Vi fick goda nyheter på Juristdagen

Blogit ja kolumnit
06.11.2023 • Jore Tilander

Justitieminister Leena Meri hade goda nyheter till publiken på Juristdagen i mitten av oktober.

Ministern konstaterade i sin hälsning att regeringen har förbundit sig att trygga verksamhets­förutsättningarna inom rättsvården. Justitieministeriets budgetdimensionering för år 2024 är 96 miljoner euro större än i år. För nästa år föreslås 30 miljoner euro sådan finansiering som avses i Statsrådets redogörelse för rättsvården som gjordes under förra valperioden. Anslaget fördelas på olika myndigheter inom förvaltningsområdet.

För nästa år föreslås 30 miljoner euro sådan finansiering som avses i Statsrådets redogörelse för rättsvården som gjordes under förra valperioden.

Ett särskilt syfte med tilläggsfinansieringen är att minska köerna och göra handläggningstiderna kortare.

”Det föreslagna tilläggsanslaget gör det möjligt att öka antalet anställda inom förvaltningsområdet med flera hundra årsverken redan nästa år”, sade ministern. Hela talet finns tillgängligt på vår webbplats (på finska).

En ökning med flera hundra årsverken är ingen liten sak!

Vi på Juristförbundet har målmedvetet arbetat för att finansieringsunderskottet inom rättsvården ska åtgärdas. Vi har suttit runt dussintals bord och krävt den nödvändiga krisfinansieringen. Nu har steg tagits i rätt riktning – under en ekonomiskt mycket svår tid.

Vi på Juristförbundet har målmedvetet arbetat för att finansieringsunderskottet inom rättsvården ska åtgärdas.

Tilläggsfinansieringen räcker naturligtvis endast till för att täppa till de största hålen i det läckande skeppet. Men det hjälper till att hålla fartyget flytande. Vårt påverkansarbete fortsätter.

Resultaten har uppnåtts genom konstruktivt samarbete, till exempel genom att kräva en redogörelse för rättsvården – vilket förverkligades under förra valperioden – och träffa ett stort antal påverkare. Vi jobbade inte ensamma. Olika juristorganisationer och myndigheter inom rättsvården har utfört detta ytterst viktiga arbete tillsammans med oss.

Samma sätt att arbeta tillsammans behövs nu också på arbetsmarknaden i Finland. Det är inte möjligt att bygga upp rättsstaten eller ett stabilt arbetsliv genom diktat.

Jore Tilander, verksamhetsledare, jore.tilander@juristiliitto.fi