Stadga – Kraft genom gemenskapen i vår fantastiska studiestad

Varför finns Stadga?

Stadga grundades för att bevaka Åbo Akademis – och samtidigt svenskspråkiga – juridikstuderandes intressen. Vi är en helt svenskspråkig organisation vid ett svenskspråkigt universitet.

Vi vill säkerställa att undervisningens kvalitet håller jämna steg med våra mål och att den erbjuder praktiska arbetslivskontakter och omfattande nätverk både tvärvetenskapligt och med andra juridikstuderande runt om i Finland. Vi arbetar också för att påverka arbetslivet med tanke på framtiden för alla som studerar just nu.

Hur ser Stadgas verksamhet ut?

Vi gör exkursioner till olika arbetsplatser, där våra medlemmar förhoppningsvis börjar jobba efter att de fått sin examen: företag, byråer i branschen, domstolar och liknande. Vi bjuder också in föreläsare från både den privata och den offentliga sektorn till våra evenemang. Vi deltar även i väldigt många studerandeevenemang över läroämnesgränserna. Dessutom har vi fritidsaktiviteter varje vecka från sport till meditation. Årsfesten ordnas i oktober, och vi bjuder in också samarbetspartner från arbetslivet till festen.

Nu, hösten 2023, inleds ett magisterprogram i juridik vid Åbo Akademi utöver den tidigare rättsnotarieutbildningen. Detta kommer att medföra en del förändringar i vår verksamhet.

Vad ger gemenskapen till en medlem?

Vi erbjuder ett stödnätverk för dig som har frågor om dina studier eller din framtida karriär. Studieutskottet hjälper till med att hitta svar på frågorna, och alumnorganisationen har ett nära samarbete med utskottet. En viktig poäng är att vi har en gemenskap med stark sammanhållning och att det eventuellt finns framtida kollegor till dig i gruppen. Vårt mångsidiga program är avsett för människor av alla slag, oavsett ålder och intressen.

Vi erbjuder ett stödnätverk för dig som har frågor om dina studier eller din framtida karriär.

Hur går jag med i Stadga?

Medlemskapet i Stadga förutsätter att du studerar juridik vid Åbo Akademi. Du måste ansöka om medlemskap i Stadga, och praktiskt taget alla, även vuxenstuderande, gör det. Instruktioner finns på vår webbplats. I praktiken ska du först ansöka om studerandemedlemskap hos Finlands juristförbund. När vi ser att du gjort det och du har betalat Stadgas medlemsavgift, bekräftar vi ditt medlemskap.

Tack vare en förändring i våra stadgar är det också möjligt för dig att fortsätta som medlem på separat anmälan även under eventuella magister- och doktorandstudier – även om du avlägger dessa studier på annat håll.

Hälsningar till dig som funderar på att bli medlem

Vi har ett väldigt sammansvetsat gäng som hjälper i alla frågor som vi kan. Som medlem får du bra nätverk, omfattande kontakter och ytterligare motivation för studierna. Tips: Har du ännu inte studerat juridik vid Åbo Akademi? Numera är det möjligt att söka separat till magisterprogrammet.

Det finns mycket samarbete över ämnesgränserna vid universitetet, och det svenska språket är ett starkt inslag i verksamheten. Vi har många finskspråkiga studerande som i dag talar flytande svenska.

Dessutom är Åbo den bästa studiestaden som en person kan uppleva i sitt liv!

Frågorna besvarades av Henri Ylikoski, ordförande för Stadga r.f.