Hankauksia työn kanssa? Toimi näin

Jos työntekijän ja työtehtävän yhteensopivuus rakoilee, taustalla voi olla hyvinkin erilaisia syitä. Juristiliiton asiantuntijat tunnistavat esimerkiksi tilanteen, jossa työhaastattelussa on syntynyt väärä mielikuva työtehtävästä tai kommunikaatio ei ole työhönottotilanteissa muuten toiminut.

Ihmisen elämäntilannekin voi muuttua, ja organisaatiomuutos tai esihenkilön vaihtuminen voivat vaikuttaa tehtävänkuvaan tai työn olosuhteisiin. Puutteellinen perehdyttäminen tuo omat kompastuskivensä.

Työntekijän ei kannata jäädä yksin tuskailemaan tilanteen ja työnantajan mahdollisen tyytymättömyyden kanssa.

Oli syy taustalla mikä tahansa, työntekijän ei kannata jäädä yksin tuskailemaan tilanteen ja työnantajan mahdollisen tyytymättömyyden kanssa. Asioista on syytä puhua avoimesti esihenkilölle – mutta aina tämä ei onnistu tai riitä.

Uusia näköaloja uravalmentajan tuella

Juristiliiton asiantuntijoihin voi ottaa yhteyttä aina, kun oma työ mietityttää joltain kantilta. Yhteydenotto urapalveluihin ei vaadi mitään selväpiirteistä, isoa ongelmaa. Oman työmotivaation heikentyminen tai kokemus työnantajan arvostuksen puutteesta on jo hyvä syy olla yhteydessä urapalveluihin.

Oman työmotivaation heikentyminen tai kokemus työnantajan arvostuksen puutteesta on jo hyvä syy olla yhteydessä urapalveluihin.

Uravalmentajalla on laaja tuntemus alan tyypillisistä tilanteista ja koulutus ratkaisukeskeiseen lähestymiseen. Siksi hänen kanssaan on hedelmällistä peilata omaa tilannetta ja pysähtyä pohtimaan omia tavoitteitaan. Uravalmentaja auttaa asiakasta kysymyksin ja esimerkein eteenpäin ja näkemään itselleen uusia vaihtoehtoja.

Kaikki asiakaskeskustelut ovat täysin luottamuksellisia. Uravalmennus ja coaching -palvelu on ehkä vielä hieman huonosti tunnettu liiton jäsenten keskuudessa, mutta he, jotka sitä ovat käyttäneet, ovat usein palanneet sen äärelle uran ja elämän uusissa tilanteissa.

Varoitus tai irtisanominen – yhteys liittoon

Jos työnantaja katsoo, että työntekijä on rikkonut työsuhteesta johtuvia velvoitteitaan, työnantaja voi antaa varoituksen. Varoituksen antamisella työnantaja antaa työntekijälle mahdollisuuden korjata toimintaansa.

Varoitustilanteessa työntekijän kannattaa kuunnella työnantajan perusteita ja ilmoittaa tälle oma näkemyksensä asiasta. Jos työntekijän menettely tämän jälkeen edelleen jatkuu, työnantajalle voi muodostua irtisanomisperuste.

Näissä tilanteissa työntekijän kannattaa olla yhteydessä Juristiliiton työ- ja virkasuhdeneuvontaan, jossa voidaan antaa tilanteesta arvio ja keskustella mahdollisista jatkotoimista.

Työsuhteen voi päättää yhteisellä sopimuksella

On myös mahdollista, että työnantaja ehdottaa työsuhteen päättämistä yhteisellä sopimuksella. Jos osapuolet päätyvät tähän, työntekijälle maksetaan yleensä rahallinen korvaus siitä, että hän päättää työsuhteensa vapaaehtoisesti. Työsuhteen päättäminen sopimuksella ei sinänsä edellytä mitään perustetta.

Työsuhteen päättäminen sopimuksella ei sinänsä edellytä mitään perustetta.

Kun päättämissopimusta tarjotaan, kannattaa asiasta olla yhteydessä liiton työ- ja virkasuhdeneuvontaan. Päättämissopimus saattaa sisältää työntekijän kannalta rajoituksia, jotka on hyvä tiedostaa ja huomioida.

Päättämissopimuksen osana saattaa olla hyvä neuvotella työtodistuksesta: millä sanakäänteillä työnantaja puhuu henkilöstä. Tällöin voidaan sopia myös, että osapuolet pidättäytyvät muutenkin antamasta negatiivisia lausumia toisistaan.

Sopimusta on tarkasteltava kokonaisuutena

Päättämissopimusta tulee tarkastella kokonaisuutena, jonka osat vaikuttavat toisiinsa. Työnantajan tulee varata työntekijälle kohtuullinen aika tutustua tarjottuun sopimukseen, ja työntekijän kannattaa ottaa heti yhteyttä liiton työ- ja virkasuhdeneuvontaan. Kohtuullinen aika riippuu tilanteesta ja voi tarkoittaa esimerkiksi muutamaa työpäivää.

Työttömyysturvan näkökulmasta päättämissopimuksen tekeminen rinnastetaan työntekijän omaan irtisanoutumiseen. Näin se vaikuttaa muun muassa karenssiajan määräytymiseen. Lisäksi päättämissopimuksen sisältämä korvaus ja nykyisin myös lomakorvaus jaksotetaan niin, että se lykkää työttömyyskorvauksen alkamista.

Työttömyysturvan näkökulmasta päättämissopimuksen tekeminen rinnastetaan työntekijän omaan irtisanoutumiseen. Näin se vaikuttaa muun muassa karenssiajan määräytymiseen.

Koska työttömyysturvalainsäädäntö muuttuu jatkuvasti ja elämäntilanteet vaihtelevat, yleispäteviä ohjeita ei voi antaa. Henkilön on kussakin tilanteessa tiedostettava, mitä seuraamuksia sopimuksesta saattaa olla juuri hänelle.

Käsittele raskas kokemus tulevaisuuden tieltä

Työsuhteen päättyminen ikävään kokemukseen voi jättää mieleen jäljen, joka pahimmillaan estää jopa tarttumasta uusiin tilaisuuksiin. Siksi asia täytyy käsitellä kunnolla.

Tukea saat Juristiliiton urapalveluista. Uravalmentaja tukee tilanteen sekä siihen liittyvien tunteiden ja niiden taustojen läpikäymisessä. Ratkaisukeskeinen lähestyminen auttaa kääntämään ajattelua positiiviseen suuntaan niin, että ihminen ei jää vellomaan historiaan vaan uskaltaa mennä eteenpäin.

Juttua varten on haastateltu Juristiliiton uravalmentaja Heidi Hännikäistä ja juristi Moa Fantaa liiton työ- ja virkasuhdeneuvonnasta.

Lue myös Juristiuutisten juttu työsuhteen purusta koeajalla.