Pankkijuristit: Erinomaista verkostoitumista pankkialalla

Miksi yhdistys on olemassa?

Edistämme finanssiyhteisöissä juristitehtävissä olevien ammattitaitoa, osaamista ja vuoropuhelua. Mahdollistamme pankkijuristien kanssakäymistä, keskinäistä sparrailua ja verkostoitumista – haluamme tukea yhdistyksemme jäseniä heidän työssään ja ammattitaidon ylläpitämisessä.

Haluamme tukea yhdistyksemme jäseniä heidän työssään ja ammattitaidon ylläpitämisessä.

Millaista yhdistyksen toiminta on?

Ohjelmaa on käytännössä kahdesti vuodessa: koulutustilaisuus keväällä sääntömääräisen yhdistyskokouksen yhteydessä ja syksyllä erikseen. Tilaisuuksissa on 2–3 ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttämää puheenvuoroa, joissa aiheina ovat päivänpolttavat jäsenistön kannalta merkitykselliset lainsäädännölliset muutokset tai hankkeet – esimerkkinä positiivinen luottotietorekisteri. Asiaohjelmaa seuraa vapaamuotoinen verkostoituminen iltapalalla.

Viime syksyn tilaisuuden yhteydessä järjestimme poikkeuksellisesti ylimääräisen yhdistyksen kokouksen yhdistyksen sääntömuutoksen käsittelemiseksi. Tämän jutun ilmestyessä nimemme lienee muuttunut jo virallisestikin Pankkijuristit ry:ksi. Saatoimme säännöt muutenkin ajan tasalle.

Mitä yhdistykseen kuuluminen antaa jäsenelle?

Erinomaisen verkostoitumisfoorumin pankkialalla ja tietoiskuja ajankohtaisista lainsäädäntöä koskevista muutoksista. Ja maksutta, ainakin tällä hetkellä. Jäsenmaksua olisi mahdollista periä, mutta olemme jo pitkään päättäneet olla perimättä.

Jäsenmaksua olisi mahdollista periä, mutta olemme jo pitkään päättäneet olla perimättä.

Miten toimintaan pääsee mukaan?

Riittää, että toimittaa hallituksen jäsenelle vapaamuotoisen hakemuksen tai erillisen jäsenhakemuslomakkeen. Jäseneksi voivat hakea ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneet juristit, jotka toimivat pääosin lainopillisissa tehtävissä ja ovat vakinaisessa työsuhteessa yhteisössä, joka harjoittaa pankki-, sijoituspalvelu- tai niihin rinnastettavissa olevaa toimintaa.

Lämpimästi suosittelen pankkialalla työskenteleviä juristeja hakeutumaan yhdistyksemme jäseniksi!

Terveiset jäsenyydestä kiinnostuneelle

Lämpimästi suosittelen pankkialalla työskenteleviä juristeja hakeutumaan yhdistyksemme jäseniksi! Helpoimmin se käy olemalla yhteydessä oman työnantajan palveluksessa olevaan yhdistyksen jäseneen tai hallituksen jäseneen tai suoraan hallituksen puheenjohtajaan.

Kysymyksiin vastasi Pankkijuristit ry:n hallituksen puheenjohtaja Stefan Sveholm.