Nimismiesyhdistys – edunvalvojasta perinteen vaalijaksi

Miksi yhdistys on olemassa?

Nimismiesyhdistys perustettiin reilut sata vuotta sitten huolehtimaan nimismiesten ja apulaisnimismiesten edunvalvonnasta, koulutuksesta ja työhyvinvoinnista. Nykyisin tehtävänä on myös nimismiesperinteen vaaliminen. Tässä taustalla on historia: nimismiesjärjestelmän purkaminen vuonna 1996 ja lopullinen lakkauttaminen 2007.

Nykyisinhän nimismies on arvonimi, jota voivat käyttää vakituisessa, aiempia nimismiehen tehtäviä vastaavassa virassa olevat. Meillä on paljon eläkeläisjäseniä eli nimismiesjäseniä. Yhdistyksen tehtäviin kuuluu myös heidän yhteenkuuluvuuden tunteensa ylläpitäminen.

Nimismies on arvonimi, jota voivat käyttää vakituisessa, aiempia nimismiehen tehtäviä vastaavassa virassa olevat.

Millaista toiminta on?

Korona-aikana kokoontumiset olivat jäissä tai etänä, mutta 2023 järjestämme jälleen läsnävuosikokouksen sekä myöhäiset satavuotisjuhlat. Tulossa on myös nimismiesristeily eläkeläisjäsenille.

Edunvalvonnan on tarkoitus siirtyä jossain vaiheessa Poliisihallinnon Päälliköt ja Asiantuntijat PolPalle, johon kuulumme, ja Nimismiesyhdistys jää kokonaan perinneyhdistykseksi ylläpitämään nimismiesperinnettä ja sen tunnettuutta. Nimismiesjäsenille järjestetään edelleen erilaisia tapahtumia, tutustumisia ja kokoontumisia.

Mitä Nimismiesyhdistykseen kuuluminen antaa jäsenelle?

Virassa oleville edunvalvontaa PolPan ja laajemmin myös PUSH ry:n – poliisi, ulosotto, syyttäjä, henkikirjoittaja – sekä Juristiliiton kautta. Ja vaikuttamista: annamme lausuntoja esim. lainsäädäntömuutoksista ja kehittämishankkeista. Erityisesti nimismiesjäsenille tärkeitä ovat yhdistyksen tarjoamat yhteenkuuluvuus, tapahtumat ja perinteen vaaliminen.

Miten toimintaan pääsee mukaan?

Meille voi edelleen tulla virassa olevia jäseniä. Eläkeläisjäseneksi taas voi tulla, vaikkei olisi virkauran aikana ollut meidän jäsenemme. Jäsenkelpoisia ovat he, jotka toimivat samoissa tehtävissä, joissa nimismiehet aikanaan toimivat – syyttäjät, ulosotto, poliisin ylin johto – ja joilla on lakimies-tutkinto.

Eläkeläisjäseneksi taas voi tulla, vaikkei olisi virkauran aikana ollut meidän jäsenemme.

Riittää, että ottaa yhteyttä puheenjohtajaan, niin panemme asian vireille.

Terveiset jäsenyydestä kiinnostuneelle

Kyllä jäsen kannattaa aina olla. Yhdistys on vaikuttamis- ja edunvalvontakanava. Kokouksissa pääsee tuomaan asioita esille, ja kartoitamme jäsenten toiveita. Eläkkeelle jäädessä yhdistys on oiva tapa pitää yhteyttä muihin eläkkeellä oleviin viranhaltijoihin ja osallistua tapahtumiin. Jäsenyys on hyvä harrastusmuoto.

Kysymyksiin vastasi yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Nyrhinen.