykset vähän toisin.

Demla, IADL ja peitejärjestöjen aurinkokunta

Maan lakimiesjärjestöt kokivat kummia vaiheita kuusikymmentä- ja seitsemänkymmentäluvun taitteessa ja siitä eteenpäin. Kaikki tuo on kuitenkin vain osa laajempaa, jopa globaalia näytelmää.

Moni suomalainen uskoo, että 1960-luvun nuorisoradikalismi levisi meille Pariisin kevään 1968 ylioppilasliikehdinnästä käsin. Sopii kuitenkin muistaa, että esimerkiksi kalifornialaisen Berkeleyn yliopiston opiskelijaprotestit ajoittuivat jo syksyyn 1964. Tai että filosofi Bertrand Russellin innoittama ydinaseiden vastainen toiminta tapasi Suomessakin huomattavaa vastakaikua jo 1960-luvun alussa.

1960-luvun nuorisoradikalismi näkyi paljolti ns. yhden asian liikkeiden muodossa. Aktiivit idealistit paransivat maailmaa Krimissä, Marraskuun liikkeessä, Sadankomiteassa, Tricontissa, Yhdistys 9:ssä – ja ties missä muissa. Suomessa vältyttiin aggressiivisilta mellakoilta, mikä lienee syytä lukea yhtäältä poliisin viisauden ansioksi.

1960-luvun taittuminen 1970-luvuksi muutti paljon. Tätä mieltä on esimerkiksi opiskelijaradikalismia tutkinut Veikko Tarvainen:

– Kun 60-luvun vasemmistoradikalismi pyrki kaikkien auktoriteettien ja alistussuhteiden purkamiseen, oli 70-luvun leninistien tavoitteena korvata vanhat auktoriteetit uusilla, Tarvainen kuvaa vuosikymmenten eroa.

Demokraattiset Lakimiehet ry perustettiin vuonna 1954 ”kansandemokraattisen liikkeen liepeille”, kuten Antero Jyränki on kuvannut. Ensimmäisenä pitkäaikaisena puheenjohtaja toimi Jorma Uitto.

Kun Demokraattiset Lakimiehet koki toisen syntymänsä, elettiin jo 1970-luvun puolta. Ehkä tämä on oireellista: uusi Demla oli enemmän 70- kuin 60-lukulainen ilmiö?

Demlan uusi synty sai vahvan ponnistuspohjan Urho Kekkosen 70-vuotishaastattelusta ja sen herättämästä jälkikeskustelusta. Aloitteen Demlan henkiin herättämisestä teki viisi miestä: Martti J. Mehto, K. J. Lång, Olavi Sulkunen, Jan Törnqvist ja Mikko Varis. He lähettivät laajemmalle juristikollegojen ja yhteiskuntavaikuttajien joukolle julkilausumaehdotuksen, johon pyydettiin yhtymään.

Yhtyjien joukko pursuaa tunnettuja nimiä: Aulis Aarnio, Aarno Aitamurto, Raimo Blom, Lars. D. Eriksson, Tarja Halonen, Olavi Heinonen, Antero Jyränki, Kai Kalima, Heikki Karapuu, Matti Kekkonen, Antti Kivivuori, Timo Konstari, Matti Louekoski, Helge Rontu, Allan Rosas, Jukka Sädevirta, Jakob Söderman, Jyrki Tala, Kari S. Tikka ja Matti Wuori.

Jälleensyntynyt Demla nojasi siihen kirjoittamattomaan periaatteeseen, että kolmannes hallituksen jäseniä edustaa keskiryhmiä, kolmannes sosiaalidemokraatteja ja kolmannes kommunisteja.

Demla halusi tarjota oikeus- ja yhteiskuntapolitiikassa ns. edistyksellisen vaihtoehdon sekä aktivoida suhteita alan ulkomaisiin järjestöihin.

Demokraattiset Lakimiehet saivat tehtäväkseen järjestää Demokraattisten Lakimiesten Kansainvälisen Liiton sääntömääräisen yleiskokouksen vuonna 1970. Tämä kokous oli käännekohta yhdistyksen toiminnassa. Läsnä olleet suomalaiset juristit havaitsivat IADL:n aseman kansojen yhteisön, YK:n päämääriä palvelevana järjestönä, kuten Paavo Nikula toteaa Demlan historiankirjoituksessa.

Demla oli liittynyt IADL:ään (International Association of Democratic Lawyers) heti perustamisensa jälkeen.

