Yritysura rakentui mahdollisuuksiin tarttumalla

Useita lankoja käsissään pitävä Taru Uotila nauttii monipuolisesta ja vastuullisesta toimenkuvastaan. Hän pitää hallussaan sen ja täyden kalenterin energisellä ja rauhallisella otteellaan.

Pääkaupunkiseudulla syntynyt, Espoossa valtaosin nuoruutensa viettänyt ja nykyisin Helsingin Taka-Töölössä asuva Taru Uotila ei ollut ammatinvalintatilanteessa kovinkaan vahva kannastaan. Oman minän kuuntelu johti hänet kuitenkin lopulta oikealle polulle.

– Minulla on ollut pienestä pitäen vahva tarve toimia oikein. Juristin koulutus vastasi oikeudenmukaisuuden kaipuuseeni ja toi samalla myös selkeän ammatin. Jos minusta ei olisi tullut juristia, olisin psykologi, sillä ihmiset, ihmisten mieli ja vuorovaikutus kiehtovat minua.

Uotila valmistui juristiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1995, samana vuonna kun Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi. Kiinnostus kieliin ja kansainvälisiin asioihin painottui hänen opiskelussaan. Niinpä ei ollut ihme, että vuoden työskentelyn jälkeen hän suuntasi Eurooppaan.

– Olin vuoden Bruggessa Belgiassa ja suoritin College of Europessa Masters in European Law (LLM) -jatkotutkinnon. Sen myötä vahvistin erikoisosaamistani kilpailuoikeudessa, mikä on tuonut paljon mahdollisuuksia työuralleni.

Tuon uran hän aloitti asianajotoimistossa. Sittemmin on seurannut tunnettuja suuryrityksiä: Fortum, GE Healthcare ja VR-konserni. Tämän vuoden alusta Uotila on toiminut lakiasioista, henkilöstöstä ja vastuullisuudesta vastaavana johtajana Aspo-konsernissa.

Olen hakenut urallani vain yhtä työpaikkaa. Sen sijaan olen saanut tarttua mahdollisuuksiin ja tehdä töitä 20 vuotta yritysmaailmassa.

– Olen hakenut urallani vain yhtä työpaikkaa. Sen sijaan olen saanut tarttua mahdollisuuksiin ja tehdä töitä 20 vuotta yritysmaailmassa. Nykyisen laajan tehtäväkokonaisuuden edessä toimin nöyrin mielin.

Palaveriarkea flow-tilassa

Aspon juuret ulottuvat vuoteen 1929. Vajaassa sadassa vuodessa suomalaisesta perheyhtiöstä on kasvanut yritysostojen myötä kansainvälinen monialayhtiö. Kolme toisistaan poikkeavaa liiketoimintoa: ESL Shipping, Leipurin ja Telko värittävät myös Uotilan arkea.

– Vaikka liiketoiminnot ovat hyvin erilaisia, niissä on myös paljon yhteistä esimerkiksi yritysvastuun ja johtamisen osalta. Pyrinkin oman työni kautta edistämään yhteistyötä ja ottamaan käyttöön parhaita yhteisiä käytäntöjä.

Uotila kuuluu Aspon johtoryhmään ja toimii hallituksen sekä kahden valiokunnan sihteerinä. Sen lisäksi hän toimii kaikkien kolmen tytäryhtiön hallituksissa. Kun häneltä kysyy tyypillisen arkipäivän kulkua, vastaus on täynnä antoisia kohtaamisia toinen toisensa perään.

– Nämä ensimmäiset kuukaudet ovat olleet perehtymistä ja useiden ihmisten tapaamista. Olen hakenut ymmärrystä liiketoiminnoista ja miettinyt, miten voin tuoda lisäarvoa niiden toimintaan. Mitkä ovat juridiikan, vastuullisuuden ja henkilöstön kehittämisen haasteet sekä mahdollisuudet.

Kaiken uuden keskellä Uotila on pyrkinyt rytmittämään päiviään ja ajankäyttöään. Iso osa työpäivästä kuluu palavereissa: tiimeissä, liiketoiminnoissa, projekteissa, hankkeissa. Osan ajasta hän pyhittää kirjallisille töille: sopimuksille, pöytäkirjoille ja esityksille. Tiivistahtisesta alusta huolimatta Uotila on päässyt hyvin positiiviseen flow-tilaan.

Aspon pääkonttorin keittiö on sopiva paikka ajatusten vaihtoon kahvikupin ääressä. Juttukumppanina on tällä kertaa viestintäpäällikkö Jaakko Koskinen.

Puolet päivän suunnitelmasta toteutuu

Kuten Uotilan tehtävänimike kertoo, lakiasiat ovat osa hänen työsarkaansa, ja muilta osin hän pääsee nyt soveltamaan uran varrella opittua. VR-konsernissa hän paitsi toimi lakiasiantuntijana myös perehtyi sijaisena HR-asioiden johtamiseen. Nyt vastuulla ovat myös liiketoimintojen HR-tarpeet.

VR oli myös paikka, jossa Uotila perehtyi vastuullisuuteen. Tuo sana saa hänet syttymään.

– Arvo-ohjautuvana ihmisenä näen vastuullisuuden erittäin merkityksellisenä. Yritysvastuun ja liikevoiton välillä on korrelaatio, vastuullisuus on ehdottomasti mahdollisuus ja kilpailuetu yritykselle. Kunnianhimoni on vastuullisuuden suhteen korkealla.

Arjessa tuo kunnianhimo näyttäytyy vastuullisuusstrategian työstämisenä ja koordinointina yli liiketoimintarajojen. Juridiikan osalta hän on mukana isoissa strategisissa hankkeissa, kuten yritysjärjestelyissä. Johtoryhmätyöskentely ja rekrytoinnit ottavat nekin oman aikansa.

– On todella tärkeää pystyä priorisoimaan ja keskittymään. Suunnittelen kyllä päivän aikataulun, ja yleensä puolet siitä toteutuu. Väliin tulee yllättäviä kysymyksiä, ja hyvä niin, sillä toisten kuuntelu ja oppiminen on meille jokaiselle tärkeää.

Toisten kuuntelu ja oppiminen on meille jokaiselle tärkeää.

Asiakkaille tulee aikansa

Toimitusjohtaja, hallitus, johtoryhmien jäsenet; liiketoimintojen, henkilöstöhallinnon ja viestinnän ammattilaiset – Uotilan yhteydet ovat alkuun pysyneet pitkälti talon sisällä. Jatkossa asiakasrajapinnan ja muiden sidosryhmien on tarkoitus tulla vahvemmin hänen työhönsä mukaan.

Kun katsoo tähän juttuun nostettua neljää tärkeää esinettä, huomaa Uotilan harrastuskalenterinkin olevan aika täynnä. Siitä huolimatta tai sen takia hänestä huokuu rauhallisuus ja myönteisyys.

– Olen myös käytännön kädet savessa -ihminen. Kaikessa ei kuitenkaan voi olla mukana, yhteen olennaiseen asiaan tulee keskittyä kerrallaan.