Jubileumsåret tillägnas medlemmarna

Blogit ja kolumnit
19.02.2024 • Tuula Linna

I år firar vårt förbund 80-årsjubileum. Den decennier långa resan har framför allt inneburit ett samarbete mellan olika yrkesgrupper inom juristkåren. Vi kan vara stolta över gemenskapen och resultatet av vårt arbete. Det finns ingen annan organisation i världen som på ett så heltäckande sätt förenar olika juristgrupper.

Även under jubileumsåret betonar vi att göra saker tillsammans. Att träffa varandra på medlemskvällar som firas i jubileumsårets anda runtom i landet. Du hittar mer detaljerad information om turnén på vår webbplats och i våra nyhetsbrev.

Jubileumsåret fylls av förbundets evenemang och utbildningar – även förmånerna och tjänsterna som förbundet erbjuder är i jubileumsskick. Den yrkesmässiga rättsskyddsförsäkringen till exempel är en unik medlemsförmån. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet för att kunna betjäna våra medlemmar på bästa sätt.

Jubileumsåret fylls av förbundets evenemang och utbildningar – även förmånerna och tjänsterna som förbundet erbjuder är i jubileumsskick.

Som jurister försvarar vi rättsstatsprincipen, dess stabilitet och försonlighet. Höstens och vinterns konflikter på arbetsmarknaden berör också Juristförbundet. Vi var med och grundade Akava och har ett starkt inflytande i dess kretsar. I januari beslöt Juristförbundets styrelse att vi stöder Akavas krav på förhandlingar för att lösa upp knutarna på arbetsmarknaden. Samtidigt beslöt regeringen att Juristförbundet inte deltar i politiska demonstrationer.

Våra medlemmars prioriteringar riktar sig med rätta åt två håll: sysselsättningen och förutsättningarna för ekonomisk tillväxt måste förbättras och samtidigt ska arbetslivet förbli rättvist. Rättvisa spelregler i arbetslivet förebygger utslagning och ökar stabiliteten i samhället.

Stabilitet och säkerhet är inte längre självklarheter. Det vore viktigt att främja stabiliteten där finländarna med sina egna handlingar kan göra det, till exempel på arbetsmarknaden.

Grattis till Juristförbundet 80 år!

Ordförande för Juristförbundet, tuula.linna@helsinki.fi