”Jo perustamisesta lähtien on Liiton ja yhdistyksemme suhteita sävyttänyt yhteistyö kaikissa asioissa, jotka koskevat ihmisoikeuksien puolustamista eri puolilla maailmaa. Täten 1970-luvulla ovat yhdistyksemme tuen saaneet Chilen, Vietnamin ja eteläisen Afrikan vapaustaistelijat, tärkeimmät mainitakseni”, kirjoittaa Paavo Nikula, Demlan puheenjohtaja vuodelta 1978. Toiminnan kansainvälinen puoli ei olekaan vähiten mielenkiintoinen.

IADL on voinut yksistä tuntua ylevän edistykselliseltä. Toiset ovat niputtaneet järjestön epäilyksittä yhdeksi Neuvostoliiton ns. peitejärjestöksi. Suomen Suojelupoliisin sisäisessä sanastossa tunnetaan myös ilmaisu ”Neuvostoliiton lievejärjestöt”.

Neuvostoblokilla oli kokonainen peitejärjestöjen ”aurinkokunta”, Otto Wille Kuusisen ilmaisua lainataksemme. Peitejärjestöstrategia käynnistettiin Kommunistisen internationaalin vuonna 1924 pidetyssä kokouksessa, Kuusisen ollessa yksi arkkitehdeista. Peitejärjestöjä ohjasti Neuvostoliiton kommunistisen puolueen keskuskomitean kuuluisa kansainvälinen osasto.

Peitejärjestöt esiintyivät riippumattomina kansainvälisinä organisaatioina ja ne nauttivat joskus hämmästyttävää arvostusta YK:nkin piirissä. Yksi noita arvostettuja oli Prahassa päämajaansa pitänyt kansainvälinen toimittajajärjestö IOJ, jonka presidenttinä toimi vuosikaudet tiedotusopin professori Kaarle Nordenstreng.

Maailmanhistoriassa tuskin on ollut toista vastaavaa kansainvälisten järjestöjen aurinkokuntaa. Sittemmin, Berliinin muurin kaaduttua, useat näistä järjestöistä ovat enemmän tai vähemmän nuukahtaneet. Jotkin, kuten IADL, toimivat yhä.

Länsimaiden tiedusteluviranomaiset ovat todenneet IADL:n olleen suorastaan ideaali neuvostoblokin ulkopolitiikan puhe- ja tukimies. IADL on eri aikoina tuominnut niin Iranin shaahin hallinnon kuin Vietnamin sodan – muun muassa.

IADL:n luonne paljastui monen mielestä tapauksessa, joka koski debattia pikkulasten elimistä käydystä kaupasta. Esimerkiksi NewsWeekin mukaan nuo tarkoituksellisesti mediaan kylvetyt kohujutut eivät kerta kaikkiaan pitäneet paikkaansa. Neuvostoliiton 1980-luvun lopulla alkaneen ”baby part” -aiheisen disinformaatio-iskun yhtenä huomattavana tekijänä on väitetty olleen IADL:n edustajan Renee Bridelin.

Uudella vuosituhannella Demla tuntuu elävän kolmatta elämäänsä. Se kakkosvaihe, joka alkoi 1970, lie jossain kaukana takana.

– Nykyisistä aktiiveista kukaan ei ole koskaan ollut missään tekemisissä IADL:n kanssa. Viimeinen IADL-kokous, johon Demla lähetti delegaation, pidettiin 15 vuotta sitten, sanoo asianajaja Markku Fredman, Demlan hallituksen jäsen.

Mitä Demlaan muutoin tulee, vastakkainasettelua Lakimiesliiton kanssa ei tätä nykyä Fredmanin mukaan enää esiinny. Itsekin hän toteaa olleensa Lakimiesliiton valtuuskunnan jäsen. Lakimiesliiton historiankirjoittajista toinen eli Kaijus Ervastin on toiminut Demlan puheenjohtajana.

– Se, että vastakkainasettelua oli 1970-luvulla, on käsitykseni mukaan ymmärrettävää. Ja jos Lakimiesliitto olisi samassa tilassa tänään kuin silloin, niin vastakkainasettelulle olisi varmasti eväitä edelleen, Fredman lisää.

Lähiaikoina Demlan on tarkoitus laatia Oikeus-lehteen historiastaan 50-vuotiskatsaus. Vanhoista tapahtumista etsitään tietoja, mutta valitettavan vähän on tallella.

Teksti Jyrki Pietilä