Assi Salminen: Myös juristit tarvitsevat etujensa valvojaa

Assi Salmisen uraan on mahtunut myös tuomioistuinharjoittelu ja työskentelyä eri tuomioistuimissa. Vuoden 2022 alussa Salminen siirtyi käräjätuomariksi Helsingin käräjäoikeuteen.

Miksi sinusta tuli juristi?

Haluaisin sanoa, että valintani perustui yksinomaan siihen, kuinka merkityksellistä työtä juristit maailman hyväksi tekevät. Kyllä valintaani vaikutti myös se, että oikeustieteilijän työskentelymahdollisuudet ovat laajat, joten heti lukion jälkeen ei tarvinnut tehdä valintaa yhdestä urasta.

Tämä on edelleen mielestäni hieno puoli juristin koulutuksen saaneena: aina on mahdollisuus miettiä, mitä haluaa tulevaisuudessa tehdä.

Mikä on liiton merkitys jäsenilleen?

Myös juristit tarvitsevat etujensa valvojaa. Liiton merkitys tässä tehtävässä on valtava, ja vain järjestäytymisen kautta on mahdollisuus aidosti vaikuttaa.

En voi vähätellä esimerkiksi oikeusturvavakuutuksen merkitystä. Työhön liittyviltä oikeudenkäynneiltä ei voida välttyä. Siihen tilanteeseen joutuessa liiton tuen saaminen – muun muassa vakuutuksen kautta – on ensiarvoisen tärkeää.

Toivoisin myös, että Juristiliiton merkitys yhteisen juristi-identiteettimme ylläpitäjänä ja vahvistajana olisi jäsenille tulevaisuudessakin tärkeä.

Vain järjestäytymisen kautta on mahdollisuus aidosti vaikuttaa.

Mikä sai sinut mukaan liiton hallitukseen?

Oikeusvaltion puolustaminen on erityisesti nykyisessä maailmantilassa yksi tärkeimmistä asioista. Muun muassa oikeushallinnon heikko resurssitilanne on johtanut tilanteeseen, jossa oikeusvaltion peruspilarit ovat jo koetuksella. Juristiliitossa olemme keskeisessä asemassa näiden asioiden esiin nostamisessa – jatkuvasti.

Oikeusvaltion puolustaminen on erityisesti nykyisessä maailmantilassa yksi tärkeimmistä asioista.

Olet oikeuspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja. Mikä on valiokunnan tehtävä?

Oikeuspoliittisessa valiokunnassa keskitymme ajankohtaisiin oikeuspoliittisiin kysymyksiin, nostamme asioita hallituksen käsiteltäviksi ja valmistelemme Juristiliiton lausuntoja.

Miten pidät huolta omasta jaksamisestasi?

Teini-ikäiset tyttäreni futisharrastuksineen pitävät kiireisenä vapaa-ajallakin, ja ystävien seurassa rentoudutaan usein vähän muidenkin kuin juridisten juttujen parissa.