Vårt samfund behövs

Blogit ja kolumnit
07.11.2022 • Marika Valjakka

Juristförbundets delegation sammanträder denna månad kring intressanta frågor. En av de mest omtalade frågorna i förväg är förbundets finska namn: Fortsätter vi med det vedertagna namnet Lakimiesliitto eller ska det ändras till t.ex. Juristiliitto?

Styrelsen har gjort ett omsorgsfullt beredningsarbete på det sätt som delegationen uppmanade till i våras. I enlighet med delegationens önskemål kommer vi att överlämna motiverade alternativ i namnfrågan till delegationen för övervägande.

Jag har kunnat notera att namnfrågan är viktig för många, oberoende av ståndpunkt. Därför har det varit viktigt att bereda ärendet noggrant.

Känslorna kring frågan visar att vårt samfund hur som helst är viktigt för oss medlemmar.

Det finns naturligtvis också de som önskar att vi kunde fokusera på annat än att fundera på namnet. Personligen tror jag att känslorna kring frågan visar att vårt samfund hur som helst är viktigt för oss medlemmar. Liksom det spår som vårt samfund lämnar på våra arbetsförhållanden och i vårt samhälle.

Och i dessa tider behövs verkligen vårt arbete.

Under hösten har vi fått stor synlighet också i arbetsmarknadsfrågor i och med ordförandekampen inom centralorganisationen Akava. Förbundet utsåg i somras JK Maria Löfgren, verksamhetsledare för Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, till sin kandidat.

Under sin aktiva kampanj lyfte Löfgren under hösten fram ett flertal viktiga frågor som gäller reformen av arbetslivet – och betonade också rättsstatens roll.

Från Akavas val är det bra att rikta blicken mot vårens riksdagsval. Mitt i världskrisen blir rättsstatens betydelse allt tydligare. Jag tror att detta kommer att synas också i diskussionerna om resursbristen inom rättsvården. Juristförbundet påminner återigen med sin existens och sitt arbete om att det behövs byggare av ett rättvist Finland och att rättvisan måste tillhöra alla!

Marika Valjakka, Juristförbundets styrelseordförande