Lakimiesliiton mentoroinnilla intoa ja uusia uria

Eeva Tupi arvosti mentoroinnissa erityisesti sitä, että pystyi keskustelemaan luottamuksellisesti työasioista oman perhe- ja tuttavapiirin ulkopuolella olevan henkilön kanssa.

Oikeustieteen maisteriksi valmistunut Eeva Tupi oli palaamassa vanhempainvapaalta töihin, kun hän huomasi toivovansa mentorointia.

– Jännitin työn ja perhe-elämän yhteensovittamista ja samalla pohdin, mihin suuntaan urani veisi. Halusin päästä keskustelemaan jonkun ulkopuolisen kanssa näistä asioista.

Tupi on valmistunut vuonna 2013 ja työskennellyt siitä lähtien ihmisoikeusasiantuntijana Kuurojen maailmanliitossa. Hän osallistui Lakimiesliiton järjestämään vuoden mittaiseen juristien mentorointiohjelmaan vuonna 2017.

Ohjelmat sekä juristi- että opiskelijajäsenille

Lakimiesliitto järjestää mentorointiohjelmia sekä juristi- että opiskelijajäsenille. Ohjelmat starttaavat puolen vuoden välein ja kestävät aina vuoden verran. Ohjelmassa yhteensovitetaan mentori eli kokeneempi kollega ja työiältään nuorempi mentoroitava eli aktori. He tapaavat toisiaan noin kuukauden välein ja käyvät läpi aktorin työhön liittyviä kysymyksiä sekä hänen itselleen asettamia tavoitteita.

– Mentorin ja aktorin yhteensovittaminen pyritään tekemään huolella. Yritämme löytää jokaiselle aktorille sopivimman sparrauskumppanin, kertoo Eero Blåfield Lakimiesliitosta.

Mentorointiohjelma muokataan aina jokaisen hakijan oman tilanteen ja toiveiden mukaan.

Hakijoiden omat lähtökohdat ratkaisevat paljon. Blåfield kertoo, että mentorointiohjelma muokataan aina jokaisen hakijan oman tilanteen ja toiveiden mukaan.

– Kyseessä on monimuotoinen ohjelma, joka antaa kullekin aktorille omanlaistaan sparrausta. Ohjelmat eivät siis ole niinkään työnhaku- tai johtajamentorointia, vaan sen sijaan aktori voi pohtia mitä tahansa työhön liittyvää asiaa yhdessä mentorin kanssa.

Aktorilla voi olla mielessään tiettyjä uraansa liittyviä asioita, joihin hän toivoo kommentteja ja kannustusta. Joillakin on edessä työpaikan vaihto. Toinen miettii, mihin suuntaan haluaa uraansa ylipäätään viedä.

Lakimiesliiton mentorointiohjelmat ovat tulleet suosituiksi, kyseessä on yksi Suomen suurimmista mentorointiohjelmista.

Lakimiesliiton mentorointiohjelmat ovat tulleet suosituiksi, kyseessä on yksi Suomen suurimmista mentorointiohjelmista. Eero Blåfield kertoo, että kun juristien mentorointiohjelma aloitettiin vuonna 2012, mentorointipareja oli 15, nyt pareja on mukana kaikkiaan jo 110.

Valtteri Niiranen on huomannut mentorina toimiessaan saavansa myös itse paljon. Keskustelut aktorin kanssa kasvattavat tietämystä ja ymmärrystä kollegojen työstä.

Myös mentori hyötyy

Mentorointiohjelmassa myös mentori saa paljon itselleen. Näin painottaa jo kuusi vuotta juristiohjelmassa mentorina toiminut Valtteri Niiranen.

– Sen lisäksi, että pystyn itse jakamaan omaa osaamistani, kokemuksiani ja verkostojani, opin jatkuvasti itsekin. Nuoret lakimiehet valmistuvat aivan erilaiseen maailmaan kuin oma ikäluokkani 1990-luvun alussa, Niiranen kertoo.

Hänen motivaattorinaan toimii nimenomaan oman kokemuksen jakaminen.

– Koen hyödylliseksi, että pystyn jakamaan eteenpäin omaa, vuosien varrella eri tehtävistä ja rooleista kertynyttä tietämystäni ja kokemustani.

Niiranen arvostaa luontevaa ja luotettavaa kohtaamista nuorempien lakimiesten kanssa ja myös heiltä saamiaan ajatuksia ja näkemyksiä.

– Olen huomannut, että keskusteluiden kautta pystyn myös itse kehittymään ja kasvattamaan tietämystäni. On hyvä ymmärtää eri-ikäisiä kollegoja ja heidän maailmaansa huolineen ja toiveineen.

Muutaman tunnin panostus kuukaudessa ei missään nimessä ole pois itseltäni. Päinvastoin.

Valtteri Niiranen työskentelee Kopioston toimitusjohtajana ja on kirjoittanut useita tietokirjoja. Hänellä on kokemusta ulkomailla opiskelusta ja työskentelystä sekä useista eri asiantuntija- ja johtajatehtävistä.

– Uskonkin, että kokemukseni muodostavat aktorille sopivan yhdistelmän asioita, joihin hän voi peilata omaa tilannettaan.

Niirasen mielestä mentorointi antaa hänelle ilman muuta enemmän kuin ottaa.

– Vaikka itselläni olisi kiireinen aikataulu, koen, että muutaman tunnin panostus kuukaudessa ei missään nimessä ole pois itseltäni. Päinvastoin.

Niiranen on kokenut, että aamiaistapaamisen yhteydessä käydyt keskustelut ja joskus taas yhteinen lounas aktorin kanssa toimivat hyvin ja vievät kohti yhteistä tavoitetta.


