Liiton vaalivuosi käynnistyy jo alkuvuodesta

Juristiliiton valtuuskunnan vaalit järjestetään kolmen vuoden välein. Seuraavat vaalit järjestetään tulevana syksynä, jolloin liiton jäsenet pääsevät jälleen valitsemaan keskuudestaan 40 jäsentä valtuuskuntaan.

Käytännössä ehdokkaat ovat useimmiten jäsenyhdistysten ehdottamia. Valtuuskunnan vaaleissa voi asettua ehdolle myös valitsijayhdistyksen kautta. Myös tällöin ehdokkaan on oltava Juristiliiton jäsen.

40 vaaleilla valittavan edustajan lisäksi valtuuskunnassa on neljä opiskelijayhdistyspaikkaa, jotka täytetään opiskelijayhdistysten ehdotuksista. Opiskelijaedustajia ei sen vuoksi valita vaaleilla.

Valtuuskunta on liiton ylin päättävä elin, joka vahvistaa liiton toimintasuunnitelmat ja strategian. Lisäksi valtuuskunta päättää Juristiliiton suurista linjauksista, talousarviosta, sääntömuutoksista ja jäsenmaksuista.

Valtuuskunnan vaaleihin kannattaa asettua ehdolle, jos haluaa vaikuttaa liiton toimintaan ja siihen, mihin suuntaan liitto kulkee. Valtuuskunnan ansiosta liiton toiminta on sellaista kuin jäsenet haluavat sen olevan. Käytännössä valtuuskuntaan kuuluminen ei vie juurikaan aikaa: sääntömääräisiä kokouksia on kahdesti vuodessa, joten ne vaativat käytännössä noin parin päivän verran vuodessa.

Valtuuskunnan ansiosta liiton toiminta on sellaista kuin jäsenet haluavat.

Jos olet kiinnostunut valtuuskunnan toiminnasta, sinun kannattaa alkaa harkita ehdokkuutta jo kevään aikana. Tällöin ehdit miettiä vaaliteemojasi ajoissa.

Vaalivuoden valmistelu alkaa ja ehdokasasettelu käynnistyy

Vaalivuosi käynnistyy, ja Juristiliitto alkaa valmistella vaaleja. Samaan aikaan liiton jäsenet voivat alkaa pohtia mahdollista ehdokkuuttaan. Valtuuskunnassa toimiminen on hyvä vaikutuskanava, jossa pääsee ajamaan itselleen tärkeitä asioita.

Seuraavaksi ehdokasasettelu alkaa käytännön tasolla. Juristiliitto lähettää jäsenyhdistyksille vaaleihin liittyvää taustamateriaalia huhti–toukokuun vaihteesta alkaen.

Jos ehdokkuus kiinnostaa, kevät on hyvää aikaa pohtia, mitä asioita vaalikampanjoinnissaan haluaa tuoda esiin.

Ehdokaslistoja kootaan loppukeväästä aina syksyn alkuun saakka. Ehdokaslistojen viimeinen toimituspäivä on elokuun loppupuolella. Käytännössä etenkin elokuu on ehdokaslistojen keräämisen kannalta kiireistä aikaa.

Alkusyksy on hyvää aikaa kampanjatyön tekemiseen. Jäsenyhdistykset mainostavat ehdokkaita omissa kanavissaan, ja vaalimainoksia voi lähettää myös esimerkiksi Juristiuutisiin.

Kolmen viikon loppukiri

Vaalien alkamisesta ilmoitetaan syksyllä erikseen. Äänestysaika kestää noin kolme viikkoa. Vaalien jälkeen tulokset vahvistetaan, ja ne julkistetaan lokakuun lopulla.

Kun tulokset on vahvistettu ja julkistettu, valtuuskunnalla on 40 uutta jäsentä ja neljä opiskelijaedustajaa. Uuden valtuuskunnan työ alkaa käytännössä noin kuukausi tulosten vahvistumisen jälkeen marraskuun loppupuolella pidettävällä syyskokouksella.

Valtuuskunta on liiton ylin päättävä elin, joka vahvistaa liiton toimintasuunnitelmat ja strategian.

Juttuun on haastateltu Juristiliiton varatoiminnanjohtajaa ja jäsenpalveluista vastaavaa Tommi Rainermaa.