Yrittäjyyden asialla

Lakimiesliitto ja muut akavalaiset liitot pyrkivät koko ajan kehittämään toimintaansa siten, että kaikkien jäsenten tarpeet, toiveet ja tavoitteet otetaan mahdollisimman hyvin huomioon. Lakimiesliiton neuvontapalvelut, jäsenedut, tilaisuudet ja tapahtumat ovat niin työsuhteisten kuin yrittäjien tai ammatinharjoittajien käytettävissä. Työttömyysturvassa palkansaaja-asemassa olevat lakimiehet voivat vakuuttaa itsensä Lakimiesten työttömyyskassassa. Yrittäjä- tai ammatinharjoittaja-lakimiehet puolestaan turvaavat työttömyyden aikaisen toimeentulonsa jäsenyydellä Ammatinharjoittajien ja yrittäjien AYT työttömyyskassassa – akavalaisten järjestöjen perustamassa ja vuonna 1995 toimintansa aloittaneessa työttömyyskassassa.

 

Akateemiset yrittäjät AKY

Viime vuoden lopulla Lakimiesliitto, Tekniikan Akateemiset, Suomen Ekonomit ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut perustivat Akateemiset yrittäjät AKY -yhdistyksen. Yhdistyksen tarkoituksena on muun muassa edistää yrittäjyyttä ja yrittäjyyden yleisiä edellytyksiä sekä lisätä yrittäjyysosaamista, parantaa yhteiskunnan, viranomaisten ja päättäjien tietämystä akateemisista yrittäjistä kuin myös välittää yrittäjyyttä koskevaa tietoa. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi AKY esimerkiksi seuraa yrittäjyyden toimintaedellytyksiä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Sen lisäksi AKY järjestää koulutusta jäsenliittojensa yrittäjäjäsenille, organisoi palveluja sekä järjestää muutoinkin jäsenliittojensa yrittäjäjäseniä yhdistävää toimintaa. 

 

AKYn palvelupaketti

AKY hyväksyttiin alkuvuodesta Suomen Yrittäjien toimialajärjestöksi, eli AKYn kautta Lakimiesliiton yrittäjäjäsenet voivat nyt hankkia Suomen Yrittäjien joko laajan tai suppean palvelupaketin. Laajaan palvelupakettiin sisältyy jäsentiedotteita, neuvontapalveluja, erilaisia konkreettisia etuja, seminaareja ja tarvittaessa voi lisätä omaa näkyvyyttään Synergia-yrityshaussa. Suppeassa palvelupaketissa keskitytään etupäässä yrittäjille tiedottamiseen. 

Palvelupakettien tilauslomakkeen löydät Lakimiesliiton kotisivuilta Edunvalvonta/Yksityinen sektori/Ammatinharjoittajat ja yrittäjät -osiosta. Sivulta pääset myös tarkemmin tutustumaan Akateemiset yrittäjät -yhdistyksen toimintaan.

 

**

Lakimiesliiton yrittäjäjäsenet

  • yrittäjäjäseniä noin 700
  • asioita edistää yksityissektorin valiokunta
  • edunvalvontaa yhteistyössä Akavan ja akavalaisten liittojen kanssa
  • ammatinharjoittajille ja yrittäjille suunnattuja koulutustilaisuuksia
  • oppaita ja sopimusmalleja
  • varallisuusvastuuvakuutus
  • liiton yrittäjyyspalkinto
  • AKYn toiminta ja palvelupaketit
  • AYT-kassa

 

Kirjoittaja VT Taru Turunen on Lakimiesliiton edunvalvontayksikön johtaja.