Juristiliitto julkaisi vastuullisten lakipalveluiden työnantaja­periaatteet

Liitossa halutaan laajentaa vastuullisuuskeskustelu koskemaan myös vaativaa asiantuntijatyötä. Liitto kerää seuraavan puolen vuoden aikana palautetta periaatteiden vastaanotosta. Tuloksista kerrotaan syksyllä 2023.

Lakialan työkulttuurin ongelmat ovat tulleet esille useissa liiton viime vuosina toteuttamissa tutkimuksissa. Esimerkiksi vuonna 2021 tehdyssä kyselyssä liki kolmannes yksityisellä sektorilla työskentelevistä juristeista vastasi työaika- ja uupumisongelmien olevan työpaikallaan vakava ja jatkuva ongelma.

Työnantajan vastuullisuudesta on puhuttu jo pitkään esimerkiksi teollisuuden ja kaupan tuotanto- ja han­kintaprosessien yhteydessä. Vaativan asiantuntijatyön osalta vastuullisuus ei ole ollut esillä lainkaan samassa laajuudessa. Juristiliitossa halutaan olla vastuullisuuskeskustelun edelläkävijöitä.

Juristiliitossa halutaan olla vastuullisuus­keskustelun edelläkävijöitä.

– Vaadimme tietenkin työaikalain noudattamista. Tämän lisäksi pidämme kohtuullista työaikaa ja riittävää palautumista suoraan yrityksen vastuullisuuteen liittyvänä kysymyksenä, toteaa toiminnanjohtaja Jore Tilander Juristiliitosta.

Liitossa valmistellut vastuullisuusperiaatteet velvoittavat huolehtimaan erityisesti työntekijöiden kohtuullisesta työkuormasta sekä työn ja muun elämän välisestä tasapainosta. Periaatteisiin kuuluu myös, että niihin sitoutunut yritys huolehtii ilmoituskanavasta, jonka kautta laiminlyönneistä voi ilmoittaa.

Vastuullisuus­periaatteet on jaettu viiden pääteeman alle.

– Sitoutumalla vastuullisuusperiaatteisiin alan palveluntarjoajat voivat helposti viestiä työntekijöiden jaksamista tukevasta työkulttuuristaan. Tämä on myös aito valtti parhaista työntekijöistä kilpailtaessa, toteaa Juristiliiton työelämäasioista vastaava johtaja Jaana Meklin.

Seuraavan puolen vuoden aikana liitto kerää lakialan palveluntarjoa­jilta palautetta siitä, ovatko ne valmiita sitoutumaan periaatteiden kirjauksiin. Vastaanotosta kerrotaan ensi syksynä.

– Uskomme muutokseen. Lakialan tulee olla työhyvinvointikysymyksissä suunnannäyttäjä eikä peränpitäjä, Jaana Meklin toteaa.

Lakialan työaika- ja uupumisongelmat eivät koske vain yksityistä sektoria. Liitto on nostanut toistuvasti esiin vastaavia ongelmia julkisella puolella. Lakipalvelualalle suunnitellut työnantajaperiaatteet ovat yksi osa Juristiliiton työelämän ongelmakohtiin keskittyvää vaikuttamistyötä.

Lue lisää: juristiliitto.fi/vastuullisuusperiaatteet