Avoimuusrekisteri avaa myös Juristiliiton vaikuttamistyötä

Avoimuusrekisteriin ilmoitetaan pitkäjänteisestä ja suunnitelmallisesta vaikuttamistoiminnasta. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos vaikuttamistoiminta on pienimuotoista. Pienimuotoinen vaikuttamistoiminta sisältää määritelmän mukaan enintään viisi yksittäistä yhteydenottoa yhteen tai useampaan vaikuttamistoiminnan kohteeseen yhden kalenterivuoden aikana.

Avoimuusrekisteri ei koske esimerkiksi osallistumista viranomaisten asettamiin työryhmiin, eduskunnan ja ministeriöiden kuulemisia tai journalistista tiedonhankintaa.

Myös Juristiliitto ilmoittautuu rekisteriin ja kertoo jatkossa rekisterin kautta vaikuttamistyöstään.

– Lisäksi tulemme julkaisemaan verkkosivuillamme tietoa vaikuttamistyöstämme ja rekisteriin ilmoitettavista asioista, kertoo Juristiliiton viestinnästä ja vaikuttamisesta vastaava johtaja Janne Laukkanen.

– Avoimuusrekisterin tärkein tehtävä on avata ministeriöihin ja eduskuntaan suuntautuvaa vaikuttamista. Se on hyvä asia. Juristiliitossa haluamme olla vaikuttamistyössämme avoimia, ja tähänkin rekisteri luo hyvän kanavan.

Juristiliitossa haluamme olla vaikuttamistyössämme avoimia.

Vaikuttamistyön määrän lisäksi rekisteriin tulee vuodesta 2026 alkaen ilmoittaa myös vaikuttamistyön taloudellisesta laajuudesta. Taloudellisten tietojen ilmoittamiselta välttyy, jos vaikuttamistoimintaa ei ole harjoitettu viimeisimmän kalenterivuoden aikana lainkaan.

Juristiliiton rekisteröinti-ilmoitus ja toimintailmoitukset eivät kata liiton 33 jäsenyhdistysten toimintaa. Jokaisen jäsenyhdistyksen tulee tarvittaessa rekisteröityä erikseen ja raportoida yhdistyskohtaisesti vaikuttamistoiminnastaan.

Jokaisen jäsenyhdistyksen tulee tarvittaessa rekisteröityä erikseen ja raportoida vaikuttamistoiminnastaan.

– Juristiliitto auttaa jäsenyhdistyksiä mielellään näissä kysymyksissä, Laukkanen toteaa.

Rekisteröityminen alkaa vuonna 2024

Avoimuusrekisterin tavoitteena on parantaa eduskunnan ja ministeriöiden päätöksenteon avoimuutta sekä avata niihin suuntautuvaa vaikuttamistoimintaa ja tähän käytettäviä resursseja.

Rekisteröityminen avoimuusrekisteriin alkaa 1.1.2024. Niiden toimijoiden osalta, jotka jo tekevät vaikuttamistoimintaa, viimeinen päivä rekisteröityä on 31.2.2024. Jokaisen uuden toimijan on tehtävä rekisteröinti viimeistään vaikuttamistoiminnan aloittamispäivänä.

Kaksi ilmoitusajankohtaa vuodessa

Ensimmäisten toimintailmoitusten teko alkaa heinäkuun 2024 alussa. Rekisteriin ilmoitetaan huhti-kesäkuun 2024 vaikuttamistoiminnasta. Viimeinen päivä ilmoituksen tekoon tuon ajan osalta on 31.8.2024.

Loppuvuoden 2024 toimintailmoitusten tekeminen alkaa vuoden 2025 alussa. Viimeinen päivä ilmoituksen tekoon heinä-joulukuun 2024 vaikuttamistoiminnasta on 28.2.2025.

Jatkossa toimintailmoitukset tehdään edellä kerrottuun tapaan kahdesti vuodessa, puolivuosittain. Alkuvuoden vaikuttamistoiminnan osalta heinä-elokuussa ja loppuvuoden osalta aina seuraavan vuoden tammi-helmikuussa.

Heinä-elokuun 2026 toimintailmoitusten yhteydessä kerrotaan ensimmäistä kertaa myös vaikuttamistoiminnan taloudellisista kustannuksista.

Heinä-elokuun 2026 toimintailmoitusten yhteydessä kerrotaan ensimmäistä kertaa myös vaikuttamistoiminnan taloudellisista kustannuksista. Heinä-elokuussa 2026 raportoidaan vuoden 2025 vaikuttamistoiminnan taloudellisista tiedoista. Jatkossa vuotuiset taloudelliset tiedot ilmoitetaan aina seuraavan vuoden heinä-elokuussa.

Tavoitteena päätöksenteon avoimuus

Avoimuusrekisteri tekee aiempaa näkyvämmäksi päätöksentekoon liittyvää epävirallista vaikuttamistoimintaa, jota tehdään virallisten työryhmien ja kuulemisten – kuten lausuntokierrosten ja valiokuntakuulemisten – ulkopuolella.

Jutussa on käytetty lähteenä myös Avoimuusrekisteri.fi-sivustoa.