Maria Löfgren ehdolla Akavan puheen­johtajaksi

Ennen nykyistä tehtäväänsä Löfgren on toiminut muun muassa Akavan työelämäyksikön johtajana, Akavan laki­miehenä ja Suomen Ekonomien laki­miehenä.

– Taustani kautta minulle ovat tulleet erittäin tutuiksi niin yksityisen kuin julkisen sektorin työelämäkysymykset, Löfgren kertoo.

Akavan toimintaa ohjaaviksi toimintatavoiksi Löfgren vaatii kampanjassaan avoimuutta, asiantuntijuutta ja arvo­lähtöisyyttä.

– Akavan on uskallettava ravistella rakenteita ja edistää keskustelua siitä, millaisilla arvovalinnoilla varmistamme hyvän elämän edellytykset, talouskasvun ja kestävän kehityksen.

Vaaliteemoikseen Löfgren on nostanut työelämän, turvallisuuden ja talouden. Hän haluaa keskustella teemoista uusista näkökulmista ja tuoda esille, että työhyvinvointi on kovan luokan talous- ja työllisyyspolitiikkaa.

Työhyvinvointi on kovan luokan talous- ja työllisyyspolitiikkaa.

– Jokaisen pitää saada työstään asianmukainen korvaus. Samalla työelämässä on voitava hyvin. Parasta turvallisuutta tarjoaa puolestaan yhdenvertainen ja vakaa yhteiskunta.

Talouspolitiikkaa on hoidettava niin, että koemme yhteiskuntamme reiluksi niin palveluiden käyttäjinä kuin veronmaksajina, Löfgren perustelee.

– Lakimiesliitto on nostanut hienosti esiin työssäjaksamisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan merkitystä. Näitä teemoja on ehdokkaana ilo viedä eteenpäin.

Katso Löfgrenin kampanjasivut.

Lue Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja Marika Valjakan kirjoitus.