Oma työsopimus – poimi eväät fiksuun neuvotteluun

Erilaiset sopimukset ovat juristien työsarkaa, ja henkilökohtaisesti tärkein tulee eteen jo ennen työsuhdetta: oma työsopimus. Kuten missä tahansa kahden osapuolen välisessä neuvottelussa, tilanteessa kannattaa olla tarkkana ja ottaa esiin itseä mietityttävät asiat. Tämä pätee erityisesti yksityisen sektorin työpaikkoihin – julkisella puolella on ennemmin selvitettävää kuin neuvoteltavaa.

Aluksi kannattaa tehdä itselleen selväksi, tuleeko työssä sovellettavaksi jokin työehtosopimus. Yksityissektorin juristit työskentelevät usein työpaikoissa, joissa mitään työehtosopimusta ei noudateta. Jos työehtosopimusta sovelletaan, osa asioista on jo sovittu valmiiksi, mutta neuvoteltavaakin jää.

Aluksi kannattaa tehdä itselleen selväksi, tuleeko työssä sovellettavaksi jokin työehtosopimus.

Työsopimusten tulkintaan kannattaa pyytää apua matalalla kynnyksellä. Voit kääntyä Juristiliiton työ- ja virkasuhdeneuvonnan juristien puoleen ja halutessasi käyttää työsopimusluonnoksen heillä vaikka kokonaisuudessaan.

Koeaika ei ole automaatio

Palkkauksen määräytymisen perusteet on hyvä selvittää: onko kyseessä kuukausipalkka vai ehkä osin kiinteä ja osin provisiopalkka – ja kuinka provisio-osuus tällöin määräytyy. Selvitä, sisältyvätkö mahdolliset luontoisedut palkkaan vai tulevatko ne sen päälle.

Kannattaa kysyä myös, onko mahdollista sopia täy­sistä lomista kuluvalle vuodelle, vaikka työn aloittaisi kesken vuotta.

Jos työsopimuksessa ei mainita koeaikaa, sitä ei myöskään ole. Koeaika ei ole automaatio vaan erikseen sovittava asia. Jos koeaika mainitaan, tiedosta, että sen aikana työsuhde voidaan purkaa puolin ja toisin ilman mitään erityisiä perusteita – kunhan sitä ei tehdä asiattomista syistä.

Lomarahat? Työterveyshuolto?

Määräaikaisissa työsopimuksissa on tärkeää huomata, että ne sitovat niin työntekijää kuin työnantajaa koko määräajaksi, ellei määräaikaisuutta erikseen sovita irtisanomisen varaiseksi. Jos haluat työsuhteesi päättämiseen pelivaraa, ota tämä esiin neuvottelussa. Toki myös määräaikaisen työsuhteen aikana on mahdollista sopia työsuhteen aikaisemmasta päättämisestä, mutta työnantajalla ei ole tähän velvoitetta.

Kiinnitä huomiota myös mahdollisiin kilpailukieltolausekkeisiin ja selvitä itsellesi, mitä ne tarkoittavat.

Kiinnitä huomiota myös mahdollisiin kilpailukieltolausekkeisiin ja selvitä itsellesi, mitä ne tarkoittavat.

Työpaikkakohtaiset käytännöt on hyvä käydä läpi. Onko työnantajalla tapana maksaa lomarahaa ja minkä tasoisen työterveyshuollon työnantaja tarjoaa? Jos työhön liittyy matkustamista, millainen on työpaikan matkustussääntö?

Mitkä työpaikan käytännöt ovatkin, niiden tulee koskea tasapuolisesti kaikkia työntekijöitä. Työsuhteen alettua kannattaa pyytää nähtäväkseen talon henkilöstösääntö tai vastaava selvitys eduista, ellei sitä tarjota jo muuten.

Töihin julkiselle sektorille? Selvitä nämä asiat

Valtiolla, kunnissa ja hyvinvointialueilla palvelussuhteen ehdot palkkaa ja lomia myöten tulevat pääasiassa suoraan virkaehtosopimuksista ja laista, eikä niistä tarvitse – tai voi – erikseen juuri neuvotella. Työpaikasta riippuen saattaa kuitenkin olla mahdollista neuvotella palkattomasta vapaasta, jos tulevan lomakauden loma on itselle tärkeä asia ja se uhkaa jäädä muuten lyhyeksi.

Vaikka palkka määräytyykin palkkausjärjestelmän perusteella, aiemmalla työkokemuksella voi olla vaikutusta henkilökohtaiseen suoriteosaan.

Aina kannattaa tiedustella virastokohtaista palkkausjärjestelmää ja sitä, miten kyseinen tehtävä siihen sijoittuisi. Muista: vaikka palkka määräytyykin palkkausjärjestelmän perusteella, aiemmalla työkokemuksella – harkinnanvaraisesti myös yksityiseltä puolelta – voi olla vaikutusta henkilökohtaiseen suoriteosaan. Tämä saattaa tuoda paitsi rahallista hyötyä myös oikeuden parempiin lomiin jo heti aluksi.

Harkinnanvarainen työkokemus ei tule hyväksiluetuksi itsestään eikä vastausta saa vielä työhaastattelussa, vaan asiasta täytyy itse muistaa tehdä hakemus työnantajalle palvelussuhteen jo alettua.

On myös hyvä huomata, että julkisella sektorilla määräaikainen virkasuhde on irtisanottavissa.

Asiantuntijoina jutussa olivat juristit Moa Fanta ja Maria Färkkilä Juristi­liiton työ- ja virkasuhdeneuvonnasta.