Vi bidrar till bygget av Jurist­förbundet och en allt bättre rättsstat

Blogit ja kolumnit
14.12.2022 • Tuula Linna

På höstmötet den 21 november beslutade vår delegation att vi i fortsättningen använder namnet Juristiliitto – Juristförbundet när vi talar om vårt förbund. Beslutet föregicks av ett förslag som gjordes i delegationen om att föreningens officiella namn på finska skulle ändras till den könsneutrala formen Suomen Juristiliitto – Finlands Juristförbund ry.

Byte av föreningens namn kräver en ändring av föreningens stadgar, och ändring av stadgarna förutsätter en kvalificerad majoritet om 3/4 av alla givna röster. Vid omröstningen blev stödet för förslaget en röst från den kvalificerade majoritet som krävs.

Efter detta ordnades en omröstning av införandet av det så kallade varumärkesnamnet ”Juristiliitto – Juristförbundet”. Detta förslag fick en klar majoritet av rösterna. Detta var en kompromiss i en situation där åsikterna var delade.

Detta var en kompromiss i en situation där åsikterna var delade.

Varumärkesnamnet är det namn som vi använder när vi talar om förbundet i den dagliga verksamheten. Vi kommer med andra ord att vara Juristförbundet i all vår verksamhet i fortsättningen. I föreningsregistret förblir vårt namn Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry. De två namnen används inte i vardagen, utan vi följer delegationens beslut och verkar konsekvent under namnet Juristförbundet.

Det är inte förbundets styrelse eller kansli som fattar beslut om förbundets namn, utan delegationen, som har 44 medlemmar och representerar förbundets fler än 16 000 medlemmar. Delegationen, som utövar den högsta beslutanderätten i förbundet, väljs vart tredje år. Jag uppmuntrar alla medlemmar i förbundet att vara aktiva i delegationsvalet.

Det dagliga arbetet med att driva medlemmarnas intressen och bygga upp rättsstaten har fortsatt precis på samma sätt som förut.

De praktiska åtgärderna tar tid och det kommer att dröja ett tag innan det nya varumärket Juristiliitto–Juristförbundet syns i alla förbundets kommunikationskanaler och på våra utbildningar och evenemang. Det dagliga arbetet med att driva medlemmarnas intressen och bygga upp rättsstaten har fortsatt precis på samma sätt som förut.

Jag önskar er en lugn jultid och ett framgångsrikt nytt år!

Ordförande för Juristförbundet, tuula.linna@helsinki.fi