Päivi Hautamäen mielestä mentorin on hyvä muistaa esittää aktorille lisäkysymyksiä eikä antaa pelkkiä suoria vastauksia.

Kohti tavoitteita

Mitä mentorointi on käytännössä? Avointa keskustelua konkreettisiin urakysymyksiin ja ajanhallintaan liittyen. Näin kertoo viime vuonna juristiohjelmassa mentorina toiminut Päivi Hautamäki. Hänelle ja aktorille syntyi luottamuksellinen keskustelusuhde heti ensimmäisestä tapaamisesta lähtien.

– Oli antoisaa olla aktorille tukena. Sain seurata vuoden ajan tapahtumien kehitystä ja iloitsin hänen palautteestaan, että tapaamisemme olivat hänelle arvokkaita ja hyödyllisiä.

Hautamäki tapasi aktoriaan kerran kuukaudessa hieman yli vuoden ajan.

– Tapasimme lopuksi vielä yhden kerran, kun mentoroitavani oli juuri vaihtanut työpaikkaa ja saanut vastuullisemman roolin. Näin hän sai vielä keskustella siitä asiasta, jota olimme yhdessä pohjustaneet.

Keskusteluja ei kannata lopettaa kesken vuotta, vaikka aktorin alussa esittämä tavoite olisikin saavutettu

Päivi Hautamäki korostaakin, että keskusteluja ei kannata lopettaa kesken vuotta, vaikka aktorin alussa esittämä tavoite olisikin saavutettu tai se ei olisi enää muulla tavoin ajankohtainen.

– Mentorointitapaamisissa voi ja kannattaa keskustella mistä tahansa työhön tai opintoihin liittyvästä asiasta, ja uusia tavoitteita voi miettiä pitkin vuotta. Ne voivat olla ihan tavalliseen arkeenkin liittyviä, Hautamäki kannustaa.

Ennen ryhtymistään mentoriksi Päivi Hautamäki oli juuri toteuttanut oman ison uravalintansa jäämällä pois General Counsel -tehtävistä ja ryhtynyt yrittäjäksi.

– Sertifioiduin mentoroinnin aikana business coachiksi ja koin, että mentorointi sopi hyvin uuteen rooliini johdon ja asiantuntijoiden valmentajana. Huomasin myös, milloin pystyin auttamaan enemmän valmentavalla otteella kuin kertomalla omista ratkaisuistani tai mielipiteistäni, Hautamäki pohtii.

Aktori tekee omat uravalintansa, mentori antaa siihen vain työkaluja.

Oma tilanne edellä

Valtteri Niiranen ja Päivi Hautamäki suosittelevat molemmat mentorointiohjelmaa niin lakimiehille kuin opiskelijoille. He korostavat kuitenkin, että aktori tekee omat uravalintansa, mentori antaa siihen vain työkaluja.

– Aktorin tulee muistaa konkreettisissa päätöksentekotilanteissa, että tilanteet eivät ole koskaan samanlaisia ja mentorin aikoinaan tekemä päätös ei välttämättä sovi omaan tilanteeseen, Päivi Hautamäki sanoo.

Hautamäen mielestä mentorin onkin joskus parempi esittää lisäkysymyksiä kuin antaa suoria vastauksia.

– Parhaan hyödyn ohjelmasta saa, jos puolin ja toisin sitoutuu siihen ja valmistelee tapaamiset miettimällä aiempia keskusteluja sekä aktorin tilanteeseen sopivia aiheita.

Jatkuvaa muutosta

Tämän päivän juristit työskentelevät jatkuvan muutoksen alla. Tässä mentorointiohjelma voi olla avuksi.

Valtteri Niiranen sanoo, että hänellä on mentorina kaksi asiaa, joita haluaa korostaa.

– Vaikka en anna varsinaisia ohjeita aktorille, muistutan erikoistumisen tärkeydestä. Olisi hyvä, jos aktori löytäisi itselleen oikean juridiikan alan. Sellaisen, jossa hän kokee olevansa hyvä. Toisaalta työelämässä tapahtuu koko ajan muutoksia ja harvalla on näköpiirissä yksi ainoa työpolku eläkeikään saakka. Tämän vuoksi jatkuva kouluttautuminen ja uuden oppiminen on tärkeää. Jos tätä ajattelua pystyn siirtämään eteenpäin, olen tyytyväinen.

Mentoroinnin hyödystä muuttuvassa maailmassa iloitsee myös Eeva Tupi.

– Sain aktorina uusia näkökulmia tarkastella asioita ja kehitettyä omaa ajatustapaani.

Tupi on tyytyväinen myös verkostoitumisen hyötyihin ja mentoroinnin tuloksena kasvaneeseen itsevarmuuteen ja rohkeuteen.

Jatkuvasti muuttuvassa työelämässä on välillä hyvä pysähtyä arvioimaan, onko siinä tilanteessa, missä haluaa olla ja mitä aikoo tehdä seuraavaksi.

– Nopeatempoisessa ja jatkuvasti muuttuvassa työelämässä on välillä hyvä pysähtyä arvioimaan, onko siinä tilanteessa, missä haluaa olla ja mitä aikoo tehdä seuraavaksi, Tupi muistuttaa.

Erityisen arvokkaaksi hän kokee sen, että on saanut keskustella työasioista luottamuksellisesti sellaisen henkilön kanssa, joka ei ole perheenjäsen tai entuudestaan tuttu omasta lähipiiristä.

– Keskustelut ovat avanneet silmiäni ja olen saanut uudenlaisia ehdotuksia ja näkökulmia. Sellaisiakin, joita en itse osannut lainkaan odottaa.

Lue lisää Suomen Lakimiesliiton mentorointiohjelmasta täältä.