Vuoden oikeusteko -palkinto Ari Saarnilehdolle

Asianajajaliitto myönsi kesäkuussa vuoden oikeusteko -palkinnon Turun yliopiston siviilioikeuden professori Ari Saarnilehdolle. Palkintoperusteluissa huomioitiin erityisesti hänen panoksensa lakimiesten yliopisto-opintojen jälkeiseen täydennyskoulutukseen. Saarnilehdon todettiin vaikuttaneen pitkäaikaisella toiminnallaan suomalaisen oikeusjärjestyksen kehittymiseen ja oikeusturvan toteutumiseen. Erityisesti Saarnilehto on toiminnallaan edistänyt asianajajien ja muiden lakimiesten mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan työn ohella.

Ari Saarnilehto aloitti opintonsa Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 1967. Hänet nimitettiin siviilioikeuden professoriksi vuonna 1992, ja hän on myös Turun yliopiston hallituksen jäsen. Yliopistouran ohella Saarnilehto on toiminut muun muassa alioikeuden tuomarina, lukuisissa välimiestehtävissä ja osallistunut oikeudenkäyntiasioiden hoitamiseen asian­tuntijana monin eri tavoin.

Vuoden oikeusteko -palkinto on tunnustus oikeudenmukaisuuden edistämisestä yhteiskunnassa. Se jaettiin nyt neljännen kerran.