Utbudet av svenskspråkig rättslitteratur aldrig varit större

Johan Bärlund är professor i nordisk rätt vid Helsingfors universitet (HU). Bärlund säger att utbudet av svenskspråkig rättslitteratur ligger på en god nivå, men utbudet ändå skulle kunna förbättras.

Det finns flera rättsområden där ingen bok på svenska används, såsom insolvensrätt och socialrätt.

För tillfället finns ett tiotal svenskspråkiga böcker på juridikens område i Finland. Mängden har aldrig varit större. Bärlund syftar specifikt på tryckta böcker, men också andelen e-böcker växer hela tiden. Däremot är andelen ljudböcker obefintlig.

För tillfället finns ett tiotal svenskspråkiga böcker på juridikens område i Finland.

Både vid Helsingfors universitet och vid Åbo Akademi producerar undervisningspersonalen rättslitteratur.

Finska och rikssvenska

Johan Bärlund lyfter även fram att de svenskspråkiga studerandena i juridik vid HU är tvungna att läsa finskspråkiga läroböcker för att det inte finns motsvarande litteratur på svenska. Han anser även att det är viktigt att de studerande lär sig juridisk finska. Rikssvenska läroböcker kan ibland användas som ett komplement, till exempel inom immaterialrätt och avtalsrätt.

– Men trots att svenska lagar kan vara mycket lika måste man vara observant på skillnader som finns i finländska respektive svenska lagtexter.

I Finland finns det svenskspråkiga juridikstuderande vid Helsingfors universitet – antingen i Vasa eller Helsingfors – och vid Åbo Akademi i Åbo. Vid Helsingfors universitet avlägger även flera finskspråkiga studerande kurser på svenska i syfte att ta en tvåspråkig examen. Bärlund berättar om Helsingfors universitets tvåspråkiga utbildning.

– Studerande avlägger en tredjedel av studierna på det andra inhemska språket. Den tvåspråkiga juristutbildningen formar tvåspråkiga jurister.

Fullskalig juristutbildning i Åbo

Åbo Akademi har numera en fullskalig juristutbildning som inleddes den här hösten. Då fler studerar juridik på svenska stiger också efterfrågan på svenskspråkig rättslitteratur. Professor i privat rätt vid Åbo Akademi, Björn Sandvik, anser liksom Bärlund att utbudet av svenskspråkig rättslitteratur har blivit bättre under de senaste åren.

Men trots att Åbo Akademi är ett svenskspråkigt universitet är studerande tvungna att använda finska läroböcker. Sandvik ser det som ändamålsenligt att det uttryckligen produceras tryckta böcker.

Flera studier visar att inlärning via e-böcker inte är lika effektivt som genom att läsa tryckta böcker.

– Flera studier visar att inlärning via e-böcker inte är lika effektivt som genom att läsa tryckta böcker. Förutom de tryckta böckerna använder vi oss av vetenskapliga artiklar i undervisningen.

Han tillägger att digitala böcker används men att all litteratur finns inte i digital form.

Sandvik förklarar att intresset för juridik bland ÅA:s studerande är högt. Även många studerande med annat huvudämne väljer att avlägga juridikkurser på kandidatnivå. Vissa kurser har över 100 anmälda.

Fler i framtiden

Johan Bärlund hoppas på en positiv utveckling av mängden svenskspråkiga juridiska läromedel i Finland.

– Översättningsprogram gör det möjligt att skapa fler böcker i en snabbare takt. Det här ser jag positivt på, säger Johan Bärlund.

Översättningsprogram gör det möjligt att skapa fler böcker i en snabbare takt.

Björn Sandvik konstaterar å sin sida att Åbo Akademis bibliotek i nuläget inte beställer tillräckligt många läroböcker på svenska för de som studerar juridik. Därför borde rättslitteraturen införskaffas på så sätt att de studerande själva köper läroböckerna från förlagen. Det här systemet använder universiteten sig av i Sverige.

– Det här skulle kunna leda till att priset på böckerna går ner och större upplagor skulle tryckas.

Han påminner även att den svenskspråkiga rättslitteraturen behöver uppdateras i samma mån som den finskspråkiga. Det sker inte nödvändigtvis i nuläget.

– Här finns utrymme för förbättringar i framtiden, säger Björn Sandvik.