Oikeudenkäyntien kulut pelottavat suomalaisia

Blogit ja kolumnit
09.04.2019 • Jore Tilander

Lakimiesliiton Taloustutkimuksella teettämän selvityksen mukaan 45 prosenttia suomalaisista pelkäisi lähteä puolustamaan oikeuksiaan oikeudenkäynnissä korkeiden kustannusten takia.

Oikeusturvavakuutusten tarjoamasta heikosta suojasta on puhuttu juristien keskuudessa jo vuosia – tai vuosikymmeniä. Kevättalvella Lakimiesliitto selvitti Taloustutkimuksen avulla, miten hyvin kansalaiset tuntevat oikeusturvavakuutukset ja niiden tarjoaman suojan. Kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista.

Vastaajista vain puolet ilmoitti, että heillä on voimassa oleva vakuutus, ja noin 25 prosenttia, ettei heillä ole vakuutusta.

Tulokset osoittivat huolet aiheellisiksi: Vastaajista vain puolet ilmoitti, että heillä on voimassa oleva vakuutus, ja noin 25 prosenttia, ettei heillä ole vakuutusta. Loppu neljännes vastasi, että he eivät tiedä, onko heillä voimassaolevaa vakuutusta, tai sitä, mikä oikeusturvavakuutus edes on.

Tietämys vakuutuksen tarjoamasta suojasta oli heikko heidänkin keskuudessa, jotka ovat vakuutuksen hankkineet.

Ainoastaan kolmannes vakuutuksen hankkineista kertoi tietävänsä, millä summalla oikeusturvavakuutus korvaa oikeudenkäynnistä aiheutuvia kuluja. Näistä vastaajista vain kymmenes ilmoitti vakuutuksensa enimmäiskorvaukseksi 8 500 euroa. Tuo summa on vakuutusten tyypillinen korvauskatto. Huomattava osa oletti, että heidän vakuutuksensa suoja on selkeästi tuota 8 500 euroa suurempi.

Liki puolta kyselyn vastaajista pelottaa mahdollisten oikeudenkäyntien korkeat kustannukset.

Selvitys kertoo, että suomalaiset ovat huonosti valmistautuneita puolustamaan oikeuksiaan. Tätä taustaa vasten ei ihmetytä, että saman kyselyn mukaan liki puolta vastaajista pelottaa mahdollisten oikeudenkäyntien korkeat kustannukset. Erityisesti kustannukset pelottavat lapsiperheitä.

Lakimiesliiton teettämä selvitys uutisoitiin mediassa laajasti maaliskuun alussa osana liiton Oikeus kuuluu kaikille -kampanjaa. Näkyvä julkinen keskustelu lisää paitsi vakuutusten puutteisiin liittyvää tietämystä toivottavasti myös painetta tuotteiden kehittämiseen.